Obnova budov – výstavba s rozumom

Architektonická fotografia od Francisa ©MW-Architekturfotografie

Čo sa rozumie pod pojmom obnova budov?

Na rozdiel od klasických novostavieb sa pri obnove budov využíva existujúca stavebná substancia budovy, z ktorej sa vytvára niečo iné. Ale čo to vlastne znamená? 

Dobrým príkladom obnovy je renovácia, pri ktorej sa budova upravuje do funkčného stavu, tak aby zodpovedala aktuálnemu stavu techniky. Rekonštrukcia, oprava alebo výmena poškodených častí budovy umožňuje jej opätovné plné využitie. Modernizácia zahŕňa úpravy ešte nad tento rámec. Zlepšením energetickej účinnosti alebo zvýšením nosnosti budovy sa zvyšuje jej úžitková hodnota. Významné stavebné prestavby alebo prístavby sú, samozrejme, jasným príkladom obnovy budov. Cieľom je zvyčajne pripraviť budovu na nové využitie. 

Prečo obnova budov?

Zelené plochy sú dôležité. Vo veľkých mestách zabezpečujú nižšiu teplotu vzduchu a nižšiu rýchlosť vetra. Zmierňujú  znečistenie ovzdušia, a tak zlepšujú klímu. Vo vidieckych oblastiach znižujú riziko záplav, pretože dokážu absorbovať veľké množstvo vody. V Rakúsku aj v Nemecku sa plánujú legislatívne nariadenia na redukovanie zaberania pôdy. Obnova budov zohľadňuje práve tento vývoj. Znamená to, že sa nezaberú ďalšie cenné zelené plochy.

Využívanie existujúcej stavebnej substancie, známe aj ako "sivá energia", tiež šetrí množstvo emisií CO2, ktoré by vznikli pri výstavbe úplne novej budovy. Zároveň sa opätovne využíva mnoho stavebných dielov a materiálov. Magickým slovom je tu CIRKULÁRNA výstavba. To, čo sa na jednom mieste zbúra, sa môže po potrebnej úprave použiť ako hodnotný stavebný materiál na inom mieste. A moderné, dobre odizolované budovy s udržateľným TZB spotrebujú počas následnej prevádzky aj menej energie ako staršie budovy.

Infografika o výstavbe v existujúcich budovách
Sanácia, oprava, modernizácia – obnova budov  je cestou k udržateľnej budúcnosti

Popritom existujú aj jasné ekonomické dôvody. Zmena doterajšieho využitia zastavaných vnútromestských plôch na účely bytovej výstavby, ako aj rozšírenie budov o voľné priľahlé plochy a ďalšie podlažia majú zvýšiť ponuku, čo by malo viesť k zníženiu nákladov na bývanie v meste. 
 
V rámci "Európskej zelenej dohody (European Green Deal)" bolo prijaté nariadenie o taxonómii, ktoré uľahčuje financovanie udržateľných projektov. Smernica EÚ o energetickej hospodárnosti budov vyžaduje, aby bol celý fond budov v EÚ do roku 2050 klimaticky neutrálny. Z toho vyplýva nevyhnutnosť zatepľovania a modernizácie existujúcich budov. 

Čo je dôležité pri obnove budov?

V centre pozornosti je vždy človek. Naši kvalifikovaní zamestnanci každý deň stavajú budovy, aby v nich ostatní mohli žiť, spať, pracovať alebo nakupovať. K dispozícii majú množstvo rôznych stavebných strojov a technických pomôcok. Pri obnove budov však často nie je priestor pre vysoké žeriavy alebo veľké bagre, keďže sa pracuje v zastavanom území a existujúcich stavebných objektoch. 

Z tohto dôvodu je potrebné robiť veľa prác ručne a veľmi precízne. Našťastie, máme množstvo vysokokvalifikovaných zamestnancov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Ich bohaté skúsenosti pri práci s často aj historickými budovami sú pre úspech projektu rozhodujúce. 

Fotografia stavebného robotníka pri armovaní © Photodesign Buhl

Úspešná realizácia si vyžaduje aj čo najkomplexnejšiu a najpresnejšiu analýzu existujúcej stavebnej substancie budovy. Materiály a geometria sa môžu výrazne líšiť od výkresov, najmä pri starších budovách – niekedy takéto záznamy už ani neexistujú. 

STRABAG sa preto pri zaznamenaní a posúdení existujúceho stavu budovy spolieha na najmodernejšie technológie. Na zameranie sa už aktuálne používajú 3D laserové skenovanie a drony. Tie umožňujú výrobu presne pasujúcich prefabrikátov (napr. typizovaných fasádnych a strešných prvkov alebo prvkov technického zariadenia budov a fotovoltických systémov) pre sériové modernizácie. Nové radarové a ultrazvukové metódy dokážu zaznamenať stav skrytých miest, ako sú výstuže, potrubia alebo rúry, ako aj hrúbky stavebných komponentov a poškodenia, napríklad trhliny a dutiny v betóne. 

Spoločnosť STRABAG je schopná ponúknuť celú škálu služieb pre takéto projekty vďaka jednotkám špecializujúcim sa na obnovu budov a prepojeniu kompetencií v rámci koncernu. Od identifikácie a vyhodnotenia vhodných lokalít, cez poradenstvo a plánovanie, stavebnú realizáciu a recykláciu materiálov až po následnú správu a údržbu budov, všetko, takpovediac, z jednej ruky.

STRABAG dokáže obnovovať budovy

S novou stratégiou PEOPLE.PLANET.PROGRESS sa STRABAG zaviazal k udržateľnej výstavbe šetrnej k zdrojom a k podnikaniu s rozumom. Obnova budov je dôležitým krokom na ceste k CO2 neutrálnej budúcnosti. Avšak dôležitejšie ako o tom len hovoriť, je niečo pre to robiť. STRABAG preto už realizuje množstvo projektov. 

Tu je niekoľko príkladov, ako STRABAG obnovuje budovy: 

Fotografia budovy Bonatz v Stuttgarte ©Miguel Cabezon – stock.adobe.com

Budova železničnej stanice: Bonatzbau v Stuttgarte

So svojou monumentálnou vonkajšou fasádou, interiérom pripomínajúcim katedrálu a charakteristickou vežou je Bonatzbau jednou z najznámejších stuttgartských budov. Historická budova železničnej stanice, ktorá pochádza z roku 1922, v súčasnosti prechádza komplexnou prestavbou pod vedením spoločnosti ZÜBLIN. Zatiaľ čo vonkajší vzhľad s pamiatkovo chránenou fasádou zostáva z veľkej časti nezmenený, v interiéry budovy nezostal kameň na kameni.

Fotografia energeticky sebestačnej mestskej štvrte Behnes-Ufer © ZÜBLIN

Podnikateľská štvrť: BE-U | Behrens-Ufer v Berlíne

Medzi zeleným parkom Wuhlheide a modrou riekou Spréva v berlínskej štvrti Oberschöneweide sa dejú veľké veci. Na mieste, kde sa donedávna nachádzal priemyselný areál, vznikne do roku 2029 na ploche desiatich hektárov priekopnícka, energeticky sebestačná mestská štvrť BEHRENS-UFER s priestormi pre podnikanie, výrobu, gastronómiu a vedu, ako aj rozmanité komunitné priestory.

Fotografia Stadtquartier RAIQA v Innsbrucku, Tirolsko © Toni Rappersberger

Mestská štvrť: RAIQA v Innsbrucku

RAIQA (Quartier Innsbruck Mitte) sa stavia na mieste bývalého sídla Raiffeisen-Landesbank Tirol. V jej centre sa nachádza stará veža RLB (Raiffeisen-Landesbank), ktorá bola rozobratá až na železobetónový skelet, aby následne ožila ako multifunkčná budova pre zábavu, nákupy a bankové služby. STRABAG tak využíva existujúcu stavebnú substanciu budovy a používa menej nových stavebných materiálov, ktoré by sa museli najprv vyrobiť, prepraviť a zabudovať. 

Mohlo by vás tiež zaujímať.