Staviame udržateľne a v súlade s princípmi obehového hospodárstva.

Napríklad nový krajinský úrad v Esslingene.
Nový okresný úrad Esslingen © Entwurf: BFK Architekten

Zo starého nové: dcérska spoločnosť STRABAG ZÜBLIN realizuje výstavbu novej budovy krajinského úradu v Esslingene ako pilotný projekt cirkulárnej výstavby v dvoch krokoch. Stará administratívna budova na brehu rieky Neckar, ktorá už vyžadovala opravu a nespĺňala kapacitné požiadavky, bude odstránená a nahradená modernou dvojdielnou kancelárskou budovou so štyrmi resp. piatimi podlažiami. 

Vizualizácia nového krajinského úradu v Esslingene © Entwurf: BFK Architekten
Vizualizácia nového Krajinského úradu Esslingen

Pre krajinský úrad ako objednávateľa je najvyššou prioritou, aby realizácia novej budovy bola šetrná k zdrojom a udržateľná vo všetkých ohľadoch. Stavebný projekt sa preto riadi špeciálne vypracovanou koncepciou cirkulárnej výstavby: Pri systematickom odstraňovaní pôvodnej budovy sa v prvom kroku čo najlepšie roztriedia stavebné materiály a následne sa profesionálne spracujú na opätovné použitie pri výstavbe (urban mining). V druhom kroku, pri výstavbe novej budovy na kľúč, ZÜBLIN cielene použije recyklované stavebné materiály: napríklad hrubá stavba bude z podstatnej časti zhotovená z recyklovaného betónu (R-betón). Tím zo spoločnosti ZÜBLIN tiež vypracuje koncept odstránenia starej budovy a katalóg komponentov z ekologických materiálov pre novostavbu. 

© Landratsamt Esslingen, Andrea Wangner
Slávnostné položenie základného kameňa pre novú budovu krajinského úradu v Esslingene (zľava): prednosta Krajinského úradu Esslingen Heinz Eininger, člen predstavenstva spoločnosti ZÜBLIN Stephan von der Heyde a prvý primátor Esslingenu Ingo Rus. 

Viac ako 90 % stavebného odpadu z pôvodnej budovy sa zrecykluje

V máji 2022 začala spoločnosť Heinrich Feeß GmbH & Co KG, špecialista na recykláciu, na základe objednávky od spoločnosti ZÜBLIN systematicky vypratávať a rozoberať šesťposchodovú starú budovu krajinského úradu v Esslingene. Za účelom optimalizácie recyklácie stavebnej sutiny sa pri rozoberaní budovy postupuje podľa vopred vypracovanej bilancie materiálových tokov, ktorá podrobne zobrazuje množstvá jednotlivých stavebných materiálov a ich cestu na recykláciu alebo likvidáciu. Viac ako 90 % materiálov vyzískaných zo starej budovy je možné recyklovať a opätovne použiť. 

Konkrétne to znamená, že napríklad:

 • 31 500 t betónu zo starej budovy sa rozdrví a preoseje priamo na stavenisku (až 1 800 t/deň). Vzniknutý betónový granulát sa potom v recyklačnom stredisku spoločnosti Feeß v Kirchheime spracuje na prísadu (R-kamenivo) do nízkoemisného betónu (R-betón), ktoré sa dodá do blízkych betonární. 
 • V susednom Plochingene spracuje spoločnosť Kaatsch, zaoberajúca sa spracovaním kovov, celkovo viac ako 1 220 t kovu zo starej budovy na opätovné použitie − od armovacej ocele cez hliníkové okná až po medené káble. 
 • Spoločnosť Remondis v Zweibrückene zrecykluje približne 400 t sadrových dosiek a sadrokartónu na ďalšie použitie v stavebníctve. 
Viac ako 90 % stavebných materiálov sa zrecykluje. © Landratsamt Esslingen, Andrea Wangner
Viac ako 90 % stavebných materiálov sa zrecykluje.
 • S našimi plánmi vytvoríme nielen vyšší počet pracovných miest v novej modernej administratívnej budove, ale môžeme tiež nastaviť vysoký ekologický štandard. 

  Heinz Eininger
  prednosta Krajinského úradu Esslingen

Od plánovania po prevádzku: Nová výstavba v znamení udržateľnosti

Po ukončení demolácie projektový tím odborníkov z direkcie ZÜBLIN Stuttgart a dcérskej spoločnosti ZÜBLIN Wolfer & Goebel Bau GmbH do septembra 2025 postaví na kľúč novú administratívnu budovu medzi Merkelparkom a nábrežím rieky Neckar. Dvojdielny komplex budov v tvare ležatej osmičky vychádza z návrhu architektonického štúdia BFK Architekten a bude na dvoch úrovniach prepojený s vežou pôvodnej administratívnej budovy. Dva polygonálne objekty so štyrmi resp. piatimi nadzemnými a dvoma podzemnými podlažiami ponúknu celkovú čistú podlahovú plochu 33 000 m2, na ktorej má byť v budúcnosti zriadených 675 pracovných miest pre úradníkov z 11 úradov. 

Pôdorys zobrazuje dva polygonálne objekty v tvare ležatej osmičky. © Entwurf: BFK Architekten
Dvojdielna novostavba krajinského úradu pozostáva z dvoch polygonálnych objektov, ktoré spolu vytvárajú komplex budov v tvare ležatej osmičky.

Vo všetkých fázach realizácie stavebného projektu sa kladie dôraz na energetickú účinnosť, šetrnosť k životnému prostrediu a šetrenie prírodných zdrojov.

 • Na stavbe nového krajinského úradu bude spoločnosť ZÜBLIN realizovať všetky procesy v súlade so širokospektrálnymi štandardmi nemeckého certifikačného systému DGNB. Predbežný DGNB certifikát Udržateľná stavba už bol udelený. Týmto ocenením oceňuje Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) v závere stavebnej fázy celkovú kvalitu udržateľnosti − od organizácie staveniska a ochrany zdrojov cez aspekty, ako sú zdravie, sociálne otázky a komunikácia s verejnosťou, až po kvalitu prevedenia stavby. 
 • Na stavbu budovy budú zásadne použité stavebné materiály s nízkym obsahom škodlivín, ktoré sú podľa schémy AgBB zdravotne nezávadné a/alebo spĺňajú aspoň stupeň kvality 3 DGNB kritéria NBV 2018 ENV 1.2 "Riziká pre lokálne životné prostredie". 
 • V súlade s princípmi obehového hospodárstva postaví spoločnosť ZÜBLIN novú budovu s čo najvyšším podielom recyklovaných stavebných materiálov, t. j. materiál vyzískaný z existujúcej budovy sa opätovne použije v čo najväčšej možnej miere. 
 • Nový krajinský úrad bude postavený v súlade so štandardom pre úsporné budovy "KfW-Effizienzhaus-Standard 40", čo znamená, že primárna spotreba energie pri prevádzke budovy nebude vyššia ako 40 % štandardnej spotreby novostavieb. Toto bude o.i. možné najmä vďaka použitiu tepelného čerpadla na vykurovanie a chladenie budovy prostredníctvom stropných plachiet, ktoré bude využívať vodu z rieky Neckar, ako aj využitie veľkoplošného fotovoltického systému na výrobu vlastnej elektrickej energie. Fotovoltický systém s výkonom približne 375 kWp umiestnený na strechách, ktoré budú inak zelené, a ďalšie fotovoltické moduly s výkonom približne 75 kWp, integrované do fasády, budú zásobovať energiou budovu a tiež plánované nabíjacie stanice pre elektromobily a elektrobicykle typu pedelec. 
 • Šetrenie zdrojov je dôležitou zásadou aj pri navrhovaní interiérov. Okrem iného budú použité výrobky s certifikátom "cradle to cradle", ako sú modulárne deliace priečky v kanceláriách a drevené podlahy s certifikátom FSC/PEFC. 
 • Vďaka svojim štandardom bude nová administratívna budova spĺňať aj kritériá udržateľnosti z hľadiska životného cyklu pre udelenie zlatého DGNB certifikátu pre nové budovy. 

Mohlo by vás tiež zaujímať.