Plastové fľaše recyklujeme už roky, tak prečo nie aj cesty?

Dlažba z recyklovaného asfaltu

My už to robíme! Niekedy je totiž vozovka cesty taká poškodená, že nestačí len zaplátať výtlky – vtedy sa musí odstrániť a obnoviť celý asfaltový kryt. Keď sa tento starý odstránený asfalt znovu použije, jedná sa o recykláciu asfaltu. A len málo ľudí vie, že recyklácia asfaltu je už roky bežnou praxou. 

Ako funguje recyklácia asfaltu?

Proces recyklácie asfaltu možno v podstate prirovnať k recyklácii plastových fliaš alebo skla. 

Pri recyklácii asfaltu sa lámavý alebo popraskaný asfalt odstraňuje odlamovaním celých kusov alebo odfrézovaním po vrstvách pomocou asfaltovej frézy. Odstránený materiál sa potom odvezie na oficiálny zberný dvor, t. j. na skládku starého asfaltu. Tam sa materiál spracuje pre opätovné použitie v našich zmodernizovaných obaľovačkách asfaltu, ako napr. v rakúskom Hausleitene.

Cyklus šetrenia zdrojov: Náš asfalt prechádza počas recyklácie nasledovným procesom. 

Asfalt sa na tento účel granuluje, preosieva a separuje, aby sa mohol cielene použiť pre rôzne asfaltové vrstvy. Po dôkladnej kontrole granulátu ho primiešame do nového materiálu buď za studena, alebo za tepla. Nové kamenivo, asfaltový granulát a bitúmen sa dávkujú v presnom pomere a následne sú v obaľovacej súprave spracované na recyklovaný asfalt. Pri pridávaní granulátu za tepla sa predhrieva v paralelnom bubne, čo čisto technicky umožňuje až 100 % mieru recyklácie. Pridávanie za studena umožňuje podiel recyklátu 20 - 30 %.
 
Recyklovaný asfalt sa potom prepraví do našich skladovacích síl a odtiaľ na stavbu, kde sa položí. V mnohých prípadoch ho možno spracovať aj priamo na stavbe rôznymi metódami, napríklad recykláciou za studena. Tým sa šetrí nielen doprava, ale aj materiál.

Skvelý vedľajší účinok:

Pri výrobe asfaltu sa používa bitúmen, ktorý slúži ako spojivo, aby sa asfaltové zrná navzájom spojili. Bitúmen je ropný destilát a pozostáva zo suroviny, ktorej by sme sa v záujme ochrany životného prostredia mali vyhnúť. Starý asfalt už bitúmen obsahuje, takže recykláciou ušetríme nielen asfaltový materiál, ale aj fosílne palivo. Týmto spôsobom šetríme zdroje a životné prostredie dvakrát. 

Najmodernejšia rakúska obaľovacia súprava v Hausleitene: teoreticky sa tu môže vyrábať asfalt so 100 % podielom recyklátu. 

Koľko recyklovaného asfaltu používa STRABAG pri výstavbe ciest?

STRABAG vyrobí ročne približne 16 miliónov ton asfaltu. Na Slovensku sme v roku 2022 použili takmer 52 000 ton recyklovaného asfaltu. Recykláciu asfaltu využívame všade, kde je to možné, napríklad na našich hlavných trhoch: V Nemecku tvorila v poslednom období približne 35 % celkovej produkcie, v Rakúsku 20 % a v Poľsku 33 %. Za každú tonu asfaltu, ktorú opätovne použijeme, ušetríme rovnaké množstvo nového asfaltu.
 
Sme presvedčení, že v budúcnosti je možné dosiahnuť oveľa viac!  V súčasnosti odvetvie ani zďaleka nevyužíva svoj potenciál a často praktizuje downcycling: kvôli existujúcim normám sa vysokokvalitný asfalt z obrusnej vrstvy opätovne používa v hlbších vrstvách, pre ktoré je v skutočnosti príliš cenný. Nemuselo by to tak byť.
 
STRABAG neustále testuje technické limity recyklácie asfaltu a skúma, ako ideálne skombinovať vysoký podiel recyklátu a vysoké nároky na kvalitu. Na základe zistení z minulých rokov môžeme povedať, že v miere recyklácie je ešte veľa priestoru na zlepšenie. Najmä v Nemecku je jednotný postup sťažený kvôli rôznym normám v každej spolkovej krajine.

Vysokokvalitný asfalt z obrusnej vrstvy sa zvyčajne opätovne používa v ložnej alebo podkladovej vrstve, a preto, bohužiaľ, dochádza k downcyclingu.

Vedieme dialóg s investormi, aby sme ich presvedčili, že treba používať viac recyklovaného asfaltu, ako sa požadovalo v doterajších verejných obstarávaniach. Vďaka maximálnej recyklácii ukazuje spolková krajina Bádensko-Württembersko, ako sa dá v praxi dosiahnuť vyššia miera recyklácie. Aj spolkové krajiny Hamburg, Šlezvicko-Holštajnsko a Sasko-Anhaltsko umožňujú použiť vyšší podiel recyklátu.

Veríme v technológiu recyklácie asfaltu! Aby sme to dokázali, vedúci rakúskej podnikateľskej oblasti Reinhard Kerschner si vyasfaltoval príjazdovú cestu do dvora s použitím maximálneho množstva recyklovaného materiálu. V rozhovore vysvetľuje detaily.

 • Budeme ďalej investovať do infraštruktúry našich výrobných závodov, pretože recyklácia asfaltu je podľa mňa technológia, ktorú už dnes môžeme veľmi účelne využívať, ale má ešte veľký potenciál ďalšieho využitia.

  Reinhard Kerschner
  Vedúci Podnikateľskej oblasti STRABAG Rakúsko

Mohlo by vás tiež zaujímať.

 • Fotokatalytický stripovací granulát ClAir® Asphalt

  Naše cesty čistia vzduch.

  ©STRABAG AG/Timo Lutz Werbefotografie
 • Používa sa asfalt so 70 % podielom recyklátu.

  Materiály a obehové hospodárstvo

  Meníme kolobeh vecí.
  Ako to robíme?