Právní upozornění

Dámy a pánové, jménem společnosti STRABAG SE, bychom vás rádi prostřednictvím těchto webových stránek informovali o naší společnosti. Je samozřejmé, že poskytované informace jsou pečlivě kontrolovány z hlediska úplnosti, správnosti a aktuálnosti. Nicméně i my se můžeme dopustit chyb, takže za úplnost, správnost a aktuálnost nelze poskytnout žádnou záruku - prosíme o pochopení. Veškeré informace na těchto webových stránkách proto mohou být bez předchozího upozornění změněny, odstraněny nebo jinak upraveny. V tomto smyslu, s odkazem na čistě informativní charakter těchto webových stránek, vylučujeme jakoukoli odpovědnost za škody, které - ať už z jakéhokoli důvodu - vznikly v souvislosti s používáním informací uvedených na našich webových stránkách.

Kromě toho vylučuje zodpovědnost za další další škody, které jsou založeny na hrubém porušení povinností z naší strany nebo na úmyslném či hrubém porušení povinností ze strany našich zákonných zástupců nebo našich zástupců.

Naše webové stránky jsou bezbariérové. Pokud přesto zjistíte nějaké chyby, upozorněte nás na ně. Co nejdříve je opravíme.

Upozorňujeme, že autorská práva ke všem dokumentům uvedeným na našich webových stránkách a k materiálům na nich použitým náleží výhradně naší společnosti a že používání našich webových stránek nikomu nezakládá žádná práva. Jakékoli jiné použití nad rámec informativního (např. pro komerční účely) není povoleno, pokud jsme vám k tomu nedali výslovný písemný souhlas.

Pokud poskytujeme přímý nebo nepřímý přístup k externím informacím prostřednictvím elektronických odkazů (linků), prohlašujeme tímto, že nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek.

Vzhledem k výhradně informativnímu charakteru těchto webových stránek zvláště zdůrazňujeme, že právní závazek naší společnosti nebo jakýkoli jiný závazek v jakékoli formě je samozřejmě vyloučen výhradně na základě zde uvedených informací.

STRABAG SE
Koncernová komunikace
Internet/New Media
Donau-City-Str. 9
1220 Vídeň
Rakousko
Tel. +43 1 22422-0
pr@strabag.com

Sídlo společnosti: Rakousko, 9500 Villach, Triglavstr. 9
Registrační číslo společnosti: FN 88983 h, Krajský soud Klagenfurt
UID č.: ATU 37301503