Udržateľný robotický balet na stavbe

3DLight_OnSite vsádza na mobilné robotické tlačiarne a bionickú ľahkú konštrukciu 
So systémom 3DLight sú možné voľné formy betónovania.

Samostatne sa pohybujúce roboty tlačia ľahké steny priamo na stavbe, čím v synchrónnom tanci revolučne menia zaužívané stavebné procesy.

Výskumný projekt 3DLight_OnSite má jasný a dôležitý cieľ: pokročiť v 3D tlači betónu na stavbách a zvýšiť jej flexibilitu. Dosiahnuť to chce prostredníctvom mobilných stavebných tlačiarní, t. j. 3D tlačových robotov, ktoré sa pohybujú samostatne, ale navzájom úzko synchronizovane a týmto spôsobom tlačia steny priamo na stavbe. Pri 3D tlači betónu sa používajú nové materiály a špeciálny druh ľahkej konštrukcie, vďaka čomu sa stavebné projekty stávajú nielen efektívnejšími, ale zároveň aj udržateľnejšími. 

roboty na 3D tlač v akcii.
3DLight sa zameriava na ekologickú a ekonomickú výstavbu. 

3DLight_OnSite: 3D tlač betónu o krok ďalej

Názov výskumného projektu spája tri dôležité základné témy: 3D tlač betónu pre ľahké konštrukcie priamo na stavbe . Zameraním sa na tieto tri faktory posúvame ďalší vývoj tlače betónu o krok ďalej. Prečo? Pretože tu vidíme veľký potenciál na zlepšenie. 3DLight_OnSite spája niekoľko trendov, ktoré sú pre toto odvetvie kľúčové: tlač betónu, stavebná robotika a, samozrejme, udržateľnosť. Keďže projekt v sebe spája mnoho tém, je veľmi dôležité prepájať poznatky z mnohých oborov. Preto úzko spolupracujeme s ďalšími spoločnosťami, univerzitami a výskumnými ústavmi − pre dosiahnutie optimálnych výsledkov. 

Digitalizácia, udržateľnosť a vyššia efektivita

Chceme čo najlepšie využiť ekonomický a ekologický potenciál 3D tlače. Aby sme to dosiahli, potrebujeme najprv dôsledne digitalizovať proces výstavby: od zaznamenávania stavebných dát do modelu BIM (Building Information Modelling) až po ich prenos do robotických tlačiarní. Bezproblémový prenos dát zvyšuje efektivitu na stavbe. 
 
Okrem toho kladieme čoraz väčší dôraz na udržateľnosť. Roboty používajú ekologickejšie druhy betónu, než je bežné pri konvenčných betónových konštrukciách. Betón tlačia formou mimoriadne materiálovo úspornej stavebnej konštrukcie, ktorá je inšpirovaná včelími plástmi. Menej materiálu znamená nižšie náklady a zároveň menšiu uhlíkovú stopu, čo je výhodné z hľadiska ekonomiky i ekológie.  
 
Vďaka týmto postupom optimalizujeme ďalšie stavebné procesy a ukazujeme, ako môže vyzerať udržateľná výstavba budúcnosti. 

Mohlo by vás tiež zaujímať.