SiteVision na stavbe THÚ Zvolen

Využitie rozšírenej reality v cestnom staviteľstve na Slovensku 
Cesta vedie medzi poliami.

Smartfón je dnes pre našich stavbyvedúcich nevyhnutnou pracovnou pomôckou. Vďaka tomuto jedinému prístroju, ktorý sa zmestí do vrecka, dokážu koordinovať pracovníkov na stavenisku aj v kanceláriách, zhotoviť fotodokumentáciu postupu prác, objednávať materiál či zapisovať si poznámky. Zároveň majú všetku potrebnú dokumentáciu k dispozícii len na pár klikov a namiesto nosenia množstva veľkorozmerných papierových výkresov môžu po stavbe chodiť takpovediac „s prázdnymi rukami“.  

Smartfón ako digitálny nástroj.
Pomocou rozšírenej reality (AR) prekrývame 3D informácie z modelu BIM priamo s prírodným terénom. 

Bez 3D modelu ani na krok

Zobrazenie digitálnych stavebných výkresov na smartfónoch a tabletoch je v súčasnosti na našich stavbách už štandardom. To však nie je všetko. Rozšírená realita (AR) nám umožňuje preniesť priamo na stavenisko aj 3D modely projektov, vrátane všetkých informácií, ktoré poskytujú. Vďaka systému SiteVision od spoločnosti Trimble je navyše možné prezerať si 3D model na smartfóne nie v abstraktnom virtuálnom prostredí, ale v reálnom prostredí staveniska, do ktorého je model zasadený prostredníctvom rozšírenej reality a fotoaparátu v smartfóne. To nám výrazne pomáha zjednodušiť kontrolu vykonaných prác, zefektívniť plánovanie výstavby, vyhnúť sa kolíziám s existujúcimi objektmi a v neposlednom rade ušetriť množstvo papiera.  

Tablet s BIM2Field
Vďaka SiteVision sme výrazne menej závislí od geodetov

Ako SiteVision funguje?

SiteVision používa technológiu globálneho pozícionovania pomocou satelitov GNSS a vnorené senzory, ktoré umožňujú zariadeniu presne určiť polohu a orientáciu v reálnom svete. Prostredníctvom smartfónu a AR kamery môžu používatelia sledovať virtuálny obsah, v tomto prípade 3D model stavebného diela, ktorý je správne umiestnený, zarovnaný a zobrazený v reálnej mierke.  

AR ako spôsob každodennej pohodlnej kontroly staveniska

Systém SiteVision sme na Slovensku využívali pri výstavbe strediska technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel (THÚ) vo Zvolene. Technická asistentka stavbyvedúceho Zuzana Mičová si jeho výhody nevie vynachváliť: „Vďaka SiteVision sme výrazne menej závislí od geodetov, čo nám prináša zaujímavú časovú aj finančnú úsporu, a hlavne vieme veľmi jednoducho skontrolovať zrealizované práce. Napríklad po dokončení jednej z konštrukčných vrstiev železničného spodku sme vďaka SiteVision odhalili odchýlky vo výškach, ktoré by pre ďalší postup prác mohli predstavovať problém. Tomu sme sa však úspešne vyhli práve vďaka možnosti si všetko operatívne, jednoducho a pohodlne prekontrolovať.“  

  • Systém SiteVision nám rozhodne pomáha. Používali sme ho prakticky každý deň – odkedy sme ho dostali k dispozícii, až do ukončenia hlavnej časti výstavby. Účel plní na 100 percent.

    Zuzana Mičová
    technická asistentka vedenia stavby

Mohlo by vás tiež zaujímať.