Stavíme podle principů cirkulární ekonomiky.

Například budovu zemské rady v Esslingenu.
Nový okresní úřad Esslingen © Entwurf: BFK Architekten

Proměna starého v nové: Dceřiná společnost STRABAG ZÜBLIN projektuje a realizuje výstavbu nové budovy zemské rady v Esslingenu jako svůj pilotní projekt ekologické výstavby. Stará administrativní budova na břehu řeky Neckar, již potřebovala rekonstrukci a měla nedostatečnou kapacitu. Bylo proto rozhodnuto o jejím odstranění a nahrazení dvěma moderními objekty o čtyřech a pěti podlažích.

Vizualizace nové budovy zemské rady v Esslingenu © Entwurf: BFK Architekten
Vizualizace nové budovy zemské rady v Esslingen

Úspornost a udržitelná výstavba jsou pro zákazníka nejvyšší prioritou. Stavební projekt se řídí vlastním konceptem cirkulární výstavby. Při systematické demolici stávající budovy jsou stavební materiály nejprve pečlivě separovány a odborně zpracovány pro opětovné použití na stavbě (urban mining). Při samotné výstavbě nové budovy používá společnost ZÜBLIN recyklované stavební materiály, například plášť budovy je z podstatné části vystavěn z R-betonu. Tým společnosti ZÜBLIN také vypracovává katalog použitých materiálů a koncept pro budoucí likvidaci nové administrativní budovy.

Demolice staré budovy © Landratsamt Esslingen, Andrea Wangner
Demolice staré budovy zemské rady v Esslingenu probíhá systematicky.

Více než 90 % stavebního odpadu ze staré budovy je recyklováno

V květnu 2022 zahájila společnost Heinrich Feeß GmbH & Co KG, specializující se na recyklaci, na objednávku společnosti ZÜBLIN systematické vyklízení a demontáž staré šestipatrové budovy zemské rady v Esslingenu. Za účelem efektivní recyklace stavební suti se demolice řídí předem vypracovanou bilancí materiálových toků, která podrobně zobrazuje množství a způsob recyklace nebo likvidace podle stavebních materiálů. Recyklovat a znovu použít lze více než 90 % získaného materiálu.

Více než 90 % stavebních materiálů je recyklováno. © Landratsamt Esslingen, Andrea Wangner
Více než 90 % stavebních materiálů je recyklováno.

To konkrétně znamená, že například:

 • 31 500 t použitého betonu se drtí a třídí přímo na staveništi (až 1 800 t/den). Betonová drť se poté recykluje v mokré třídírně společnosti Feeß v Kirchheimu a vyrábí se z něj kamenivo pro betonovou směs šetřící zdroje (R-beton), které se dodává do blízkých betonáren.
 • V sousedním Plochingenu připravuje společnost Kaatsch na recyklaci více než 1 220 t kovového materiálu ze staré budovy - od ocelových výztuží přes hliníková okna až po měděné kabely.
 • Společnost Remondis ve Zweibrückenu recykluje přibližně 400 t sádrových desek a lepenky pro další stavební použití.
 • Tento projekt dává vzniknout nejen budově s vyšší kapacitou pracovních míst, ale nastavujeme jím také vysoký ekologický standard.

  Heinz Eininger
  Zemský rada, Esslingen

Od plánování k provozu: Nová výstavba ve znamení udržitelnosti

Po demolici staré budovy postaví projektový tým ZÜBLIN Stuttgart a dceřiné společnosti ZÜBLIN Wolfer & Goebel Bau GmbH do září 2025 novou administrativní budovu. Komplex dvou budov ve tvaru horizontální osmičky vychází z návrhu společnosti BFK Architekten a bude ve dvou úrovních propojen se stávající výškovou budovou. Dva polygonální objekty se čtyřmi, resp. pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími nabízejí celkovou čistou podlahovou plochu 33 000 m2, pro 675 pracovníků 11ti úřadů.

Na půdorysu jsou zobrazeny dvě budovy spojené do tvaru osmičky. © Entwurf: BFK Architekten
Komplex dvou budov zemské rady spojuje dvě polygonální stavby do tvaru horizontální osmičky.

Ve všech fázích realizace stavebního projektu je kladen důraz na energetickou účinnost, šetrnost k životnímu prostředí a úsporu zdrojů.

 • Na staveništi budovy zemské rady navrhne společnost ZÜBLIN všechny procesy v souladu s rozsáhlými standardy udržitelnosti DGNB, organizace pro certifikaci stavenišť. Předběžný certifikát DGNB Udržitelné staveniště již byl udělen. Tímto oceněním Německá rada pro udržitelné budovy oceňuje na konci fáze výstavby vysokou míru udržitelnosti - od organizace staveniště a ochrany zdrojů přes aspekty, jako je ochrana zdraví, sociální otázky a komunikace s veřejností, až po kvalitu stavebních prací.
 • Na stavbě jsou používány stavební materiály s nízkým obsahem škodlivin, které jsou zdravotně nezávadné podle zkušebního systému AgBB a/nebo alespoň splňují stupeň kvality 3 kritéria DGNB NBV 2018 ENV 1.2 "Rizika pro místní životní prostředí".
 • V souladu s principem cirkulární ekonomiky staví společnost ZÜBLIN novou budovu s co největším podílem recyklovaných stavebních materiálů, tzn. že materiál získaný ze stávající budovy je v maximální možné míře znovu použit.
 • Nové sídlo zemské rady bude postaveno podle standardu KfW pro úsporné budovy 40, což znamená, že primární spotřeba energie v provozu nebude vyšší než 40 % standardu novostaveb. To je zajištěno mimo jiné použitím tepelného čerpadla napájeného vodou z řeky Neckar pro vytápění a chlazení budovy prostřednictvím speciálního stropního systému výměny tepla a také rozsáhlým využitím fotovoltaiky pro výrobu vlastní elektřiny. Fotovoltaický systém o výkonu cca 375 kWp na zelených střechách a další fasádní integrované fotovoltaické moduly o výkonu cca 75 kWp budou zásobovat energií nejen budovu, ale také dobíjecí stanice pro eletrkomobily a elektrokola.
 • Důležitou zásadou při navrhování interiéru je také úspora zdrojů. Mimo jiné se používají ceritikované výrobky "cradle-to-cradle", jako jsou dělící stěny kanceláří a dřevěné obklady s certifikací FSC/PEFC.
 • Díky svým standardům bude nová administrativní budova splňovat také kritéria udržitelnosti pro získání zlatého certifikátu DGNB pro nové budovy.

Mohlo by vás také zajímat.