Naše silnice čistí vzduch.

A snižují hluk.
Fotokatalytický stripovací granulát ClAir® Asphalt ©STRABAG AG/Timo Lutz Werbefotografie
Logo produktu ClAir® Asphalt

Pomocí asfaltu Clean Air - zkráceně ClAir® - se společnost STRABAG stará o to, aby silnice byly mnohem udržitelnější. Multifunkční asfaltová obrusná vrstva současně čistí vzduch a snižuje hluk - a tím snižuje vliv dopravní zátěže na lidi a životní prostředí. Asfalt ClAir® díky procesu fotokatalýzy snižuje koncentraci toxických oxidů dusíku, jako je oxid dusičitý (NO2), v ovzduší a díky své speciální struktuře výrazně tlumí valivý hluk pneumatik.

Kompetenční centrum STRABAG TPA vyvinulo inovativní asfalt společně s devíti partnery z oblasti vědy a průmyslu v rámci výzkumného projektu NaHiTAs (Sustainable HighTech Asphalt) financovaného německou vládou. Po pilotním úseku u Neckartoru ve Stuttgartu nyní STRABAG AG a TPA Německo realizovaly řadu projektů výstavby silnic s obrusnou vrstvou asfaltu ClAir®.

ClAir® Asfalt místo zákazu vjezdu

Jednoduchý nápad, velký efekt: redukce znečišťujících látek pomocá fotokatalýzy

Asfalt ClAir® má účinek snižující znečišťování životního prostředí díky použití oxidu titaničitého (TiO2). Oxid titaničitý je přirozeně se vyskytující materiál, který se získává ve formě prášku. Má fotokatalytickou funkci, kterou asfalt ClAir® využívá právě k ochraně životního prostředí.

To znamená, že UV složka běžného slunečního záření způsobuje, že oxid titaničitý reaguje jako katalyzátor a přeměňuje oxidy dusíku (NOx) vázané ve vzduchu na neškodné dusičnany.

Pokládka s inovativním finišerem STRABAG

Do obrusné asfaltové vrstvy se pro ClAir® Asphalt používá granulát vyrobený z drceného ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC), do kterého bylo bezpečně zapracováno malé množství oxidu titaničitého. Vzhledem k tomu, že oxid titaničitý reaguje pouze při přímém kontaktu s UV zářením, musí být posypový materiál snižující znečištění přítomen přímo na povrchu vozovky. Za tímto účelem vyvinulo kompetenční centrum STRABAG TPA nový typ inovativního finišeru, s jehož pomocí lze fotokatalytický granulát trvale integrovat do ještě horkého povrchu vozovky přímo při pokládce asfaltu.

Pokládka asfaltu ClAir® společností STRABAG AG v Erlangenu
Asfaltování ClAir® s inovačním finišerem STRABAG AG v Erlangenu

Méně znečišťujících látek a méně hluku

Asfalt ClAir® dokáže díky fotokatalýze snížit za ideálních podmínek - slunečno a bezvětří - koncentraci oxidu dusičitého v ovzduší až o 26 %. Fotokatalyzátor TiO2 se nespotřebovává, ale zůstává trvale a funkčně v povrchu vozovky. Asfaltu ClAir® zároveň snižuje hladinu hluku z dopravy při referenčních rychlostech 40 až 50 km/h o 2 až 4 dB(A). Z hlediska akustického vnímání to odpovídá snížení intenzity dopravy až o 50 %.

Toto by vás mohlo také zajímat