Udržitelný rozvoj čtvrti Behrens-Ufer v Berlíně

Pohled na Behrens-Ufer v Berlíně z ptačí perspektivy © DIEfabrik GmbH, Peter Ruessmann

Jak proměňujeme bývalý průmyslový areál v inovativní a energeticky soběstačné místo pro podnikání

Na jihovýchodě Berlína vzniká nová obchodní čtvrť Behrens-Ufer. Společnost ZÜBLIN je zodpovědná za plánování, přestavbu a konverzi desetihektarového bývalého průmyslového areálu pro udržitelný rozvoj této čtvrti. Na základě zadání společnosti Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIEAG) projde areál modernizací, při níž vzniknou prostory pro administrativu, výrobu, gastronomii a vědu i všestranně zaměřené komunitní prostory.

Rozvoj čtvrti - co to vlastně znamená?

V městských čtvrtích se propojují různé potřeby - bydlení, práce a život. Krátké vzdálenosti a společné užívání prostoru přinášejí výhody nejen z hlediska mobility. Rozvoj sousedství vytváří ucelená řešení, urychluje modernizační procesy šetrné ke klimatu a nákladově efektivní, a tím podporuje udržitelný rozvoj měst. Politicky to v roce 2020 potvrdila i Nová lipská charta jako vůdčí dokument pro současnou městskou politiku v Německu a Evropě.

Stále většího významu nabývá také tzv. produktivní město, tj. výrobní průmysl jako součást městských čtvrtí. Kromě zkrácení dopravních a pracovních cest umožňuje synergie v materiálových tocích a zásobování energií.

  • Behrens-Ufer působivě ukazuje, jak mohou modernizace, ochrana klimatu a památková péče v městských lokalitách uspět ruku v ruce a komplexně. Právě v tom spočívá potenciál sousedského rozvoje.

    Till Ackers
    Vedoucí technické divize ZÜBLIN
Typ:
Rozvoj čtvrti (administrativa)
Objednatel:
DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIEAG)
Plánované dokončení:
Přelom let 2028/2029
Generální dodavatel:
Ed. Züblin AG
Využití:
Obchod, výroba, věda, gastronomie, komunitní prostory
Komerční prostory:
234.000 m2
Památkově chráněné objekty:
Budova Petera Behrense, dvě tovární haly, budova D
Ambice získat certifikáty DGNB (Německá rada pro šetrnou výstavbu):
Platinový pro novostavby, Stříbrný pro pro památkově chráněné budovy, "Udržitelná stavba", "Udržitelná čtvrť"
Prvky Behrensova nábřeží v Berlíně

Starý průmyslový areál se mění na udržitelnou čtvrť

Revitalizace areálu se řídí přístupem tzv. ekonomie koblihy. V tomto ekonomickém modelu podle Kate Raworthové jsou s ohledem na hospodářský růst rovnocenně zohledněny ekologické limity Země a sociální potřeby obyvatel měst. Ve vnitřním kruhu koblihy leží společenské a sociální hodnoty člověka (např. sociální spravedlnost, příjem, zdraví), ve vnějším kruhu limity naší planety (např. klimatické změny, ozonová díra, ztráta biologické rozmanitosti). Samotná kobliha představuje regenerativní ekonomiku, která slaďuje potřeby lidí a hranice planety, čímž umožňuje udržitelné hospodaření orientované na budoucnost.

Obrázek s vizualizací ekonomie koblihy
Vizualizace: ekonomie koblihy

Nová čtvrť poskytne prostor pro setkávání lidí. Po demolici jižního areálu bude s ohledem na ochranné pásmo vodního zdroje vybudována nábřežní promenáda, která poskytne prostor pro vodní turistiku a další volnočasové aktivity. Od promenády bude areál volně přístupný.

Na projektu čtvrti úzce spolupracuje řada odborníků ze skupiny STRABAG. Metody LEAN.Construction. zabraňují plýtvání v pracovních procesech a zajišťují efektivní a udržitelnou koordinaci na staveništi.

Vizualizace budovy A2.2 © DIEfabrik GmbH
Živý prostor pro setkávání lidí. Ve čtvrti vzniknou veřejná prostranství přístupná všem.
Fotografie pozoruhodného atria v budově Petera Behrense © DIEAG

Rozsáhlá rekonstrukce památkově chráněné budovy Petera Behrense

Srdcem areálu je budova Petera Behrense z roku 1917 s působivým atriem. V maximální možné míře zachováme mnoho detailů stávající budovy, jako jsou dřevěné dveře a reprezentativní obklady v historických schodišťových věžích. Veškeré úpravy jsou úzce koordinovány s orgány památkové péče. Kromě budovy Petera Behrense budou rozsáhle renovovány a modernizovány dvě tovární haly a budova D.

  • Jednou z výzev rekonstrukcí stávajících budov je sladit vysoké standardy udržitelnosti s požadavky památkové péče.

    Katharina Kurth
    Projektová manažerka ZÜBLIN

Sladit standardy udržitelnosti s památkovou ochranou se například v bývalé montážní hale daří takto: zatímco historická okna jsou částečně restaurována nebo rekonstruována, instalací dodatečných oken vytváříme dobré vnitřní klima uvnitř sálu. Tímto způsobem jsou zohledněny i tepelné požadavky.

Fotografie hliněných stropních modulů s vodovodními trubkami od společnosti AgrillaTherm © AgrillaTherm

Použitá inovativní a udržitelná řešení

V oblasti udržitelného rozvoje čtvrti se projekt Behrens-Ufer zaměřuje na soběstačné zásobování energií a inovativní řešení pro komplexní oběhové hospodářství šetrné ke zdrojům. Mimo jiné se zkoumá využití hlubinné geotermální energie, solárních fasád, retenčních nádrží na dešťovou vodu a vzduchových tepelných čerpadel. Elektřina a teplo se z velké části vyrábí v areálu.

Při výstavbě a rozšiřování budov sázíme na dřevo a další udržitelné stavební materiály, výrobky "cradle-to-cradle" a inovativní klimaticky šetrná energetická technologická řešení, jako jsou například hliněné stropní panely.