Úspešné a udržateľné podnikanie totiž neznamená hľadieť do budúcnosti jednodimenzionálne. Chceme dokázať viac.

Klemens Haselsteiner
predseda predstavenstva STRABAG SE
Späť na Stratégia

People. Planet. Progress.

Predseda predstavenstva STRABAG SE Klemens Haselsteiner o novej stratégii 2030 

STRABAG sa intenzívne zaoberá budúcnosťou a otázkou, kde sa bude nachádzať svet v roku 2030. Predseda predstavenstva STRABAG SE Klemens Haselsteiner v rozhovore o vývoji a napĺňaní koncernovej stratégie 2030.

Aká bola východisková situácia, keď ste sa ako nový predseda predstavenstva koncernu STRABAG začali zaoberať svojou prvou firemnou stratégiou?

Klemens Haselsteiner: S Work On Progress sme sa zaviazali, že budeme súčasťou riešenia problémov dnešnej doby. Na tento účel sme si stanovili jasný cieľ, možno dokonca najambicióznejší v histórii našej spoločnosti: do roku 2040 chceme byť klimaticky neutrálni. 
 
To však znamená aj strednodobý cieľ: STRABAG musí byť v roku 2030 inou spoločnosťou ako v roku 2023! V uplynulých mesiacoch sme sa intenzívne zaoberali budúcnosťou, výzvami a trendmi, ktoré budú formovať naše smerovanie. Výsledkom je naša nová stratégia, ktorú budeme napĺňať do roku 2030. Rozhodnutie neuvažovať len v horizonte jedného funkčného obdobia predstavenstva bolo prijaté vedome a odráža naše odhodlanie urobiť skutočnú zmenu. 

K akému záveru ste dospeli, pokiaľ ide o faktory a trendy, ktoré budú ovplyvňovať spoločnosť STRABAG do roku 2030?

Klemens Haselsteiner: Faktory vplyvu a trendy nasledujúcich siedmich rokov určia, ktoré hospodárske, spoločenské a technologické trendy budú v centre nášho záujmu. Svet sa mení: v dôsledku klimatických zmien, globálnej urbanizácie a demografických zmien. Náš úspech teda nezávisí len od jedného faktora. 
 
 
To znamená, že musíme neustále zvyšovať našu produktivitu; či už prostredníctvom industrializácie, modulárnych stavebných metód alebo digitálnych riešení, ktoré zvyšujú efektivitu našich procesov. Pokiaľ ide o naše životné prostredie, budeme hľadať riešenia klimatickej krízy pomocou nových koncepcií a prispievať vlastným dielom k zmierňovaniu klimatických zmien. Pretože úspešné a udržateľné podnikanie neznamená hľadieť do budúcnosti jednodimenzionálne. Chceme dokázať viac. Viac pre ľudí, pre planétu a pre pokrok. 
 
 
Vďaka týmto cieľom budeme úspešnejší aj z ekonomického hľadiska. Preto sme si stanovili navyše aj ambiciózny cieľ dosiahnuť do roku 2030 6 % EBIT maržu. 

Ako si predstavujete napĺňanie cieľov?

Klemens Haselsteiner: Aj šesť konkrétnych hlavných strategických tém s kľúčovými oblasťami, v ktorých chceme našu stratégiu napĺňať, je zameraných na tému People. Planet. Progress.
 

V téme "Zameranie na zamestnancov" sa zameriavame na naše najdôležitejšie aktívum: na ľudí. V tomto ohľade je pre nás dôležité globálno-lokálne pôsobenie, t. j. zakotvenie u ľudí pôsobiacich v danej lokalite, poznanie a pochopenie ich potrieb a želaní.
V oblasti ochrany životného prostredia budeme prostredníctvom obehového hospodárstva bojovať vo veľkom štýle proti nedostatku zdrojov a znečisťovaniu životného prostredia, a s našimi odbornými znalosťami v oblasti energetiky sa budeme aktívne spolupodieľať na transformácii energetického sektora.
Vďaka pozícii technologického lídra je STRABAG neustále efektívnejší, výkonnejší a vďaka hĺbke vlastnej tvorby hodnôt sme odolní aj voči vonkajším vplyvom: Staviame tak na našich existujúcich základoch a naďalej strategicky pracujeme na pokroku.

Aké sú vaše ďalšie kroky napĺňania stratégie?

Klemens Haselsteiner: Prvý krok bol People. Planet. Progress. Definované strategické témy sú rozdelené do kľúčových oblastí, ktoré budeme v koncerne krok za krokom ďalej strategicky rozvíjať a realizovať prostredníctvom pracovných skupín, tzz. "task groups".  
 
 
Čaká nás teda maratón. Vďaka Stratégii 2030 už poznáme náš smer a cieľ. Ako spoločnosť stojíme spoločne na štartovacej čiare. Ale aj počas maratónu sa niekedy môžu stať nepredvídateľné veci. Preto musíme byť vytrvalí, rozdeliť si sily a v prípade potreby taktiku prispôsobiť okolnostiam. 
Uspieť môžeme len ako tím. Ak sa do toho pustíme spoločne, budeme zdieľať svoje skúsenosti a spoločne formovať stavebníctvo budúcnosti. Ako bude vyzerať STRABAG v roku 2030?

Klemens Haselsteiner: Budeme rásť a dosahovať vyššie zisky − či už vďaka rozširovaniu existujúcich a založeniu nových oblastí podnikania alebo vďaka expanzii na nové trhy. Naše portfólio sa tým ešte viac diverzifikuje, čo zároveň posilní celkovú odolnosť nášho obchodného modelu. Najväčšia prekážka na tejto ceste? Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov! Naše motto: zmeniť zmýšľanie a problému čeliť aktívne. 
Chceme sa stať priekopníkom v oblasti cirkulárnej výstavby a aktívne sa spolupodieľať na transformácii energetického sektora. Preto už teraz začíname výrazne rozširovať naše kapacity v oblasti obehového hospodárstva a v budúcnosti sa budeme čoraz viac spoliehať na vlastnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. 
Aby sme boli schopní rýchlo prijímať správne rozhodnutia, intenzívne sa zameriame na tému dát a transformujeme sa na organizáciu poháňanú dátami, čím zároveň upevníme udržateľnosť nášho technologického líderstva. Pretože to je základom našej Podnikovej politiky 2030.