Lom Eigenrieden: Ako ťažíme naše suroviny klimaticky neutrálnym spôsobom

Fotografia kameňolomu Eigenrieden

Pilotný projekt STRABAG spoločnosti Mineral Baustoff GmbH na dekarbonizáciu v Durínsku

Vo vápencovom lome Eigenrieden chceme postupne znižovať emisie CO2 pri ťažbe suroviny i výrobe stavebných materiálov a kameniva, a tak od roku 2030 prevádzkovať prvý klimaticky neutrálny lom v Nemecku. Vďaka tomuto pilotnému projektu dekarbonizácie sa durínsky závod našej dcérskej spoločnosti Mineral Baustoff GmbH stáva priekopníkom v oblasti udržateľnosti, ochrany životného prostredia a inovácií v celom odvetví. Kameňolom Eigenrieden má poslúžiť ako vzorový príklad pre klimaticky priaznivú prestavbu ďalších závodov na ťažbu a spracovanie surovín zo skupiny STRABAG.

Pohľad na vápencový lom Eigenrieden z vtáčej perspektívy © Mineral Baustoff GmbH
Pohľad z vtáčej perspektívy: Vo vápencovom lome v Eigenriedene postupne znižujeme emisie CO2, aby sme surovinu mohli ťažiť klimaticky neutrálnym spôsobom.

Vo vápencovom lome Eigenrieden sa v spodných vrstvách lastúrového vápna v súčasnosti nachádza približne 6 miliónov ton horniny; spoločnosť Mineral Baustoff GmbH tu ročne vyprodukuje približne 220 000 ton stavebných zmesí a kameniva. Výrobné zariadenia a stavebné stroje v lome sa doposiaľ prevádzkovali s konvenčným dieslovým pohonom. Takáto prevádzka spôsobuje cca. 490 ton CO2 ročne. Do konca tohto desaťročia sa prostredníctvom niekoľkých čiastkových projektov majú emisie oxidu uhličitého postupne znižovať až takmer na nulu. Pri dekarbonizácii sa spoločnosť Mineral Baustoff GmbH spolieha na prechod z dieslových pohonov na elektrické, resp. na elektromotory a klimaticky neutrálne palivá - krok za krokom vo všetkých troch fázach výrobného procesu: pri ťažbe, spracovaní i nakládke.

Časová os klimaticky neutrálnej ťažby surovín

Nová spracovateľská linka: fotovoltické moduly pre udržateľnú solárnu energiu

Koncom roka 2023 nahradí doteraz používané mobilné zariadenie na dieslový pohon vysoko účinná stacionárna spracovateľská linka poháňaná elektrickou energiou. Nová drviaca a triediaca linka je už vo výstavbe a na jeseň by mala byť dokončená. Spočiatku bude prevádzkovaná - rovnako ako všetky pracoviská a stavby STRABAG v Nemecku - zelenou elektrinou z vodnej elektrárne. Vysokoúčinný systém odprašovacieho zariadenia a protihlukové zapuzdrenie drvičov, triedičov a pásových dopravníkov navyše minimalizujú emisie prachu a hluku.

Najneskôr do roku 2030 má byť kameňolom schopný úplne pokryť spotrebu energie pri spracovaní suroviny vlastnou solárnou energiou zo svojho vlastného fotovoltického systému. Pre autonómnu prevádzku liniek plánuje spoločnosť Mineral Baustoff GmbH vybudovať na priľahlých plochách kameňolomu dve fotovoltické elektrárne (2 + 2 ha) so zásobníkmi na akumulovanie elektrickej energie.

Spracovateľská linka so zelenou elektrickou energiou © Mineral Baustoff GmbH 
Mobilné drviče a triediče s dieslovým pohonom budú koncom roka 2023 nahradené novou stacionárnou spracovateľskou linkou, na prevádzku ktorej sa spočiatku bude využívať zelená elektrina z vodnej elektrárne a v strednodobom horizonte vlastná solárna energia z plánovaného fotovoltického systému.

Elektrické a autonómne dumpre na prepravu v lome

S cieľom systematicky znižovať emisie CO2 sa pri ťažbe horniny v Eigenriedene zameriavame predovšetkým na postupné nasadzovanie autonómnych dumprov s elektrickým pohonom. 

© Presse- und Informationsamt der Bundesregierung


Preto sa spoločnosť Mineral Baustoff GmbH podieľa (ako jeden zo siedmich partnerov) na prebiehajúcom výskumnom projekte ELMAR (8/2022-7/2025), cieľom ktorého je integrácia elektrických ťažkých mechanizmov v surovinovom priemysle za účelom jeho dekarbonizácie. Projekt pod vedením Univerzity RWTH Aachen financuje sumou 6 miliónov eur nemecké Spolkové ministerstvo hospodárstva a ochrany klímy (BMKW); spoločnosť Volvo sa na ňom podieľa ako výrobca vozidiel.

Spustenie skúšobnej prevádzky prvého elektrického a autonómneho dumpra Volvo v Eigenriedene je naplánované na leto 2024. Perspektívne majú byť v lome nasadené tri takéto bezemisné dumpre, ktoré budú prepravovať vyťažený vápenec na spracovateľskú linku. Okrem toho, že znížia uhlíkovú stopu, aj trvalo zlepšia bezpečnosť a ochranu zdravia pri ťažbe surovín.

 • Ako skupina Mineral Group stojíme na začiatku hodnotového reťazca v stavebníctve a preto považujeme za svoju povinnosť prispieť k vytvoreniu životného cyklu stavebných diel, ktorý bude šetrnejší k zdrojom a ku klíme.

  Wolfgang Wagner
  vedúci oblasti Plánovanie ťažby v spoločnosti Mineral Baustoff GmbH a poverenec pre udržateľnosť v direkcii STRABAG Stavebné materiály / Zhodnocovanie

Bionafta HVO a technológia hybridného pohonu

Veľké kolesové nakladače a bagre používané pri ťažbe majú byť od roku 2025 poháňané syntetickou bionaftou (HVO nafta z hydrogenačne rafinovaného rastlinného oleja). Na tento účel sa v roku 2024 plánuje výstavba špecializovanej čerpacej stanice HVO nafty v lome. Biopalivo výrazne zníži nielen emisie CO2 o viac ako 80 %, ale aj prachové emisie a emisie oxidov dusíka. Hneď ako budú na trhu dostupné veľké ťažobné stroje, bude aj konvenčný bager nahradený v lome moderným, úsporným hybridným modelom s rekuperáciou energie, čo ešte viac zlepší bilanciu CO2.

Kolesový nakladač a bager s dieslovým motorom HVO © Mineral Baustoff GmbH 
Kolesové nakladače a bagre budú v lome Eigenrieden v budúcnosti poháňané bionaftou HVO vyrobenou z hydrogenačne rafinovaného rastlinného oleja.

Mohlo by vás tiež zaujímať.

 • Dvaja pracovníci zarovnávajú betón s nižšou uhlíkovou stopou

  Staviame udržateľne - aj naše koncernové budovy

  © Niels Schubert
 • Inštalácia fotovoltického systému

  Emisie CO2

  © STRABAG AG
  Podpora inovácií. Znižovanie emisií.
  Pracujeme na tom