Mischek Systembau: Zníženie emisií je otázkou systému

Obrázok montážnych prác prefabrikovaných betónových prvkov

Zníženie emisií CO2 prostredníctvom prefabrikácie

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, vysoké štandardy udržateľnosti, čoraz prísnejšie termíny, problémy s dodávkami materiálov a komplexnejšie budovy - to sú len niektoré z výziev, ktorým čelí naše odvetvie. Jedným z riešení na všetky tieto výzvy je prefabrikácia.


Naša dcérska spoločnosť Mischek Systembau je so svojím inovatívnym produktovým portfóliom inteligentných železobetónových prefabrikátov jedným z priekopníkov v tomto segmente. Jedno je isté: vďaka prefabrikácii bude výstavba budúcnosti efektívnejšia, udržateľnejšia a viac smart!

Mischek Systembau je so svojím inovatívnym produktovým portfóliom jedným z priekopníkov prefabrikácie.
  • Najmä v mestských oblastiach dokážeme prostredníctvom Mischek Systembau realizovať stavby s vyššou mierou šetrenia zdrojov. Na postup výstavby a skladovacie kapacity na stavenisku vieme reagovať ekonomickejšie.  Aj samotná kvalita výstavby sa zvyšuje, keď sa práce vykonávajú vo výrobnej hale a nie vonku vo vetre a v nepriaznivom počasí.

    Markus Engerth
    technický vedúci Podnikateľskej oblasti Rakúsko

A to z tohto dôvodu

Nielenže sa naše prefabrikáty sčasti vyrábajú vysoko efektívnymi robotmi, ale sú tiež vybavené vodovodnými a elektrickými inštaláciami už pri dodaní na stavenisko. Vďaka tomu je potrebný menší skladovací priestor a práce, ktoré treba vykonať na stavbe, sa zredukujú až o 50 %. Keďže steny, stropy, výťahové šachty a lodžie sa vyrábajú vopred v kontrolovanom výrobnom závode, je zaručená optimálna kvalita železobetónovej konštrukcie.

S našimi výrobkami čelíme súčasným výzvam a ako priekopník v našom odvetví vyvíjame a vyrábame inteligentné a inovatívne železobetónové prefabrikáty. Pretože čím viac úloh môžeme presunúť zo staveniska do závodu, tým lepšie.

Systematické znižovanie emisií CO2

Už do roku 2025 prestavíme celý závod Mischek na zelenú energiu, ktorá sa bude vyrábať priamo v areáli závodu. Fotovoltický systém na streche hál už teraz zabezpečuje obnoviteľnú elektrickú energiu. V budúcnosti bude ekologické teplo zabezpečovať navyše aj kotol na biomasu. Týmto spôsobom chce spoločnosť Mischek už v roku 2025 vyrábať prefabrikáty úplne klimaticky neutrálne. Je to ďalší spôsob, ktorým preberáme priekopnícku úlohu v tomto odvetví.

Prefabrikácia vs. výstavba in situ

Prefabrikácia pomáha znižovať aj emisie skleníkových plynov. Predovšetkým zredukovanie prepravy potrebného materiálu na stavenisko má pre zamedzenie emisiám zásadný význam. Používanie výrobkov Mischek znižuje počet prepráv stavebného materiálu na stavenisko až o 40 %*. Čo tieto faktory konkrétne znamenajú? Príklad: V porovnaní s bežnou technológiou výstavby z monolitického betónu ušetria prefabrikáty pri výstavbe obytného domu, pozostávajúceho zo 100 bytov s priemernou obytnou plochou každého z nich 65 m2*, približne 65 000 kg ekvivalentu CO2*! To zodpovedá emisiám z takmer 21 000 litrov nafty.

*Všetky údaje sa vzťahujú na porovnanie výstavby z monolitického betónu a výstavby s prefabrikátmi Mischek

Robotika vo výrobe prefabrikátov

Fotografia debniaceho robota v závode Mischek Systembau
Debniaci robot umiestňuje debnenie na stôl s milimetrovou presnosťou, presne podľa výkresu.
Fotografia stroja na zváranie sietí v závode Mischek Systembau
Zvárací stroj na zváranie sietí vyrába plne automatizovane presne priliehajúcu oceľovú výstuž, ktorá sa automaticky dosadí do správnej polohy v prefabrikáte.
Fotografia robota na ukladanie hadíc v závode Mischek Systembau
Robot na ukladanie hadíc ohýba hadice pre aktiváciu komponentu pre prefabrikát Mischek strong & active.

Mohlo by vás tiež zaujímať.