Intrapreneurship program adASTRA koncernu STRABAG

Ako vznikajú z podnikateľských nápadov zamestnancov startupy
adASTRA

STRABAG si stanovil za cieľ aktívne formovať budúcnosť stavebníctva udržateľným a inovatívnym spôsobom. Súčasťou tejto transformácie je intrapreneurship program "adASTRA". Prostredníctvom neho podporujeme podnikateľské myslenie a konanie našich zamestnancov a reagujeme na priemyselné výzvy novými podnikateľskými nápadmi. Sviežimi a odvážnymi ideami formujeme pokrok v našom koncerne.

Tím adASTRA si vymieňa názory.
Prostredníctvom programu adASTRA podporujeme podnikateľské myslenie a konanie našich zamestnancov. 

adASTRA: Ako sa v spoločnosti STRABAG uplatňuje startupové myslenie?

Počas intrapreneurship programu konajú tímy adASTRA ako začínajúce startupy. V priebehu rôznych fáz projektu si overujú hypotézy, vyvíjajú obchodné modely a analyzujú finančnú atraktívnosť svojich nápadov: presne tak, ako by to robili mladí podnikatelia, keby chceli vstúpiť na trh ako samostatne zárobkovo činné osoby s novým podnikateľským nápadom. 

Program Intrapreneurship: Startup v niekoľkých krokoch

Od podania žiadosti po MVP (Minimum Viable Product) uplynie len niekoľko mesiacov, počas ktorých startupy po úspešnom internom predstavení získajú potrebné finančné prostriedky na pilotné overenie svojho nápadu a v ďalšom kroku môžu vstúpiť na trh, aby zistili, či sa uplatnia. 

Ocenenia adASTRA pred slávnostným odovzdávaním.
Počas Demo Day sa udeľujú ocenenia adASTRA. 

Všetko sa začína celokoncernovou výzvou na predkladanie žiadostí: Hľadajú sa startupové nápady a zamestnanci ochotní tieto nápady realizovať. Cez teambuildingové procesy a fázy vytvárania prototypov sa intrapreneuri postupne prepracujú až k podujatiu "Demo Day". Počas neho porota rozhodne o rozpočtoch pre pilotné projekty. V nasledujúcej fáze MVP sa podnikateľské modely testujú na prvých zákazníkoch v trhových podmienkach. Ak startupy v trhovom prostredí obstoja, STRABAG svojím podielom podporí založenie startupu ako samostatnej firmy. 

Video adASTRA - Intrapreneurship program STRABAG
adASTRA - Intrapreneurship program STRABAG

STRABAG: Rozvoj zamestnancov vďaka podpore inovácií

Intrapreneurship program tvorí v našom koncerne rámec pre podporu inovácií a agilných prístupov. Prostredníctvom programu adASTRA aktívne prispievame k rozvoju našich zamestnancov a otvárame im nové príležitosti pre kreatívny rozvoj. Okrem toho profitujú zo získania rôznych poznatkov o metódach a nástrojoch agilnej, kreatívnej práce, ktoré im pomáhajú v ich každodennej práci. Cieľom projektu adASTRA je podporovať podnikateľské nápady našich zamestnancov v rámci koncernu a zároveň podnikateľsky pristupovať k výzvam budúcnosti: spoločne v tíme STRABAG. 

Mohlo by vás tiež zaujímať.