Recyklace, výzkum a park cirkulární ekonomiky

Vše na jednom místě.
Areál před rozšířením, Brémy C3

Náš příspěvek k plnění klimatických cílů a snižování emisí CO2 v Brémách

Jako malá spolková země musí Brémy veškerý stavební materiál dovážet. Často ze vzdálených oblastí, některé druhy kameniva dokonce ze Skandinávie nebo Skotska. Materiály, které vznikají při demolici, se částečně recyklují, ale většinou se převážejí na stovky kilometrů vzdálené skládky. Pokud chtějí Brémy dosáhnout svých klimatických cílů, bude třeba tento přístup změnit a nalézt efektivnější a decentralizovanější způsob nakládání s materiály. Je tedy potřeba urychleně jednat.

Zároveň je zde 13hektarový areál bývalého terminálu rafinérie na severní straně přístavu, který je masivně kontaminován minerálními oleji a téměř 20 let není využíván. Společnost STRABAG Umwelttechnik koupila tento pozemek v roce 2022 s cílem jej nejprve komplexně vyčistit a poté zde vybudovat a provozovat nejmodernější technologické a kompetenční centrum pro cirkulární stavebnictví a zpracování stavebního odpadu. Sanační práce byly symbolicky zahájeny položením základního kamene Cirkulárního stavebního a technologického centra STRABAG (C3) Brémy.

Vizualizace konečného stavu rozšíření, C3 Brémy
Vizualizace konečného stavu - C3 Cirkulární stavební a technologické centrum Brémy

Sanace: účinné a udržitelné využívání zdrojů

Předpokladem jakékoliv výstavby na tomto pozemku je především jeho sanace a srovnání povrchu na ploše o rozloze cca 86 500 m². Koncepce sanace je založena na kompletním přemístění a zaizolování stávajících zeminy na pozemku. Souběžně s tím proběhne likvidace nevybuchlé munice a budou stanoveny koncentrace nebezpečných látek v zemině před jejím vytěžením. Zemina bude separována podle mechanických vlastností a podle potřeby dále zpracována. Dalším krokem bude přemístění stávajících skládek tak, aby byla celá lokalita postupně vyčištěna a upravena. Díky tomu, že zeminu přemístíme pouze v rámci pozemku, snížíme emise CO2, které by vznikly při přepravě materiálu na vzdálenější místa.

Průzkum kontaminovaných míst před sanací
Před sanací je třeba provést průzkum kontaminovaných míst a identifikovat veškeré recyklovatelné stavební materiály.

Kromě toho již během sanace získáváme tříděním recyklované stavební materiály, které bude později možné použít do podkladních vrstev budovaných zpevněných povrchů. Likvidujeme pouze odpady, které nemohou zůstat na staveništi z důvodu ochrany životního prostředí a podzemních vod.

Již vytěžený stavební materiál se skladuje v zásobnících.
Slavnostní položení základního kamene Cirkulárního stavebního a technologického centra STRABAG (C3) v bývalém ropném přístavu v Brémách (zleva): Dirk Grüneberg (ředitel STRABAG Umwelttechnik), Dr. Maike Schaefer (senátorka pro ochranu klimatu, životní prostředí, mobilitu, rozvoj měst a bydlení), Dirk Brozio (jednatel STRABAG Umwelttechnik) a Moritz Freyborn (vedoucí podnikatelské oblasti STRABAG).

Koncepce klimaticky neutrální výstavby a energetické soběstačnosti

Při výstavbě recyklačního závodu používáme klimaticky šetrné stavební metody a jako stavební materiál používáme především dřevo a recyklovaný beton. Koncepce využití je šetrná k životnímu prostředí a je také nejmodernější: po dokončení bude areál energeticky soběstačný a klimaticky neutrální. Elektrická energie je vyráběna jak pomocí fotovoltaických systémů, tak i pomocí tepelného čerpadla v kombinaci s geotermální energií. Akumulátory elektrické energie pomáhají absorbovat případné zatížení ve špičkách. Systém sběru dešťové vody umožňuje zpracování stavebního odpadu a provoz sanitárních zařízení bez dodatečné spotřeby vody. Zelené střechy s retenčními nádržemi pro zadržování vody a mechové stěny pro redukci jemného prachu slouží také jako biotopy. Kromě toho je v plánu ozelenění svahů kolem areálu.

Technologie a výzkum

Koncern STRABAG bude areál využívat pro vlastní práci a rozvíjet jej jako technologické a výzkumné pracoviště. Cíl je ambiciózní: jedná se o třídění a stoprocentní zpracování demoličního materiálu až na nejjemnější částice. Nechceme používat stavební odpad jako podřadný materiál, ale recyklovat demoliční materiály a beton takovým způsobem, aby mohly být znovu plnohodnotně použity jako prvotřídní materiál. Jinými slovy: high-tech cirkulární ekonomika!

Kromě přibližně 130 pracovních míst pro zaměstnance společnosti STRABAG plánujeme také startupový kampus s coworkingovými prostory pro výzkum v oblasti recyklace stavebních odpadů. Tímto způsobem chceme spolupracovat zejména s univerzitami, vysokými školami, zkušebními ústavy a institucemi, které mají úzkou vazbu na urban mining (městskou těžbu) a bioekonomiku. Společně s těmito partnery chceme standardně pracovat s materiály, které dosud nebyly recyklovány, např. s nejjemnějšími frakcemi kameniva. Z dlouhodobého hlediska se tato práce a výzkumná platforma bude nadále rozvíjet a ukáže, jak bude vypadat cirkulární ekonomika zítřka.

Mohlo by vás také zajímat

  • Pokládka recyklovaných povrchů

    Kudy chceme směřovat v oblasti recyklovaných povrchů?

  • Použití asfaltové směsi se 70 % podílem R-materiálu.

    Materiály a cirkulární ekonomika

    Měníme koloběh věcí.
    Jak to děláme?