Úspěšné a udržitelné podnikání neznamená dívat se do budoucnosti jednorozměrně. Chceme dokázat víc.

Klemens Haselsteiner
předseda představenstva STRABAG SE
Zpét Strategie

People. Planet. Progress.

Předseda představenstva STRABAG SE Klemens Haselsteiner o nové Strategii 2030

STRABAG se intenzivně zabývá budoucností a otázkou, kde bude svět v roce 2030. Předseda představenstva Klemens Haselsteiner v rozhovoru o vývoji a naplňování Strategie 2030.

Jaká byla výchozí situace, když jste se jako nový předseda představenstva začal zabývat svou první firemní strategií skupiny STRABAG?

Klemens Haselsteiner: S Work On Progress jsme se zavázali, že budeme součástí řešení problémů dnešní doby. Za tímto účelem jsme si stanovili jasný cíl, možná dokonce nejambicióznější v historii naší společnosti: do roku 2040 chceme být klimaticky neutrální.

To však znamená, že i ve střednědobém horizontu musí být STRABAG v roce 2030 jinou společností než v roce 2023! V uplynulých měsících jsme se intenzivně zabývali budoucností, výzvami a trendy, které budou určovat naši cestu. Výsledkem je naše nová strategie, kterou budeme realizovat do roku 2030. Rozhodnutí nepřemýšlet pouze v horizontu jednoho funkčního období představenstva bylo učiněno vědomě a odráží naše odhodlání skutečně něco změnit.

K jakému závěru jste dospěli, pokud jde o faktory a trendy, které budou ovlivňovat společnost STRABAG do roku 2030?

Klemens Haselsteiner: Faktory vlivu a trendy příštích sedmi let určí, jaký ekonomický, sociální a technologický vývoj bude v centru našeho zájmu. Svět se mění: v důsledku klimatických změn, globální urbanizace a demografických změn. Náš úspěch tedy nezávisí pouze na jednom faktoru.


To znamená, že musíme neustále zvyšovat naši produktivitu; ať už prostřednictvím industrializace, modulární výstavby nebo digitálních řešení, která zvyšují efektivitu našich procesů. Pokud jde o naše životní prostředí, budeme hledat řešení klimatické krize pomocí nových konceptů a přispívat vlastním dílem ke zmírňování klimatických změn. Protože úspěšné a udržitelné podnikání neznamená dívat se do budoucnosti jednorozměrně. Chceme dokázat víc. Víc pro lidi, planetu a pokrok.

Dosažením těchto cílů dosáhneme i ekonomického úspěchu. Proto jsme si také stanovili ambiciózní plán dosáhnout do roku 2030 marže EBIT ve výši 6 %.

Jak si představujete naplňování těchto cílů?

Klemens Haselsteiner: Šest konkrétních klíčových témat v klíčových oblastech, v nichž chceme naši strategii naplňovat, je zaměřeno na People. Planet. Progress.

V klíčovém tématu "Zaměření na zaměstnance" se soustředíme na naše nejdůležitější aktivum: na lidi. Je pro nás důležitá globálně-lokální působnost, tj. naše zakotvení na lokální úrovni, porozumění a pochopení potřeb a přání.
Pokud jde o ochranu životního prostředí, budeme ve velkém měřítku bojovat proti nedostatku surovin a znečištění životního prostředí prostředky, které nám dává cirkulární ekonomika. A našimi odbornými znalostmi v oblasti energetiky se budeme aktivně podílet na transformaci energetického sektoru.
Díky pozici technologického lídra je STRABAG neustále efektivnější, výkonnější a díky vlastní tvorbě hodnot jsme odolní vůči vnějším vlivům: Stavíme tak na existujících základech a strategicky pracujeme na pokroku.

Jaké jsou vaše další kroky při naplňování strategie?

Klemens Haselsteiner: People. Planet. Progress. - to je první krok. Definovaná strategická témata jsou rozdělena do klíčových oblastí, které budeme krok za krokem rozvíjet a realizovat prostřednictvím pracovních skupin - tzv."task groups".

Máme tedy před sebou maraton. Díky Strategii 2030 známe směr a cíl. Jako společnost stojíme na startovní čáře. Ale i v průběhu maratonu mohou nastat nepředvídatelné okolnosti. Budeme muset být vytrvalí, rozdělit si síly a bude-li to třeba, přizpůsobit taktiku situaci. 

Uspět můžeme jen jako tým. Pokud se do toho dáme společně, pokud si budeme sdílet zkušenosti a společně formovat stavebnictví budoucnosti.

Jak bude STRABAG vypadat v roce 2030?

Klemens Haselsteiner: Naše ziskovost poroste - ať už to bude díky rozšiřování stávajících a rozvoje nových oblastí podnikání nebo expanzí na nové trhy. Tím se naše působení bude dále diverzifikovat a náš obchodní model bude ještě odolnější.  Největší překážka na této cestě? Nedostatek kvalifikovaných pracovníků! Zde platí, že  musíme změnit myšlení a problému čelit aktivně.
Chceme se stát průkopníkem cirkulární výstavby a aktivně se podílet na energetické transformaci. Proto již nyní začínáme výrazně rozšiřovat naše kapacity v oblasti cirkulární ekonomiky a v budoucnu budeme stále více spoléhat na vlastní výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
Abychom byli schopni rychle přijímat správná rozhodnutí, zaměříme se výrazně na data a přeměníme se na organizaci řízenou daty, čímž zároveň vytvoříme pevné a udržitelné základy našeho vedoucího postavení v oblasti technologií. Protože to je základem naší firemní politiky.