Podpora inovácií. Znižovanie emisií.

Inštalácia fotovoltaického systému na zníženie emisií CO2 v stavebníctve

Udržateľnosť je centrálnou hodnotou stratégie spoločnosti STRABAG. Naša pozornosť sa osobitne zameriava na znižovanie emisií CO2 vo všetkých oblastiach našej práce − počnúc kanceláriou až po stavenisko. Vysoké nároky kladieme aj sami na seba – aby sme v rámci všetkých procesov aj všetkých dodávateľských a výrobných reťazcov neustále znižovali svoju uhlíkovú stopu dovtedy, kým nedosiahneme klimatickú neutralitu.

 • Cesta ku klimaticky neutrálnej budúcnosti bude úspešná len vtedy, ak sa stavebnému priemyslu podarí rýchlo a masívne znížiť emisie prostredníctvom inovácií a zvyšovania efektivity. Práve na tom pracujeme.

  Klemens Haselsteiner
  CEO koncernu STRABAG SE

Výroba stavebných materiálov a výstavba v súčasnosti spôsobujú celosvetovo 10 % priamych a nepriamych emisií CO2 ; prevádzka budov spôsobuje ďalších 28 % globálnej záťaže emisiami − celkovo sa teda jedná o 38 %! Koncern STRABAG robí všetko, čo je v jeho silách, aby znížil spotrebu energií a uhlíkovú stopu: či už pri výrobe stavebných materiálov, v doprave a stavebnej činnosti alebo pri prevádzke kancelárií. Emisie, ktoré nedokážeme eliminovať opatreniami na zvýšenie energetickej účinnosti a využívaním nízkoemisných zdrojov energie, kompenzujeme zmysluplne a inteligentne.

Hľadáte pokrok? Tadiaľto!

Vybrané projekty, ktoré nám pomáhajú dosahovať naše ambiciózne ciele tým, že už dnes prispievajú a budú prispievať aj v budúcnosti k zníženiu emisií CO2.

 • Nová budova pre univerzitu vo Wittene, STRABAG sa zameriava na výstavbu s nízkymi emisiami CO2

  Výstavba z dreva - udržateľná a flexibilná

  © Johannes Buldmann
 • Pásový dopravník v kameňolome Saalfelden prostriedkom na zníženie emisií CO2 v stavebníctve

  Ako sa vyrába elektrická energia z kameňov?

 • Betón so zníženým obsahom CO2 výrazne znižuje emisie CO2 v stavebníctve

  Používame stavebné materiály a technológie šetrné ku klíme

Mohlo by vás tiež zaujímať.

 • Foto von Straße mit recyceltem asphalt

  Materiál & Obehové hospodárstvo

  Meníme kolobeh vecí. 
  Akým spôsobom?
 • Einsatz von Augmented Reality im Straßenbau

  Digitalizácia, procesy a inovácie

  Vždy existujú aj lepšie, digitálnejšie, inovatívnejšie cesty.
  Objav naše projekty