Meníme kolobeh vecí.

Fotografia inštalácie recyklovaného asfaltu na vjazd na cestu ako príklad úspešného obehového hospodárstva v stavebníctve

Prostredníctvom inovatívnych metód chceme zaviesť inteligentné obehové hospodárstvo a využívať naše zdroje čo najefektívnejšie. Vyvíjame a používame najmodernejšie technológie na šetrenie a recykláciu surovín a stavebných komponentov. Problematickú otázku predstavuje napr. minerálny stavebný odpad, ako výkopová zemina a kamene, stavebná suť a materiál z demolácie ciest.  Nevyhnutnou odpoveďou je zabrániť ich tvorbe alebo ich zbierať a efektívne opätovne využívať – a to z dôvodu rastúceho nedostatku zdrojov, ako aj z dôvodu ochrany životného prostredia.

 • O výstavbe uvažujeme dôsledne ako o cykle: od vývoja a plánovania cez realizáciu a prevádzku až po demoláciu a opätovné zaradenie do obehu. Len tak sa z našej práce stane ekonomicky a ekologicky uzavretý kolobeh.

  Dr. Marcus Ehrenberger
  Function Lead Sustainability Management

Už vo fáze plánovania zohľadňujeme pri každom stavebnom projekte celý jeho životný cyklus a náklady spojené s demoláciou, likvidáciou a recykláciou. Ekologická bilancia projektu nám pomáha identifikovať a využívať ďalší potenciál pre minimalizáciu dopadov na životné prostredie. Certifikáty a eko-známky sú dôkazom tejto dôležitej pridanej hodnoty.

Hľadáte pokrok? Tadiaľto!

Vybrané projekty, ktoré ukazujú, ako vytvárame naše materiálové a obehové hospodárstvo.

 • Asfalt ClAir® sa kladie do uličky, čo umožňuje kruhovú výstavbu

  Ako prispievajú naše cesty k čistejšiemu ovzdušiu.

  © STRABAG AG
 • Nákladné auto vysypáva na stavenisko asfalt s vysokým obsahom recyklátu, konkrétny príklad toho, ako môže vyzerať obehové hospodárstvo v stavebníctve

  Pokrok v recyklácii asfaltu! Praktický príklad

  © STRABAG AG

Mohlo by vás tiež zaujímať.

 • Einsatz von Augmented Reality im Straßenbau

  Digitalizácia, procesy a inovácie

  Vždy existujú aj lepšie, digitálnejšie, inovatívnejšie cesty.
  Objav naše projekty
 • Foto von der Installation einer Photovoltaikanlage

  Emisie CO2

  Podpora inovácií. Znižovanie emisií.
  Pracujeme na tom