Elektrina zo slnka: solárna energia z fotovoltického systému

Fotografia inštalácie solárneho systému © Johannes Buldmann

Nevyčerpateľný zdroj zelenej energie

Solárna energia má mnoho výhod. Je stopercentne obnoviteľná, fotovoltické systémy sú robustné, odolné a nenáročné na údržbu, navyše slnko je silný zdroj − a predovšetkým je zadarmo. To robí zo slnečnej energie jeden z najzaujímavejších obnoviteľných zdrojov elektrickej energie. 
 
STRABAG chce efektívne využívať potenciál fotovoltickej elektrickej energie. Už teraz disponujeme vysokou úrovňou odborných znalostí, a to tak pre našich zákazníkov, ako aj pre vlastné potreby: Fotovoltiku vieme naplánovať od základov. Máme tiež odborné znalosti a prostriedky na jej úspešnú realizáciu. 

Čo je to fotovoltický systém?

Fotovoltický systém sa skladá z jednotlivých solárnych modulov, ktoré premieňajú slnečné svetlo na elektrickú energiu. Systém sa zvyčajne inštaluje na strechy alebo otvorené plochy, ktoré sú otočené na juh alebo juhozápad smerom k slnku. Jednotlivé fotovoltické moduly sa skladajú z mnohých samostatných solárnych článkov, zvyčajne kremíkových so skleneným povrchom, aby sa čo najlepšie využilo slnečné svetlo. Vďaka slnku sa elektróny v solárnych článkoch dajú do pohybu. Tento pohyb vytvára jednosmerný prúd, ktorý sa v ďalšom kroku pomocou tzv. meniča premení na striedavý prúd. Striedavý prúd sa potom dá využiť v domácnosti či v podniku alebo v prípade prebytku môže byť dodaný do všeobecnej elektrickej siete. 

Fotografia inštalácie fotovoltaických systémov

Všetko z jedného zdroja: budovanie fotovoltického systému

Naše odborné kompetencie zahŕňajú na jednej strane výstavbu solárnych zariadení pre externých klientov a na druhej strane ich realizáciu pre vlastné potreby. V rakúskej obci Ratten buduje STRABAG v súčasnosti pre klienta Wien Energie obrovský fotovoltický park, v ktorom bude použitých viac ako 26 000 solárnych modulov.  

Vďaka našim odborným znalostiam realizujeme takéto projekty kompletne vo vlastnej réžii: od fázy ponuky cez realizáciu spodnej konštrukcie a inžinierskych stavebných prác až po inštaláciu fotovoltického systému na kľúč. Fotovoltiku inštalujeme aj pre vlastné potreby − fotovoltické moduly umiestňujeme na strechy kancelárskych budov, otvorené priestranstvá a stavebné kontajnery. Týmto spôsobom sa chceme stať energeticky nezávislejšími − v našich administratívnych sídlach i na stavbách. 

Oplatí sa firmám fotovoltika?

V koncerne STRABAG chceme byť klimaticky neutrálni do roku 2040 a už teraz znižujeme emisie CO2, aby sme tento cieľ dosiahli. Projekty v energetickom sektore nám pomáhajú pri energetickej transformácii a rozširovaní nášho portfólia. Pritom sa zameriavame na naše lokálne know-how. Využitie sily slnečnej energie nie je pre nás nič nové: STRABAG stavia a využíva solárne elektrárne už viac ako desať rokov. Práve fotovoltické systémy na strechách našich kancelárskych budov a voľných priestranstvách, ktoré využívame pre vlastné potreby, ponúkajú veľký potenciál, pretože vďaka nim sme menej závislí od externých dodávateľov a cien elektrickej energie. V posledných rokoch pribudlo mnoho nových zariadení. To nám umožňuje nezávisle pokrývať čoraz väčšiu časť našej spotreby elektrickej energie. Tú, čo nespotrebujeme sami, dodávame do existujúcej elektrickej siete a môžeme tak prispieť k ekologickejším dodávkam energie. V Rakúsku sa od roku 2025 bude môcť solárne vyrobená elektrina dokonca vymieňať medzi prevádzkami na základe bilancie, čo umožní zníženie nášho celkového objemu obstarávanej energie resp. koncern sa bude môcť čoraz viac zásobovať elektrinou vyrobenou vo vlastnej réžii. 
 

Slnečné vyhliadky

Najväčšou prekážkou, ktorú musí solárna energia ešte prekonať, je optimalizácia jej využiteľnosti. V súčasnosti elektrický prúd tečie najlepšie, keď svieti slnko. Keď je obloha zatiahnutá, systémy tiež fungujú, ale so zníženým výkonom. Riešením takýchto výkyvov by mohli byť batériové úložiská: Keď sa vyrobí prebytočná energia, môže sa uskladniť formou nabitia batérií v úložisku. V prípade veľmi nízkej záťaže úložisko zareaguje a zabezpečí stabilitu siete. 
 
Faktom je, že fotovoltika bude dôležitou súčasťou energetickej transformácie. V súčasnosti sa očakáva, že najväčší podiel na výrobe ekologickej elektrickej energie budú mať solárne a veterné elektrárne. Solárna energia je mimoriadne úspešná v kombinácii s inými technológiami. STRABAG verí v energetickú transformáciu a v to, že obnoviteľné zdroje energie významne prispievajú ku klimatickej neutralite.

Mohlo by vás tiež zaujímať.

 • Parasol Franck/drevená konštrukcia

  Lom Eigenrieden

  © STRABAG AG
  Pozrite sa, ako ťažíme naše suroviny klimaticky neutrálnym spôsobom! 
  Lom Eigenrieden
 • Inštalácia fotovoltaického systému

  Emisie CO2

  © STRABAG AG
  Podpora inovácií. Znižovanie emisií.
  Pracujeme na tom
 • Betón s nižšou uhlíkovou stopou

  Prečítajte si, ako sa dá znížiť CO2 v betóne! 
  Betón s nižšou uhlíkovou stopou