Stratégia 2030


Na budúcnosti stavebníctva pracujeme už dnes s cieľom maximalizovať pridanú hodnotu pre ľudí a minimalizovať dopad na životné prostredie.
Predmet novej stratégie skupiny: Ľudia, planéta, pokrok

Naše inovatívne tímy realizujú úspešné projekty po celom svete a vytvárajú silnú pridanú hodnotu, pričom sa opierajú o lokálne zakotvené odborné znalosti a rozhodnutia na základe dát. Spoliehame sa pri tom na najmodernejšie technológie a eliminujeme plytvanie zdrojmi.

People. Planet. Progress.

Chceme dosahovať zisk a zároveň vytvárať pridanú hodnotu pre ľudí a naše životné prostredie.  V súlade s týmto cieľom píšeme našu stratégiu veľkými písmenami: People. Planet. Progress. – majáky, ktoré nás navedú správnym smerom.

 • Foto: Klemens Haselsteiner, generálny riaditeľ spoločnosti STRABAG SE

  Úspešné a udržateľné podnikanie totiž neznamená hľadieť do budúcnosti jednodimenzionálne. Chceme dokázať viac.

  Klemens Haselsteiner
  predseda predstavenstva STRABAG SE

STRABAG ako hybná sila pri budovaní lepšej budúcnosti. Chceme dokázať viac:

 • Viac pre ľudí!
  Ilustrácia stavebnej prilby, ktorá má v novej podnikovej stratégii symbolizovať aspekt
  Staviame s ľuďmi a pre ľudí. V rámci každého projektu vytvárame pridanú hodnotu pre naše kolegyne a kolegov i pre celú spoločnosť.
 • Viac pre planétu!
  Ilustrácia stromu, ktorý má v novej podnikovej stratégii symbolizovať aspekt
  Bojujeme proti klimatickým zmenám. Vedie nás pri tom odhodlanie, aby boli naše projekty do roku 2040 klimaticky neutrálne a výstavba v energetickom sektore intenzívnejšia. 
 • Viac pre pokrok!
  Ilustrácia žeriavu, ktorý má v novej stratégii skupiny symbolizovať aspekt
  Sme technologickým priekopníkom v stavebníctve. Myslíme na budúcnosť, naše rozhodovanie je založené na dátach a spochybňujeme status quo, aby sme neustále rozvíjali nové odborné znalosti.

Na základe toho sme definovali šesť hlavných strategických tém:

Ikona podania ruky s nadpisom

Zameranie na zamestnancov

Pri tvorbe, vzdelávaní a oceňovaní rôznorodých tímov sa strategicky riadime úzko spätými prístupmi. Vytvárame ústrednú kultúru vzdelávania a podporujeme efektívne využívanie interných vedomostí.

Ikona glóbusu s nadpisom

Globálno-lokálne pôsobenie

Expanziu na medzinárodné trhy a konsolidáciu považujeme za hnaciu silu rastu. Preto posilňujeme rozhodovacie kompetencie na lokálnej úrovni, aby sme mohli presne porozumieť podmienkam jednotlivých trhov a na každom z nich dosahovať zisk. 

Ikona obehového hospodárstva s nadpisom

Obehové hospodárstvo

Rozširujeme svoje kompetencie v oblasti nákupu a nakladania so stavebnými materiálmi, ako aj v oblasti ich odstraňovania a recyklácie. Týmto spôsobom neustále zvyšujeme efektivitu využívania zdrojov. 

Ikona žiarovky s nadpisom

Odborné znalosti v energetickom sektore

Komplexným znižovaním emisií zmierňujeme negatívny dopad našich stavebných procesov, materiálov a strojov. Realizujeme aj projekty v energetickom sektore, s cieľom rentabilne sa podieľať na transformácii energetiky a rozširovať naše kompetencie.

Ikona siete s nadpisom

 Vedúce postavenie v technológiách

Prostredníctvom nových technológií formujeme budúcnosť stavebníctva. Vyvíjame vlastné inovácie až do bodu ich uvedenia na trh, usilujeme sa o partnerstvá a akvizície a posilňujeme odborné znalosti naprieč koncernom, predovšetkým v oblasti dát.

Ikona procesu s nadpisom

Tvorba pridanej hodnoty

Posilňujeme svoje schopnosti naprieč celým životným cyklom našich budov, od návrhu a výstavby cez správu a prevádzku objektov až po demoláciu a rekonštrukciu. Vďaka včasnému a dlhšiemu zapojeniu do projektu a širšej ponuke neustále prehlbujeme vlastnú tvorbu hodnôt.

 • Na tomto mieste je pre nás dôležité zdôrazniť, že napĺňanie stratégie je maratón a nie šprint. STRABAG bude v roku 2030 iný ako je dnes. Pozitívne je, že cestu do budúcnosti si budujeme sami. Je to v našich rukách, je len na nás, ako bude STRABAG 2030 vyzerať! Chceme dosiahnuť veľa, ale nie všetko naraz – preto Work On Progress. Uspieť môžeme len vtedy, keď sa do toho pustíme spoločne.

  Klemens Haselsteiner
  predseda predstavenstva STRABAG SE

Kontakt

Foto: Marianne Jackl
Marianne Jakl
STRABAG SE, Donau-City-Str. 9, 1220 Viedeň