BIM2field v Brandýse

Využitie rozšírenej reality v cestnom staviteľstve 
Cesta vedie medzi poliami.

V Brandýse nad Labem v Českej republike poslúžil smartfón ako najdôležitejší digitálny nástroj v projekte BIM2Field − teda pri práci s modelom priamo na stavbe. Pomocou rozšírenej reality (AR) prekrývame 3D informácie z modelu BIM (Building Information Modelling) priamo do terénu. Nielenže to uľahčuje kontrolu postupu výstavby a plánovanie ďalších krokov, ale taktiež šetrí množstvo papiera! 

Smartfón ako digitálny nástroj.
Pomocou rozšírenej reality (AR) prekrývame 3D informácie z modelu BIM priamo s prírodným terénom. 

Použili ste už niekedy smartfón pre účely rozšírenej reality? Pre našich zamestnancov v českom Brandýse to bola už dávnejšie rutina. Počas výstavby 4 km dlhého obchvatu kolegovia intenzívne pracovali s rozšírenou realitou viditeľnou cez smartfón a umiestnenou do terénu v 3D zobrazení priamo z BIM modelu. Výhody: neustály tok informácií, kvalitnejšie plánovanie a eliminácia množstva zložitých papierových 2D stavebných plánov. Vďaka BIM2Field sa stavby spoločnosti STRABAG stávajú bezpapierovými a v tomto zmysle aj udržateľnejšími. 

Tablet s BIM2Field
Na zobrazenie BIM2Field na stavbe sa využívajú aj tablety. 

Ideálna dvojka: smartfón a GPS anténa!

Smartfón sa vďaka pripojiteľnému príslušenstvu stáva skutočným pomocníkom: integrovaný prijímač GPS v smartfóne nestačí na získanie presných údajov, preto sa k mobilnému zariadeniu pripája ďalšia anténa GPS. Vďaka tomu môžu naši kolegovia veľmi presne lokalizovať svoju polohu na stavbe a tieto údaje o polohe vkladať späť do digitálneho modelu. Týmto spôsobom vykonávame spoľahlivé prieskumy − bez potreby objemného vybavenia a s malými časovými nákladmi. Presne a rýchlo k veci! 

Keď sa stavba nahrá do cloudu

Vďaka BIM2Field má stavba dosah ďaleko za hranice konkrétneho miesta stavebného projektu. Prostredníctvom digitálnych nástrojov zhromažďujeme rôznorodé digitálne dáta združené v cloudovom prostredí, ku ktorému majú prístup všetci účastníci projektu. Dôležité je pritom štandardizovať dáta tak, aby ich mohli čítať a používať rovnako ľudia ako aj stroje: vrátane stavebných strojov, ktoré sú na stavbe riadené BIM dátami. S BIM2Field robíme ďalší dôsledný krok smerom k digitalizácii stavby − pre lepší tok informácií, zrýchlenie procesov a efektívnejší spôsob práce. 

Mohlo by vás tiež zaujímať.