Udržateľný rozvoj štvrte na nábreží Behrens-Ufer v Berlíne

Pohľad na Behrens-Ufer v Berlíne z vtáčej perspektívy © DIEfabrik GmbH, Peter Ruessmann

Ako premieňame bývalý priemyselný areál na inovatívnu a energeticky sebestačnú podnikateľskú zónu

Na juhovýchode Berlína vzniká nová podnikateľská štvrť Behrens-Ufer. Zákazku, zameranú na udržateľnú transformáciu štvrte, získala od spoločnosti DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIEAG) naša spoločnosť ZÜBLIN, ktorá je zodpovedná za vypracovanie projektu aj jeho realizáciu. Bývalý priemyselný areál s rozlohou desať hektárov prejde modernizáciou, pri ktorej vzniknú priestory pre podnikanie, výrobu, gastronómiu a vedu, ako aj rozmanité komunitné priestory. 
 

Rozvoj štvrte − čo to vlastne znamená?

V mestských štvrtiach sa spájajú rôzne potreby využitia priestoru, ako je bývanie, práca a život. Štvrť sa tiež chápe ako priestor prepojený krátkymi vzdialenosťami. Krátke vzdialenosti a spoločné využívanie priestoru prinášajú výhody nielen z hľadiska mobility. Rozvoj štvrte prináša komplexné riešenia, urýchľuje klimaticky priaznivé a nákladovo efektívne modernizačné procesy, čím tiež podporuje udržateľný rozvoj mesta. Politicky to v roku 2020 potvrdila Nová lipská charta ako významný dokument pre modernú urbánnu politiku v Nemecku a Európe. 

Aj tzv. produktívne mesto, t. j. výrobné podniky ako súčasť mestských štvrtí, nadobúda čoraz väčší význam. Okrem skrátenia dopravných a pracovných ciest umožňuje synergie v materiálových tokoch a zásobovaní energiou.

  • Projekt Behrens-Ufer pôsobivo ukazuje, ako môžu modernizácia, ochrana klímy a ochrana pamiatok v mestských lokalitách úspešne prebiehať ruka v ruke a podariť sa ako celok. Práve v tom spočíva potenciál rozvoja mestských štvrtí. 

    Till Ackers
    technický vedúci oblasti v spoločnosti ZÜBLIN
Typ:
rozvoj štvrte (administratíva)
Objednávateľ:
DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIEAG)
Plánované dokončenie:
koniec roka 2028 / začiatok roka 2029
Generálny zhotoviteľ:
Ed. Züblin AG
Využitie:
podnikanie, výroba, veda, gastronómia, komunitné priestory a plochy 
Komerčné priestory:
234 000 m2
Pamiatkovo chránené budovy:
budova slávneho architekta Petra Behrensa, dve továrenské haly, ďalšia budova (budova D)
Snaha o získanie certifikátov DGNB:
platinový pre nové budovy, strieborný pre pamiatkovo chránené budovy, "Udržateľná stavba", "Udržateľná štvrť"  
Prvky nábrežia Behrens v Berlíne

Starý priemyselný areál sa mení na udržateľnú štvrť

Revitalizácia areálu sa riadi prístupom tzv. ekonómie šišky. V ekonomickom modeli podľa Kate Raworth sa so zreteľom na hospodársky rast rovnako zohľadňujú ekologické limity Zeme a sociálne potreby mestského obyvateľstva. Vo vnútornom kruhu šišky sa nachádzajú spoločenské a sociálne hodnoty ľudí (napr. sociálna spravodlivosť, príjem, zdravie), vo vonkajšom kruhu limity našej planéty (napr. klimatické zmeny, ozónová diera, strata biodiverzity). Samotná šiška predstavuje regeneratívnu ekonomiku, ktorá zosúlaďuje ľudské potreby a planetárne limity a umožňuje udržateľné hospodárenie orientované na budúcnosť. 

Fotografia vizualizácie ekonómie šišky
Vizualizácia: ekonómia šišky

Nová štvrť poskytne ideálny priestor pre stretávanie sa ľudí. Po zbúraní južného areálu sa s ohľadom na ochranné pásmo vodárenského zdroja vytvorí nábrežná promenáda, ponúkajúca možnosti vodnej turistiky a iných voľnočasových aktivít. Z promenády bude voľný prístup do areálu. 
 
Na projekte výstavby novej štvrte úzko spolupracuje mnoho odborníkov zo skupiny STRABAG. Metódy LEAN.Construction zabraňujú plytvaniu v pracovných procesoch a zabezpečujú efektívnu a udržateľnú koordináciu na stavbe. 

Fotografia udržateľného okresného úradu Esslingen © DIEfabrik GmbH
Živý priestor pre stretávanie sa ľudí: V štvrti vzniknú verejné priestranstvá, voľne prístupné pre všetkých. 
Fotografia pôsobivého átria na nábreží Behrens-Ufer © DIEAG

Pamiatkovo chránená budova Petra Behrensa prejde rozsiahlou rekonštrukciou

Srdcom štvrte je budova slávneho architekta Petra Behrensa z roku 1917 s pôsobivým átriom. Mnohé detaily pôvodnej stavby, ako sú drevené dvere a reprezentatívne obkladové panely v historických schodiskových vežiach zachováme v maximálnej možnej miere. Všetky opatrenia budú úzko koordinované s pamiatkovým úradom. Okrem Behrensovej budovy prejdú rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou aj dve továrenské haly a ďalšia budova (dom D). 

  • Jednou z výziev pri obnove existujúcich budov je zosúladenie vysokých štandardov udržateľnosti s požiadavkami na ochranu pamiatok. 

    Katharina Kurth
    projektová manažérka v spoločnosti ZÜBLIN

Zosúladiť štandardy udržateľnosti s ochranou pamiatok sa nám napríklad v prípade bývalej montážnej haly darí nasledovne: zatiaľ čo historické okná čiastočne reštaurujeme alebo rekonštruujeme, inštaláciou dodatočných okien zabezpečíme dobrú mikroklímu v interiéri haly. Takýmto spôsobom budú zohľadnené aj tepelné požiadavky. 

Fotografia hlinených stropných modulov s vodovodnými rúrami od spoločnosti AgrillaTherm © AgrillaTherm

Použité inovatívne a udržateľné riešenia

V zmysle udržateľného rozvoja štvrte sa projekt Behrens-Ufer zameriava na sebestačné zásobovanie energiou a inovatívne riešenia pre komplexné obehové hospodárstvo šetrné k zdrojom. Okrem iného sa skúmajú možnosti využitia geotermálnej energie, solárnych fasád, retenčných nádrží na dažďovú vodu a vzduchových tepelných čerpadiel. Elektrická energia a teplo sa z veľkej časti budú vyrábať v areáli. 
 
Pri výstavbe a rozširovaní budov sa spoliehame na drevo a iné udržateľné stavebné materiály, výrobky Cradle-to-Cradle a inovatívne, klimaticky priaznivé energetické riešenia, ako sú napríklad hlinené stropné panely.