Stavíme z recyklovaného betonu, který šetří zdroje

R-beton: klíč k cirkulárnímu designu a výstavbě
Fotografie štěrku z lomu, který je základem recyklovaného betonu

Při realizaci udržitelných stavebních projektů sázíme na stavební materiály šetřící zdroje

Pro skupinu STRABAG a její německou dceřinou společnost ZÜBLIN je použití recyklovaného betonu (R-betonu) důležitým stavebním prvkem pro cílenou udržitelnou realizaci stavebních projektů. Vzhledem ke stále vzácnějším primárním surovinám je systematická recyklace a opětovné využití stavebního odpadu rozhodujícím klíčem na cestě k našemu cíli stát se do roku 2040 klimaticky neutrálními v celém hodnotovém řetězci stavebnictví.

Recyklovaný beton (známý také jako beton šetřící zdroje) se vyrábí ve významné míře s přídavkem recyklovaného kameniva. To znamená, že při jeho výrobě nahrazuje recyklovaný stavební odpad (odpad z demolice betonu a stavební drť) stále vzácnější suroviny pro výrobu betonu, jako jsou písek, štěrk a štěpka. Na jedné straně tak R-beton přispívá k systematickému snižování spotřeby primárních zdrojů, které byly dříve hojně využívány. Na druhou stranu je použití recyklovaného betonu ve stavebnictví významným krokem na cestě k cirkulárně orientovanému plánování a výstavbě - v ideálním případě s uzavřenými materiálovými cykly.

Grafický procesní cyklus: jak je beton recyklovatelný
Přepracování vybouraného betonu a stavební drti na recyklovaný beton je významným krokem k uzavření materiálových cyklů ve stavebnictví.

Krátké dopravní trasy zvyšují ekologickou kvalitu

Délka potřebných dopravních tras je rozhodující pro bilanci CO2 u R-betonu. To znamená: čím kratší jsou vzdálenosti mezi demolicí, zpracováním a opětovným použitím, tím úspornější, a tudíž udržitelnější je používání recyklovaného betonu z hlediska emisí CO2. Krátká přepravní vzdálenost je tedy rozhodujícím faktorem pro ekologickou kvalitu R-betonu. Vhodná infrastruktura se k tomu nachází především v městských aglomeracích. Společnost STRABAG Umwelttechnik se svým plánovaným Centrem cirkulární výstavby a technologií (C3 ) v bývalém ropném přístavu v Brémách vstoupí do systematické recyklace stavebního odpadu pro výrobu R-betonu pro region. V budoucnu mají přibýt další taková centra cirkulárního hospodářství v dalších lokalitách společnosti STRABAG.

Použití ve stavebnictví je možné i pro nosné konstrukce

Potenciál recyklovaného betonu ve stavebnictví je velký: technicky vzato jej lze použít i pro nosné konstrukce. Celkově je recyklované kamenivo vhodné pro výrobu velké části normalizovaných typů betonu používaných například v Německu. Jejich specifické vlastnosti lze při výrobě zohlednit úpravami technologie betonu. Proto neexistují žádná omezení, pokud jde o vlastnosti pohledového betonu a pokládku a zpracování R-betonu na staveništi.

V zásadě by recyklované kamenivo mělo obsahovat co nejvyšší podíl betonového demoličního odpadu, aby byla zajištěna dostatečně vysoká pevnost R-betonu v tlaku. Pro tento účel existují různé národní specifikace. Například v Německu se v praxi používají dva různé typy RC kameniva: Betonová drť (typ 1) musí být tvořena nejméně 90 % čistého odpadu z bourání betonu a nesmí obsahovat více než 10 % zbytků cihel, vápenopískových cihel apod. V případě stavební drti (typ 2) může být obsah zdiva až 30 %.

Fotografie vizualizace STRABAG Center C3 © STRABAG Umwelttechnik GmbH
Vizualizace STRABAG Circular Construction & Technology Center C3 v Brémách: V plánovaném centru cirkulárního hospodářství bude společnost STRABAG Umwelttechnik mimo jiné zpracovávat stavební odpad na kamenivo pro recyklovaný beton.

Stavební odpad: recyklace versus downcycling

Velká část minerálních stavebních odpadů se již dnes systematicky recykluje k různým účelům, i když převážně v nižší kvalitě při stavbě silnic a cest, např. pro použití do nespojitých protimrazových a podkladních vrstev (downcyklace). Cirkulární využití kameniva jako přísady do R-betonu ve stavebnictví (recyklace) je v současné době v některých zemích, včetně Německa, stále ještě výjimkou. Rostoucí počet pilotních projektů s recyklovaným betonem, které společnost ZÜBLIN v poslední době realizovala u různých zákazníků (např. továrna 56, Sindelfingen a Henriettengarten, Kirchheim unter Teck) nebo v současnosti realizuje (zemská rada Esslingen), však naznačuje obrat trendu.

Na základě svých zkušeností s R-betonem radí skupina STRABAG svým klientům konkrétně a v souladu s jejich potřebami ohledně možností jeho většího využití v praxi, aby podpořila přechod na udržitelnou a ekologickou výstavbu.

Fotografie udržitelného okresního úřadu Esslingen © Entwurf BFK Architekten
Udržitelná a zdroje šetřící realizace nového okresního úřadu v Esslingenu se řídí individuálním konceptem cirkulární výstavby.
Fotografie uhlíkově neutrální továrny © Mercedes-Benz Group AG
Uhlíkově neutrální výrobní závod Factory 56 společnosti Mercedes-Benz v Sindelfingenu postavila na klíč společnost ZÜBLIN. Fasáda hlavní budovy je vyrobena z recyklovaného betonu.