BIM2Field v Brandýse nad Labem

Využití rozšířené reality v silničním stavitelství
Cesta vede mezi poli.

V Brandýse nad Labem posloužil chytrý telefon jako jeden z nejdůležitějších nástrojů BIM2Field - tedy pro práci s modelem přímo na staveništi. Pomocí rozšířené reality (AR) zobrazujeme 3D informace z modelu BIM (Building Information Modelling) přímo do terénu. To nejen usnadňuje kontrolu postupu výstavby a plánování dalších kroků, ale také šetří spoustu papíru!

Chytrý telefon jako digitální nástroj.
Pomocí rozšířené reality (AR) zobrazujeme 3D informace z modelu BIM přímo na přírodní krajinu.

Už jste někdy použili svůj chytrý telefon pro rozšířenou realitu? Pro naše zaměstnance to během výstavby obchvatu Záp byla rutina. Při stavbě obchvatu o délce 4 km kolegové intenzivně pracovali s rozšířenou realitou, díky níž byl BIM model umístit přímo do stávajícího terénu. Výhody: plynulý tok informací, kvalitnější plánování a menší množství papírové dokumentace. Díky BIM2Field se staveniště společnosti STRABAG stávají bezpapírovými, a tak i udržitelnějšími.

Tablet s BIM2Field
BIM model na tabletu. 

Ideální dvojka - chytrý telefon a GPS anténa!

Chytrý telefon se díky příslušenství stává skutečným pomocníkem: integrovaný přijímač GPS v chytrém telefonu nestačí k získání přesných údajů, a proto se k mobilnímu zařízení připojuje další anténa GPS. Díky tomu mohou naši kolegové velmi přesně lokalizovat svou polohu na staveništi a tato data o poloze předávat zpět do digitálního modelu. Tímto způsobem provádíme spolehlivá měření - bez potřeby speciálního vybavení a s malými časovými náklady. Přesně a rychle k věci!

Když je stavba na cloudu

BIM2Field rozšiřuje hranice stavby daleko za hranice samotného staveniště. Prostřednictvím digitálních nástrojů shromažďujeme různorodá digitální data sdružená v cloudovém datovém prostředí, ke kterému mají přístup všichni účastníci projektu. Důležité je přitom standardizovat data tak, aby je mohli číst a používat jak lidé, tak stroje. Díky BIM2Field děláme další důsledný krok k digitalizaci staveniště - pro plynulejší tok informací, zrychlení procesů a efektivnější způsob práce.

Mohlo by vás také zajímat