Naše cesty čistia vzduch.

A znižujú hlučnosť. 
Fotokatalytický stripovací granulát ClAir® Asphalt ©STRABAG AG/Timo Lutz Werbefotografie
Logo produktu ClAir® Asfalt

S asfaltom Clean Air − skrátene ClAir® − stavia STRABAG oveľa udržateľnejšie cesty: multifunkčná obrusná vrstva asfaltového krytu vozovky čistí vzduch a zároveň znižuje hluk − a tým znižuje vplyv dopravy na ľudí a životné prostredie. Asfalt ClAir® prostredníctvom procesu fotokatalýzy znižuje koncentráciu toxických oxidov dusíka vo vzduchu, napr. oxidu dusičitého (NO2), a vďaka špeciálnej textúre výrazne tlmí hluk z premávky. 

KOMPETENČNÉ CENTRUM STRABAG TPA spolu s deviatimi partnermi z oblasti vedy a priemyslu vyvinulo inovatívny asfalt v rámci výskumného projektu NaHiTAs (Nachhaltiger HighTech-Asphalt), financovaného nemeckou vládou. Po pilotnom úseku pri Neckartor v Stuttgarte už spoločnosti STRABAG AG a TPA Nemecko realizovali množstvo cestných projektov s obrusnou vrstvou z asfaltu ClAir®. 

Asfalt ClAir® namiesto zákazov jazdy

Jednoduchý nápad, veľký efekt: zníženie množstva znečisťujúcich látok pomocou fotokatalýzy

Účinok zníženia množstva znečisťujúcich látok dosahuje asfalt ClAir® vďaka využitiu oxidu titaničitého (TiO2). Oxid titaničitý je prirodzene sa vyskytujúci materiál, ktorý sa získava vo forme prášku. Má fotokatalytickú funkciu, ktorú asfalt ClAir® cielene využíva na ochranu životného prostredia. 

Funguje to tak, že UV zložka bežného slnečného svetla reaguje s oxidom titaničitým ako katalyzátorom a premieňa oxidy dusíka (NOx), viazané vo vzduchu, na neškodné dusičnany. 

Pokládka s inovatívnym finišerom STRABAG

Na asfaltovú obrusnú vrstvu ClAir® Asfalt sa používa granulát vyrobený z drveného ultra-vysokohodnotného betónu (UHPC), do ktorého bolo bezpečne pridané malé množstvo oxidu titaničitého. Keďže oxid titaničitý pôsobí len v priamom kontakte s UV žiarením, posypový materiál znižujúci koncentráciu znečisťujúcich látok musí byť zabudovaný priamo na povrch vozovky. Na tento účel vyvinulo kompetenčné centrum STRABAG TPA nový typ špeciálneho finišera, ktorý dokáže fotokatalytický granulát udržateľne zapracovať do ešte horúceho povrchu vozovky priamo počas asfaltovania. 

Asfaltovanie STRABAG AG ClAir® v Erlangene
Pokládka asfaltu ClAir® s inovatívnym finišerom STRABAG AG v Erlangene 

Menej znečisťujúcich látok a menej hluku

Asfalt ClAir® dokáže za optimálnych podmienok − veľa slnka a slabá veternosť − prostredníctvom fotokatalýzy znížiť koncentráciu oxidu dusičitého v ovzduší až o 26 % . Fotokatalyzátor  TiO2 sa počas tohto procesu nespotrebúva, jeho funkcia zostáva v povrchu ciest zachovaná natrvalo. Aasfalt ClAir® zároveň znižuje hladinu hluku z dopravy pri referenčných rýchlostiach 40 až 50 km/h o 2 až 4 dB(A). Z hľadiska akustického vnímania hluku z premávky táto hodnota zodpovedá poklesu až o 50 %. 

Mohlo by vás tiež zaujímať.