Právne upozornenie

Dámy a páni, my, spoločnosť STRABAG SE, by sme vás chceli prostredníctvom tejto webovej stránky informovať o našej spoločnosti. Je samozrejmé, že poskytnuté informácie sú starostlivo kontrolované z hľadiska úplnosti, správnosti a aktuálnosti. Napriek tomu sa aj my môžeme pomýliť, takže za úplnosť, správnosť a aktuálnosť nemôžeme poskytnúť žiadnu záruku - prosíme vás o pochopenie. Všetky informácie na tejto webovej stránke preto môžu byť zmenené, odstránené alebo inak upravené bez predchádzajúceho upozornenia. V tomto zmysle, s odkazom na čisto informačný charakter tejto webovej stránky, vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré - z akéhokoľvek dôvodu - vznikli v súvislosti s používaním informácií uvedených na našej webovej stránke.

Okrem toho vylučujeme zodpovednosť aj za ďalšie škody, ktoré sú založené na hrubom porušení povinností z našej strany alebo na úmyselnom alebo hrubom porušení povinností zo strany našich právnych zástupcov alebo našich zástupcov.

Naša webová stránka je bezbariérová. Ak si napriek tomu všimnete nejaké chyby, upozornite nás na ne. V čo najkratšom čase ich opravíme.

Upozorňujeme, že autorské práva na všetky dokumenty uvedené na našej webovej stránke a materiály na nej použité patria výlučne našej spoločnosti a že používanie našej webovej stránky nikomu neposkytuje žiadne práva. Akékoľvek iné použitie nad rámec informatívneho (napr. na komerčné účely) nie je povolené, pokiaľ sme vám na to nedali výslovný písomný súhlas.

Pokiaľ poskytujeme priamy alebo nepriamy prístup k externým informáciám prostredníctvom elektronických odkazov (liniek), týmto vyhlasujeme, že nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok.

Vzhľadom na výlučne informačný charakter tejto webovej stránky osobitne zdôrazňujeme, že právny záväzok našej spoločnosti alebo akýkoľvek iný záväzok v akejkoľvek forme je samozrejme vylúčený výlučne na základe tu uvedených informácií.

STRABAG SE
Corporate Communications
Internet/New Media
Donau-City-Str. 9
1220 Viedeň
Rakúsko
Tel. +43 1 22422-0
pr@strabag.com

Sídlo spoločnosti: Rakúsko, 9500 Villach, Triglavstr. 9
Registračné číslo spoločnosti: FN 88983 h, Krajský súd Klagenfurt
UID č.: ATU 37301503