STRABAG INNOVATION DAY

Inovácie v našom koncerne dostávajú vlastný priestor na prezentáciu  
Fotografia z Dňa inovácií

Podujatím INNOVATION DAY vytvárame v rámci koncernu STRABAG vlastný formát podujatia na výmenu nápadov a poznatkov v oblasti inovácií a digitalizácie. Tento event sa po prvýkrát uskutočnil v roku 2014 a odvtedy sa koná každé dva roky v inej krajine, kde STRABAG pôsobí. Prostredníctvom tohto formátu informujeme našich zamestnancov o najnovších koncernových inováciách a dávame im príležitosť nadviazať kontakty naprieč krajinami. 
 
Posledný INNOVATION DAY, INNOVATION DAY 22 (skrátene ID22), sa konal 28. a 29. septembra 2022 v poľskom Pruszkówe a s približne 70 inovačnými projektmi prilákal 1 400 návštevníkov. Okrem výstavy sa konali početné prezentácie, interaktívne workshopy a osobné diskusie s členmi predstavenstva koncernu, ktoré návštevníkom priblížili inovačnú silu STRABAG-u. 

Foto: Strabag Robot

Priestor pre nápady ako základ pre inovácie

Sloganom "Work On Progress" dávame najavo, že chceme aktívne čeliť ekologickým a ekonomickým výzvam našej doby. Aby "Work On Progress" nezostal len prázdnym sľubom, potrebujeme − viac ako kedykoľvek predtým − perspektívne nápady, s ktorými tieto výzvy úspešne zvládneme. 
 
Dobrá správa: zamestnanci koncernu STRABAG majú presne takéto nápady. Nápady, ktoré uľahčujú každodennú prácu, zefektívňujú procesy a pomáhajú nám formovať budúcnosť udržateľnejším spôsobom šetrným ku zdrojom. Na to, aby sa tieto nápady dali využiť, potrebujeme najprv priestor, kde sa o víziách môže diskutovať a otestovať ich realizovateľnosť. STRABAG ponúka jeden z takýchto priestorov prostredníctvom INNOVATION DAY: na podujatí je možné diskutovať o nápadoch, prototypoch a inováciách v rámci spoločnej výmeny názorov alebo ich dokonca vylepšovať prostredníctvom nových perspektív a odbornej spätnej väzby. 
 
Dôležitým cieľom formátu je predstaviť obsah INNOVATION DAY všetkým návštevníkom tak, aby bol čo najpestrejší a zážitkový. Takto si každý môže efektívne osvojiť a odniesť poznatky o predstavených inováciách. Vystavovatelia aj organizačný tím sa zakaždým snažia prezentovať všetky projekty maximálne interaktívnym, moderným a pútavým spôsobom − každý tak prispieva k šíreniu inovatívneho ducha STRABAG. 

Ukážková fotografia k videu STRABAG Innovation Day

Poznatky treba zdieľať: INNOVATION DAY sa rozšíril na INNOVATION DAY DIGITAL

Keďže fyzické podujatia sú priestorovo obmedzené a my sme chceli umožniť čo najväčšiemu počtu zamestnancov prístup k poznatkom o inováciách v našom koncerne, bol INNOVATION DAY v roku 2022 po prvýkrát rozšírený o digitálny formát: INNOVATION DAY DIGITAL (skrátene IDD). Konkrétne to znamená, že obsah ID22 bol prenesený na virtuálnu platformu najmodernejšieho veľtrhu s 360° prostredím. Nezabudlo sa ani na interaktívny charakter. V úvodný deň IDD bol pre návštevníkov pripravený pestrý program, v rámci ktorého sa mohli dostať do priameho kontaktu s vystavovateľmi, zúčastniť sa na kreatívnych workshopoch alebo sa v "Networking Area" pozhovárať s ostatnými kolegami. Okrem toho bola k dispozícii široká ponuka s obrazovým a video obsahom z fyzického podujatia v Pruszkówe. Virtuálna veľtržná platforma bola prístupná celkovo takmer tri týždne, takže návštevníci mali dostatok času zoznámiť sa s obsahom INNOVATION DAY. 

Dojmy z doterajších podujatí

INNOVATION DAY 22 v Pruszkowe je už štvrtou časťou úspešnej série podujatí, ktorá sa začala vo Viedni v roku 2015 a následne pokračovala v Bratislave (2017) a Stuttgarte (2019). Prehľad jednotlivých podujatí nájdete nižšie.

2022 v Pruszkówe

Po dlhšej prestávke sa v centrále spoločnosti STRABAG v Poľsku konal štvrtý ročník INNOVATION DAY 22, ktorý privítal približne 1 500 návštevníkov. Okrem mnohých inovačných projektov program doplnila pútavá prezentácia futuristky Aleksandry Przegalinskej, tzv. STRABAG Talks s členmi predstavenstva koncernu a rôzne živé ukážky a pitch prezentácie vystavovateľov. 

2019 v Stuttgarte

Viac ako 1 000 ľudí so záujmom o inovácie zažilo na treťom INNOVATION DAY v Stuttgarte koncentrovanú silu koncernu. V 39 stánkoch bolo možné obdivovať novinky, stavebné materiály, procesy a zariadenia, ktoré majú zohrať väčšiu úlohu na stavbách budúcnosti. Mimoriadne zastúpenie mali novinky z oblasti digitálnych stavebných procesov a odolnejších, udržateľnejších a lepšie spracovateľnejších stavebných materiálov. 

2017 v Bratislave

Pod záštitou člena predstavenstva STRABAG SE Siegfrieda Wankera sa 18.10.2017 stretli nadšenci inovácií, aby sa zoznámili s iskrivými nápadmi z rôznych oblastí. Koncept podujatia v Bratislave: Takmer 40 tímov prezentovalo vo výstavných stánkoch vlastné inovácie a v 3-minútových "pitchoch" predstavovalo ich pridanú hodnotu. 

2015 vo Viedni

23. novembra 2015 sa v koncernovej centrále vo Viedni uskutočnil 1. deň inovácií STRABAG. Zamestnanci zo 40 koncernových jednotiek živo diskutovali na tému: Ako sa náš stavebno-technologický koncern dokáže presadiť v budúcnosti?