LEAN.Construction: štíhly spôsob výstavby

Udržateľnosť prostredníctvom efektívnych procesov
Fotografia stavebných robotníkov pri práci so štíhlou konštrukciou na stavenisku

Pri realizácii našich projektov dôsledne uplatňujeme filozofiu a pracovné metódy LEAN.Construction. To nám nielen šetrí čas a peniaze, ale aj zvyšuje udržateľnosť našej práce. Pretože emisie sa neznižujú len vďaka novým materiálom alebo mimoriadne inovatívnym vynálezom. Významný prínos má aj zamedzenie plytvaniu. 

Fotografia dvoch zamestnancov plánujúcich stavenisko so štíhlou konštrukciou © STRABAG AG - Rudi Froese
Informačná tabuľa LEAN sa používa na plánovanie a kontrolu, ale aj na výmenu informácií.

Cieľom LEAN.Construction je nastaviť procesy a pracovné postupy čo najefektívnejšie, najpresnejšie a najštíhlejšie (lean po anglicky = štíhly). Ľudia, stroje a metódy optimálne spolupracujú, aby sa zabránilo narušeniu prebiehajúcich procesov a plytvaniu. 

Týmto spôsobom sa nám darí nielen optimalizovať časové a nákladové položky a detailne koordinovať pracovné kroky, ale aj znižovať spotrebu zdrojov – samozrejme, nie na úkor kvality. Je to ekonomické aj ekologické! 

Štyri zásady LEAN pre udržateľné stavebné projekty

Už pred začiatkom výstavby nám metóda LEAN.Construction pomáha nastaviť projekt tak, aby bol úspešný a udržateľný. O našich stavebných projektoch uvažujeme komplexne – od plánovania až po realizáciu – a pracovné procesy navrhujeme na základe štyroch princípov LEAN: 

Schéma štyroch princípov metódy štíhlej výstavby

Princíp toku: Nepretržitý tok všetkých potrebných zdrojov a informácií.

Princíp taktu: Identifikuje opakujúce sa pracovné kroky a optimálne ich koordinuje.

Princíp ťahu: Stroje, materiály, informácie a ľudia sú k dispozícii podľa potreby.

Princíp nulovej chyby: Chyby sa môžu vyskytnúť, ale následne by sa mali v tíme prediskutovať a analyzovať, aby sa v budúcnosti dalo predchádzať možným vadám, dodatočným prácam a problémom. 

Štíhle procesy od plánovania až po realizáciu

STRABAG precízne plánuje, ktoré zdroje, stroje alebo pracovné kroky sú potrebné kde, kedy a v akom rozsahu. Preverujeme tiež možnosti, ako sa dá stavenisko navrhnúť a riadiť čo najefektívnejšie. Prijímame vhodné opatrenia na zvýšenie efektívnosti a využívame systémy LEAN na riadenie stavebných procesov, napríklad za účelom predchádzania identifikovanému plytvaniu a optimálneho nastavenia taktu jednotlivých profesií tak, aby nevznikali prestoje. To platí aj pre využívanie nástrojov a stavebných strojov, kde sa snažíme minimalizovať ich chod naprázdno. 

Lepšie prepojenie, dobré pre životné prostredie!

Vždy sme v spojení: s našimi logistickými partnermi. Pretože ak sú výrobné prevádzky a dodávatelia optimálne prepojení so stavbou, skracujú sa čakacie doby, sú potrebné menšie skladovacie plochy a predchádza sa aj zbytočnej ťažkej doprave, čo ušetrí veľké množstvo emisií. Vďaka presnému plánovaniu a nastaveniu jednotlivých taktov tiež predchádzame napríklad opakovanému spúšťaniu obaľovacích súprav na výrobu asfaltových zmesí. To sa často stáva pri logistike, ktorá nie je optimálne koordinovaná, a následkom toho zbytočne stúpa spotreba energie. V projekte bytovej výstavby Kennedyho záhrady vo Viedni mohli dodávatelia a subdodávatelia oznamovať svoje dodávky prostredníctvom aplikácie, takže doprava po úzkych prístupových cestách sa mohla optimálne naplánovať podľa aktuálnej dopravnej situácie. Prestoje sa tak zredukovali na nulu. 


Fotografia ľudí používajúcich štíhlu konštrukciu na stavenisku

Aj logistika v rámci staveniska výrazne profituje z LEAN. Plánovanie výstavby touto metódou môže napríklad zabezpečiť, aby materiály, stroje a ľudia boli v správnom čase na správnom mieste. Svoju úlohu zohrávajú aj aspekty, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať nepodstatné: správne rozmiestnenie materiálov na stavenisku výrazne znižuje pohyb žeriavov, čo v prepočte na všetky veľké stavby koncernu STRABAG môže priniesť výraznú úsporu emisií. 
 

Fotografia zamestnancov spoločnosti STRABAG, ktorí optimalizujú výstavbu pomocou štíhleho stavebného manažmentu t.philippi@tomphilippi.com
Výsledky analýzy procesov sú prínosom pre celý stavebný tím, pretože odhaľujú potenciál optimalizácie a možné riešenia.

Prostredníctvom LEAN.Construction sa učíme spolu

V rámci LEAN.Construction je naše uvažovanie zamerané na procesy a procesné kroky. To znamená, že získané poznatky a dosiahnuté zlepšenia nie sú obmedzené len na jeden projekt, ale dajú sa preniesť a uplatniť aj v iných projektoch – sú teda v pravom zmysle slova: udržateľné. 

Mohlo by vás tiež zaujímať.

  • Tabuľka zobrazuje simuláciu povrchu.

    Využitie rozšírenej reality pri výstavbe ciest

  • Využitie rozšírenej reality pri výstavbe ciest

    Digitalizácia, procesy, inovácie

    Veci sa vždy dajú robiť lepšie, digitálnejšie, inovatívnejšie.
    Objavte naše projekty