Recyklácia, výskum a park obehového hospodárstva

Všetko na jednom mieste.
Objekt pred rozšírením, Brémy C3

Náš príspevok k plneniu klimatických cieľov a znižovaniu emisií CO2 v Brémach

Brémy ako malá spolková krajina musia všetky materiály, potrebné pre stavbu, dovážať. Prinajmenšom zo širšieho okolia, skalnú horninu dokonca zo Škandinávie alebo Škótska. Materiály, ktoré sa nahromadia pri demolácii, sa nanajvýš downcyklujú, no zvyčajne sa len odvezú na depóniu, a to stovky kilometrov. Ak chcú Brémy dosiahnuť svoje klimatické ciele, treba urýchlene začať konať, aby mesto bolo zásobované decentralizovanejšie a efektívnejšie. 

Zároveň sa tu nachádza 13-hektárový pozemok bývalého tankoviska ropy na severnej strane prístavu, ktorý je masívne kontaminovaný minerálnym olejom a už takmer 20 rokov leží ladom. Spoločnosť STRABAG Umwelttechnik kúpila tento pozemok v roku 2022, aby ho najprv komplexne vyčistila a potom tu vybudovala a prevádzkovala najmodernejšie technologické a kompetenčné centrum pre cirkulárnu výstavbu a spracovanie stavebného odpadu. Symbolickým slávnostným položením základného kameňa pre STRABAG Circular Construction & Technology Center (C3) Bremen sa zároveň začali prestavbové práce.

Vizualizácia konečného stavu, C3 Brémy
Vizualizácia dokončenej stavby, C3 Circular Construction & Technology Center Bremen

Sanácia: šetrná k zdrojom a udržateľná

Predpokladom výstavby na tomto pozemku je jeho sanácia a vytvorenie jednotnej úžitkovej plochy približne 86 500 m². Koncept sanácie je založený na kompletnom premiestnení a zapuzdrení existujúcich háld zeminy na pozemku. Odstránenie výbušnej munície a merania koncentrácie nebezpečných látok v zemi prebehnú paralelne. Potom sa zaháji výkop a príslušná separácia zeminy v závislosti od jej mechanických vlastností, a v prípade potreby jej ďalšie spracovanie. V ďalšom kroku prebehne premiestnenie háld tak, aby sa postupne vyčistil a upravil celý areál. Premiestnením háld ušetríme veľkú časť dopravy nákladnými vozidlami, ktorá by inak bola potrebná, a s tým spojené emisie CO2.

Prieskum kontaminovaných lokalít pred sanáciou
Pred sanáciou sa musia odstrániť kontaminácie a identifikovať všetky recyklovateľné stavebné materiály.

Navyše, už počas sanácie budeme cielene získavať recyklovateľné stavebné materiály, ktoré neskôr použijeme napr. na vytvorenie podkladových vrstiev. Likvidovať sa bude len odpad, ktorý nemôže zostať na stavenisku z dôvodu ochrany životného prostredia a podzemných vôd.

Stavebný materiál, ktorý už bol vyťažený, sa skladuje v zásobníkoch.
Slávnostný výkop pre STRABAG Circular Construction & Technology Center (C3) v bývalom ropnom prístave v Brémach (zľava): Dirk Grüneberg (STRABAG, vedúci direkcie Umwelttechnik), Dr. Maike Schaefer (brémska senátorka pre ochranu klímy, životné prostredie, mobilitu, mestský rozvoj a bytovú výstavbu), Dirk Brozio (konateľ STRABAG Umwelttechnik GmbH) a Moritz Freyborn (STRABAG SE, vedúci podnikateľskej oblasti).

Klimaticky neutrálna výstavba a koncepcia energetickej sebestačnosti

Pri výstavbe recyklačného závodu dbáme na uplatňovanie stavebných metód šetrných ku klíme a ako stavebné materiály používame najmä drevo a recyklovaný betón. Aj koncepcia energetickej hospodárnosti je perspektívna a ekologická: po dokončení bude areál energeticky sebestačný a klimaticky neutrálny. Elektrický prúd budú vyrábať fotovoltické systémy a tepelné čerpadlo využívajúce geotermálnu energiu nachádzajúcu sa pod povrchom. Akumulačné zásobníky pomôžu vykryť prípadné energetické špičky. Systém zberu dažďovej vody umožní prevádzku spracovania stavebnej sutiny a sanitárnych zariadení bez dodatočnej spotreby vody. Zelené strechy s retenčnými nádržami na zadržiavanie dažďovej vody a machové steny pre znižovanie emisií mikročastíc budú slúžiť ako tzv. biohabitaty. Okrem toho je v areáli naplánovaná výsadba ekologicky hodnotných rastlín.

Technológia a výskum

Naše koncernové jednotky špecializujúce sa na environmentálne technológie budú tento areál využívať na vlastnú prácu a vybudujú tu technologické a výskumné pracovisko. Cieľ je ambiciózny: jedná sa o triedenie vybúraného materiálu a spracovanie na čo najjemnejšiu zrnitosť za účelom získania takmer 100 % pôvodných materiálov. Nechceme spracovávať stavebný odpad na "nekvalitný náhradný materiál zo skládky", ale recyklovať vyzískané materiály a betón takým spôsobom, aby mohli byť opätovne použité vo vynikajúcej kvalite a aby nebolo nutné používať nové suroviny. Inými slovami: obehové hospodárstvo na najvyššej technickej úrovni!

Okrem približne 130 pracovných miest pre zamestnancov spoločnosti STRABAG plánujeme aj start-upový kampus s co-workingovými priestormi pre výskum v oblasti recyklácie stavebného odpadu, v ktorom chceme spolupracovať najmä s univerzitami, odbornými školami, skúšobnými ústavmi a inštitúciami, ktoré sú úzko späté s témami urban mining a bioekonomiky. Spolu s týmito partnermi chceme nájsť nové materiály, ktoré sa zatiaľ nerecyklujú, a priniesť na trh čo najjemnejšie recyklované kamenivo. Táto pracovná a výskumná platforma sa má ako kompetenčné centrum neustále rozvíjať - a ukazovať, ako vyzerá obehové hospodárstvo budúcnosti.

STRABAG Circular Construction & Technology Center (C3) v Brémach sa stal víťazom kategórie Suroviny a obstarávanie v súťaži DEUTSCHER AWARD FÜR NACHHALTIGKEITSPROJEKTE 2023.

Mohlo by vás tiež zaujímať.

  • Náš stavebný tím realizuje recyklovanú vozovku.

    Kam chceme smerovať v oblasti recyklovaných cestných vozoviek?

  • Používa sa asfalt so 70 % obsahom recyklátu.

    Materiály a obehové hospodárstvo

    Meníme kolobeh vecí.
    Ako to robíme?