Vždy existujú aj lepšie, digitálnejšie, inovatívnejšie cesty.

Mobilný telefón ako digitálny nástroj na stavenisku.

Máme mimoriadne ambiciózny cieľ: Chceme byť stavebno-technologickým lídrom v udržateľnosti. Technologický pokrok a digitálnu transformáciu zavádzame vo všetkých našich procesoch. Inteligentný dátový manažment je pre nás základom, aby sme mohli byť nielen ekonomicky efektívnejší, ale aj udržateľnejší. 

  • Ako tím poháňame pokrok v celom hodnotovom reťazci. Prostredníctvom nových nápadov. Prostredníctvom nových technológií. Prostredníctvom nových potenciálov zvyšovania efektívnosti a udržateľnosti. 

    Klemens Haselsteiner
    predseda predstavenstva STRABAG SE

Všetky oblasti a oddelenia nášho koncernu sa snažia dôsledne využívať obrovský potenciál digitálnej revolúcie v stavebníctve. Rozumnou a odvážnou modernizáciou našich pracovných metód pomáhame dosahovať ciele udržateľného rozvoja. 
 
Už dnes k tomu prispieva našich viac ako 250 inovačných projektov a projektov digitalizácie. Ich ťažiskom je znižovanie priamych emisií CO2, spotreby materiálov a vytvárania odpadu. Zapájame aj naše dodávateľské reťazce a už vo fáze plánovania zohľadňujeme celý životný cyklus stavebného projektu. 
 
Využívame pri tom inovatívne aplikácie a metódy: BIM2FIELD, LEAN.CONSTRUCTION alebo 3DLIGHT_ONSITE sú len niektoré z nich. Ďalšiu podporu nám poskytujú silní partneri z prostredia startupov, ako napríklad SCHÜTTFLIX alebo náš vlastný intrapreneurship program ADASTRA

Hľadáte pokrok? Tadiaľto!

Výber projektov, ktoré sú dôkazom našej inovatívnej sily, digitalizácie a optimalizácie procesov. 

Mohlo by vás tiež zaujímať.