Udržateľné stavebné materiály: materiály budúcnosti

Pohľad na Behrens-Ufer v Berlíne z vtáčej perspektívy ©Aicandy – stock.adobe.com

Cesta ku klimaticky neutrálnej výrobe stavebných materiálov

Stanovili sme si ambiciózny cieľ: Do roku 2040 by mali byť všetky stavebné materiály, ktoré STRABAG používa, klimaticky neutrálne. Týka sa to rovnako našej vlastnej výroby, ako aj materiálov, ktoré nakupujeme od dodávateľov a subdodávateľov. 
 
Stavebníctvo je zodpovedné za viac ako tretinu celosvetových emisií CO2, ktoré sú z veľkej časti spôsobené výrobou a prepravou stavebných materiálov a ťažbou surovín. Udržateľné stavebné materiály sú kľúčom k modernému stavebníctvu šetrnému ku klíme. 

Čo sú udržateľné stavebné materiály?

Udržateľné stavebné materiály sú také, ktoré šetria zdroje, znižujú emisie a zvyšujú udržateľnosť budov počas celého ich životného cyklu. Stavebný materiál je teda udržateľný predovšetkým vtedy, keď sa okrem výroby a využívania zohľadňuje aj jeho likvidácia a recyklácia. 

V ideálnom prípade má mať udržateľný stavebný materiál viaceré z týchto vlastností: 

  • regionálne dostupný
  • nie je zdraviu škodlivý
  • rýchlo obnoviteľný 
  • energeticky efektívna výroba
  • dlhá životnosť 
  • recyklovateľný

V spoločnosti STRABAG sa už na mnohých miestach zameriavame na stavebné metódy šetrné ku klíme, napríklad na BETÓN S NIŽŠOU UHLÍKOVOU STOPOUalebo na recykláciu ASFALTU a BETÓNU. Týmto spôsobom neustále zlepšujeme aspekty udržateľnosti nášho portfólia stavebných materiálov, pre ktoré v súčasnosti využívame najmä neobnoviteľné suroviny. 

©mitifoto – stock.adobe.com

Obnoviteľné suroviny - oživenie stavebných materiálov

Obnoviteľné suroviny majú v porovnaní s neobnoviteľnými surovinami rozhodujúcu výhodu: počas rastu viažu CO2 a počas výroby uvoľňujú menej skleníkových plynov. 
 
Obnoviteľné suroviny ako (vedľajšie) produkty poľnohospodárstva a lesníctva sa dajú využiť mnohými spôsobmi aj mimo potravinárskeho a krmivárskeho sektora.  Nový život je tak často vdýchnutý aj odpadovým produktom. 
 
Obnoviteľné suroviny majú v stavebníctve dlhú tradíciu. Spomeňme si napríklad na hrazdené domy z dreva, hliny a slamy. V súčasnosti ich stavebníctvo začína znovu objavovať. Keďže sú tieto materiály trvalo udržateľné, tvoria základný stavebný kameň stavebníctva šetrného ku klíme. 

Zoznam obnoviteľných surovín je dlhý. Predovšetkým DREVO sa už využíva mnohými spôsobmi. Okrem toho aj materiály ako slama, kukurica, trstina, cukrová repa, konope a rastlinné uhlie v podobe prísad ukazujú, že majú potenciál byť skutočným alternatívnym stavebným materiálom. 
 
V spoločnosti STRABAG hodnotíme obnoviteľné suroviny ako samostatnú oblasť podnikania. Skúmame potenciálne stavebné produkty a riešenia, čo by sa z nich mohlo v budúcnosti vyrábať. Spoliehame sa pritom na naše odborné znalosti, inovatívne technológie a spoluprácu s externými partnermi. 

©Miguel Cabezon – stock.adobe.com

Aké sú výhody obnoviteľných surovín?

Ekologické stavebné materiály môžu nahradiť syntetické a chemické látky, na výrobu ktorých sa spotrebuje veľa zdrojov a ktoré sú často zdraviu škodlivé. Obnoviteľné suroviny minimalizujú vznik emisií, sú nákladovo efektívne a v neposlednom rade často zabezpečujú zdravú klímu v interiéri. Vďaka svojim pozitívnym vlastnostiam sa dobre uplatnia napríklad v izolačných materiáloch a výrobkoch, ako sú napr. debnenie spojivách či omietky. 

Mohlo by vás tiež zaujímať.