Obnova budov - stavění s rozumem

Fotografie architektury od Francise ©MW-Architekturfotografie

Více než pouhá rekonstrukce

Na rozdíl od novostavby se při rekonstrukci, přestavbě či renovaci využívá stávající struktura budovy jako základ pro vytvoření něčeho nového v souladu s nejnovějším technickým a technologickým pokrokem. Budovy se renovují a opravují, aby opět plně sloužily svému účelu. Modernizace jde ještě dále a jejím cílem obvykle je připravit budovu k novému využití. Zlepšení energetické účinnosti nebo nosnosti budovy navíc zvyšují její praktické využití a hodnotu.

Proč obnovovat budovy?

Zelené plochy jsou pro náš život nepostradatelné. Ve velkých městech zajišťují nižší teplotu vzduchu, nižší rychlost větru, snižují znečištění ovzduší… a tím zlepšují klima. Ve venkovských oblastech snižují riziko povodní, protože mohou absorbovat velké množství vody. V Rakousku i Německu se již plánují legislativní úpravy, aby nedocházelo k záboru cennějších zelených ploch.
 
Využití stavební hmoty v obnovovaných budovách, nazývané jako "šedá energie", šetří velké množství emisí CO₂, které by vzniklo při stavbě zcela nové budovy. Klíčovým slovem je cirkulární výstavba. Co vznikne při demolici na jedné stavbě, může být recyklováno a použito jako cenný stavební materiál na jiné stavbě. A moderní, dobře izolované budovy s udržitelným TZB při provozu také spotřebují méně energie než starší budovy.

Infografika o výstavbě ve stávajících budovách
Sanace, oprava, modernizace - obnova budov je cestou k udržitelné budoucnosti

V této souvislosti rezonují také jasné ekonomické důvody pro opětovné využití stávajícího stavebního fondu. Změna současného využití zastavěných vnitroměstských ploch pro bytovou zástavbu, včetně zahušťování a dostavby dalších podlaží mají zvýšit nabídku, což by mělo vést ke snížení nákladů na bydlení ve městě.
 
V rámci "Evropské zelené dohody" bylo přijato nařízení o taxonomii, které má usnadnit investice do udržitelných projektů. Směrnice EU o energetické náročnosti budov (EBPD) zavazuje celý stavební sektor EU, aby byl klimaticky neutrální do roku 2050. To vytváří značný tlak na realizaci tepelných renovací a modernizaci stávajících budov.

Co je důležité při obnově budov?

V centru pozornosti je vždy člověk. Naši kvalifikovaní zaměstnanci staví budovy, ve kterých lidé žijí, spí, pracují nebo nakupují. Při své práci používají různá stavební vozidla a stroje. Při obnově budov však často není pro vysoké jeřáby nebo velká rypadla místo.
 
Z tohoto důvodu musí být velká část prací prováděna ručně a velmi přesně. Je dobře, že se můžeme spolehnout na know-how našich zaměstnanců. Jejich rozsáhlé zkušenosti, často s obnovou historických budov, jsou pro úspěšnou realizaci projektů klíčové.

Fotografie stavebního dělníka provádějícího armovací práce © Photodesign Buhl

Velmi důležitá je rovněž co nejkomplexnější a nejpřesnější analýza stávajícího stavebního materiálu. Materiály a jejich rozměry se mohou výrazně lišit od plánů, zejména u starších budov. Někdy takové záznamy již ani neexistují.
 
Společnost STRABAG využívá nejmodernější technologie pro záznam a posouzení stavu stávajících budov. Pro průzkum se již používají 3D laserové skeny a drony. Ty umožňují prefabrikaci přesně namontovaných dílů (např. typizovaných fasádních a střešních prvků nebo prvků technického vybavení budov a fotovoltaických systémů) pro sériové modernizační práce. Nové radarové a ultrazvukové metody lze použít k průzkumu skrytých stavebních prvků, jako jsou výztuže, potrubí nebo trubky, a k určení tloušťky prvků nebo poškození konstrukce, jako jsou trhliny nebo dutiny v betonu.

Díky našim jednotkám specializovaným na obnovu budov a díky sdílení odborných znalostí v rámci koncernu jsme schopni pro tyto projekty nabídnout celou škálu služeb. Od vytipování a vyhodnocení vhodných lokalit, poradenství a plánování, vlastní stavební práce, recyklaci materiálů… až po následný provoz a údržbu budov. Vše z jednoho zdroje.

STRABAG je na správné cestě

Strategií PEOPLE.PLANET.PROGRESS se společnost STRABAG zavázala k ochraně zdrojů a udržitelnému řízení staveb. Obnova budov je důležitým krokem na cestě k uhlíkově neutrální budoucnosti.
 
Zde je několik příkladů:

Fotografie budovy Bonatz ve Stuttgartu ©Miguel Cabezon – stock.adobe.com

Nádražní budova: Bonatzbau ve Stuttgartu

Budova Bonatzbau je díky své monumentální vnější fasádě, interiéru připomínajícímu katedrálu a charakteristické věži jednou z nejznámějších stuttgartských budov. Historická budova nádraží, jejíž historie sahá až do roku 1922, prochází v současné době komplexní přestavbou pod vedením společnosti ZÜBLIN. Zatímco vnější vzhled s památkově chráněnou fasádou zůstává z velké části nezměněn, v interiéru budovy nezůstal kámen na kameni.

Fotografie energeticky soběstačné městské čtvrti Behnes-Ufer © ZÜBLIN

Obchodní čtvrť: BE-U | Behrens-Ufer v Berlíně

Mezi parkem Wuhlheide a modrou Sprévou v berlínské čtvrti Oberschöneweide se dějí velké věci. Na 10 hektarech, kde donedávna stával průmyslový areál, do roku 2029 vyroste energeticky úsporná smíšená zástavba Behrens-Ufer s prostory pro podnikání, výrobu, gastronomii a komunitní setkávání.

Fotografie městské čtvrti Raiqa v Innsbrucku, Tyrolsko © Toni Rappersberger

Městská čtvrť: RAIQA v Innsbrucku

RAIQA (Quartier Innsbruck Mitte) vzniká na místě bývalého sídla Raiffeisen-Landesbank Tirol. Jejím centrem je stará věž RLB (Raiffeisen-Landesbank), která byla rozebrána na železobetonový skelet, aby následně ožila jako multifunkční budova pro zábavu, nákupy a bankovní služby. STRABAG tak využívá stávající strukturu budovy a používá méně nových stavebních materiálů, které by se musely nejprve vyrobit, dopravit a zabudovat.

Mohlo by vás také zajímat: