Energie ze slunce: solární energie z fotovoltaického systému

Fotografie instalace solárního systému © Johannes Buldmann

Nevyčerpatelný zdroj zelené energie

Stoprocentně obnovitelná solární energie má mnoho výhod. Fotovoltaické systémy na její využití jsou robustní, odolné a nenáročné na údržbu. A navíc slunce je opravdu silný zdroj a je zadarmo. To vše činí ze sluneční energie jeden z nejzajímavějších obnovitelných zdrojů elektrické energie.
 
Ve STRABAGu chceme potenciál fotovoltaické elektrické energie využívat co nejefektivněji. Už nyní disponujeme vysokou úrovní odborných znalostí, které využíváme jak pro naše zákazníky, tak pro vlastní potřebu. Fotovoltaiku umíme nejen naplánovat, ale i provést její úspěšnou realizaci.

Co je fotovoltaický systém?

Fotovoltaický systém se skládá z jednotlivých solárních modulů, které mění sluneční světlo na elektrickou energii. Systém se většinou instaluje na střechy nebo otevřené plochy, které jsou směrovány na jih nebo jihozápad směrem ke slunci. Jednotlivé fotovoltaické moduly se skládají z mnoha samostatných solárních článků, většinou křemíkových se skleněným povrchem. Díky slunci se elektrony v solárních článcích začnou pohybovat a vytvářet jednosměrný proud, který se pomocí tzv. měniče přeměňuje na střídavý proud. Ten se potom využívá v domácnostech a firmách, v případě přebytku se dodává do veřejné elektrické sítě.

Fotografie instalace fotovoltaických systémů

Vše z jednoho zdroje: budování fotovoltaického systému

Naše odborné kompetence zahrnují nejen výstavbu solárních zařízení pro vlastní potřebu, ale i pro externí zákazníky. V současné době buduje STRABAG v rakouské obci Ratten obrovský fotovoltaický park, kde bude instalováno více než 26 000 solárních modulů.

Díky našim odborným znalostem realizujeme tyto projekty kompletně ve vlastní režii, tj. od nabídky přes realizaci spodní konstrukce a inženýrsko-stavebních prací až po instalaci fotovoltaického systému na klíč. Fotovoltaiku instalujeme i pro své vlastní potřeby, například na střechy kancelářských budov, na otevřených prostranstvích nebo na stavebních kontejnerech. Touto cestou se chceme stát energeticky nezávislejšími v našich administrativních budovách a na stavbách.

Vyplatí se firmám fotovoltaika?

V koncernu STRABAG chceme být klimaticky neutrální do roku 2040. Už nyní pracujeme na snižování emisí CO₂, abychom tohoto cíle dosáhli. Projekty v energetickém sektoru nám pomáhají při energetické transformaci a rozšiřování našeho portfolia. Přitom se zaměřujeme na využívání našeho lokálního know-how. Využívání síly sluneční energie není pro nás nic nového. STRABAG staví a využívá solární elektrárny už více než deset let. Právě fotovoltaické systémy na střechách našich administrativních budov a volných plochách, které využíváme pro vlastní potřebu, poskytují velký potenciál. Díky nim jsme méně závislí na externích dodavatelích a cenách elektrické energie. Nespotřebovanou energie dodáváme do veřejné elektrické sítě, čímž přispíváme k ekologičtějším dodávkám energie. V Rakousku se od roku 2025 bude solárně vyrobená energie moct vyměňovat mezi provozy na základě vzájemné bilance, což umožní ještě větší soběstačnost v zásobování vlastní vyrobenou energií.

Sluneční vyhlídky

Největší překážkou, kterou musí solární energie ještě překonat, je optimalizace využitelnosti. V současné době se vyrábí elektrický proud tehdy, když svítí slunce. Když je zataženo, systémy fungují se sníženým výkonem. Řešením těchto výkyvů by měly být bateriová úložiště, kdy se přebytečná energie může se uskladnit nabitím baterií v úložišti. V případě velmi nízké zátěže úložiště zareaguje a zabezpečí stabilitu sítě. Faktem je, že fotovoltaika bude důležitou součástí energetické transformace. V současnosti se očekává, že největší podíl na ekologické elektrické energii budou mít solární a větrné elektrárny. Solární energie je mimořádně úspěšná v kombinaci s jinými technologiemi. STRABAG věří v energetickou transformaci a také v to, že obnovitelné zdroje energie významně přispějí ke klimatické neutralitě.

Naši administrativní budovu v Benátkách nad Jizerou zásobuje elektrickou energií 62 solárních panelů umístěných na střeše.

Mohlo by vás zajímat