Schüttflix & STRABAG: Digitalizace v oblasti výstavby dopravních cest

Jak naše partnerství otřásá stavebním průmyslem
Objednávejte sypké materiály digitálně pomocí mobilního telefonu. © Schüttflix GmbH 2022

Koncern STRABAG staví na digitalizaci a informacích, což jsou dva trendy, které tvoří budoucnost stavebního průmyslu. Na naší cestě k budoucnosti využíváme nejen vlastní zdroje, ale také sílu podniktelských startupů, které nás v této změně podporují. Mladé firmy na oplátku těží z našeho know-how a expertízy. Jedním z těchto startupů je Schüttflix: první digitální logistická platforma pro sypké materiály v Evropě. Společně digitalizujeme procesy objednávání a dodávek - a dlouhodobě měníme celé odvětví.

Společný pokrok v digitalizaci - to je cíl společností STRABAG a Schüttflix.

Schüttflix@STRABAG: Digitalizace nákupu a logistiky

Schüttflix je digitální logistická platforma pro sypké materiály všeho druhu, která propojuje stavební firmy s výrobci a dopravními společnostmi. Objednávkový proces a veškeré obchodní aktivity probíhají digitálně přímo prostřednictvím platformy Schüttflix, a to pouhými několika kliknutími. To vede ke zrychlení nákupních a logistických procesů pro všechny zúčastněné strany.

Dvě společnosti, jeden cíl

  • Zavedení digitálního procesu nákupu
  • Vytvoření inkluzivního a kooperativního tržního řešení
  • Zajištění transparentnosti na trhu a zvýšení efektivity
  • Snížení zátěže zaměstnanců díky automatizaci
  • Zajištění dostatečných přepravních a materiálových kapacit
  • Snížení emisí CO2 díky optimalizovanému plánování transportních tras

Korporátní a startupové podnikání: Je to možné?

Cílená spolupráce s agilními startupy je klíčovým faktorem transformačního procesu ve společnosti STRABAG. Na jedné straně čerpáme z nápadů vlastních zaměstnanců v rámci podnikatelského programu adASTRA, ale vědomě se spoléháme i na kreativní externí partnery, které podporujeme svými znalostmi. Od roku 2020 dokazujeme se společností Schüttflix, jak mohou firmy a startupy spolupracovat a úspěšně pracovat na tržním řešení tím, že přispíváme svým provozním know-how v průběhu celého digitálně zmapovaného procesu, testujeme jej v rané fázi, poskytujeme zpětnou vazbu a co nejrychleji jej implementujeme do každodenního života.

© Schüttflix GmbH 2022
Schüttflix je digitální logistická platforma pro sypké materiály všeho druhu, která propojuje stavební firmy s výrobními a dopravními společnostmi.

Stavby budou ještě digitálnější.

Kromě dodávek stavebních materiálů nyní společnost Schüttflix nabízí také likvidaci některých druhů stavebního a demoličního odpadu. Plně systémovou službu likvidace lze objednat a vyřídit prostřednictvím aplikace, a to s napojením na příslušná rozhraní, jako je například elektronické ověřování odpadů (eANV). Je to další důležitý krok směrem k plně digitálním procesům na staveništi, po němž budou následovat mnohé další. Kromě toho společnost pracuje na optimalizaci logistiky dodávek po silnici, po železnici a také na lodích.

Mohlo by vás zajímat také toto.