Na stavbe R2 Kriváň-Mýtna vyrábame betón s nižšou uhlíkovou stopou.

R2 Kriváň-Mýtna mobilná betonáreň © Johannes Buldmann

Byť udržateľný znamená stále hľadať nové cesty.

Ako sa dajú ušetriť emisie CO2? Neustálym hľadaním ekologickejších riešení.  

Na projekte výstavby rýchlostnej komunikácie R2 Kriváň - Mýtna sme sa rozhodli vybudovať 2 projektové betonárne vedľa seba na jednom pozemku. Výsledkom je využívanie len jedného kolesového nakladača pre obe betonárne a tým aj vytváranie polovičnej uhlíkovej stopy. 
 
Zároveň sme sa vybrali cestou znižovania emisií aj v zásobovaní betonární elektrickou energiou, pričom sme namiesto dieselových agregátov zvolili pripojenie na pevnú elektrickú sieť, hoci to pre nás znamenalo byrokraticky zložitejší proces.  
 

Zariadenie na meranie betónu
Mobilná betonáreň pre projekt rýchlostnej cesty R2 Kriváň-Mýtna.
Cesta šetrenia zdrojov

Terénne úpravy pre betonáreň a aj nájazdové rampy pre nakladač sa realizovali z recyklovaných materiálov, vybúraných cestných žľabov a predrveného prebytočného betónu z prevádzky Lučenec. Steny boxov pre kamenivo boli vybudované z betónových lego-kociek, z ktorých niektoré sú z vráteného betónu.  

Cesta šetrenia emisií z dopravy

Doprava má štvrtinový podiel na celkovej svetovej produkcii CO2.  A práve doprava má v našom segmente najväčší podiel na znečisťovaní ovzdušia. Hľadali sme preto spôsoby, ako skrátiť prepravné vzdialenosti vstupných materiálov a aj pri samotnej betonáži.  
 
Betonárne stoja na neštandardnom mieste, v osi budúcej rýchlostnej cesty. Bezprostredná blízkosť betonárni k jednotlivým stavebným objektom umožňuje zredukovať nároky na počet domiešavačov a kvôli menšej dopravnej vzdialenosti znižovať uhlíkovú stopu. Pred spustením týchto projektových betonárni sme museli prekonávať trasu z našej prevádzky v Lučenci, na ktorej sme produkovali min. 2,5 krát viac emisií.  
 

  • Aj pri výbere dodávateľov vstupných surovín sme kládli dôraz na využívanie lokálnych zdrojov tak, aby sme eliminovali zaťaženie životného prostredia emisiami, vznikajúcimi na dlhých prepravných trasách, a zároveň dodržali technické nároky na jednotlivé vstupy.

    Ladislav Valiska-Timečko
    technický vedúci prevádzkovej jednotky R2 Kriváň - Mýtna

Konkrétne to znamená napríklad:

Našli sme spôsob, ako v našich receptúrach využiť kamenivo z blízkeho lomu. Ak by sme pri výrobe betónu použili bežné receptúry, museli by sme kamenivo dovážať z najbližšieho čadičového kameňolomu (napr. Husiná). To by znamenalo minimálne 2-násobné vzdialenosti a tým pádom aj 2x viac emisií.

Forest

Pre predstavu

  • Do betónov na tejto stavbe sa použije cca. 200 tis. t kameniva
  • To predstavuje približne 8 000 nákladných vozidiel
  • Pri preprave kameniva z miestneho lomu to znamená približne 320 000 km
  • Vďaka úprave receptúry a použitiu kameniva z blízkeho lomu tak najazdíme polovičnú vzdialenosť
So šetrením emisií CO2 sme chceli zájsť ešte ďalej

V neposlednom rade sme sa zaoberali výberom cementov s nižšou uhlíkovou stopou. Vzhľadom na náročnosť tohto projektu a celkové parametre betónu na tejto stavbe bola táto úloha taktiež výzvou. Nakoniec sa nám podarilo vyhnúť cementu CEM I s najvyšším podielom slinku a teda aj najvyššou uhlíkovou stopou. Prednosť dostal zmesný cement s rýchlym nábehom pevnosti, ktorý v skúškach typu obstál. Do receptúr sme využili aj cementy CEM III, všade tam, kde to bolo možné, napr. do CBGM.

Keďže nebolo možné odoberať cement z najbližšej cementárne, ktorá je v Maďarsku, berieme celý objem od nášho partnera CEMMAC, v ktorom má majetkovú účasť aj STRABAG. Vzhľadom na väčšiu prepravnú vzdialenosť sme za účelom zníženia uhlíkovej stopy zabezpečili pravidelnú prepravu cementu po elektrifikovanej železnici. Týmto sme ušetrili životné prostredie od ďalších významných emisií.  

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť. a.s.
Zhotoviteľ:
Združenie R2-Mýtna (Doprastav a.s., STRABAG s.r.o., Eurovia SK, a.s., Eurovia CS, a.s.)
Projektant:
Dopravoprojekt, a. s. a Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. 
Doba výstavby:
3/2020 − 6/2025
Objem zákazky:
250 mil. €
Dĺžka úseku:
9 104 m
Objem betónových zmesí a CBGM:

cca. 200 tisíc m3

Mohlo by vás tiež zaujímať.