3D tisk: úspora zdrojů a času na cestě do budoucnosti

Fotografie 3D tiskárny betonu

První budova v Rakousku vytištěná na 3D tiskárně

První budova v Rakousku vytištěná na 3D tiskárně vyrostla v dolnorakouském Hausleitenu: Společně s průkopníkem 3D tisku betonu, firmou PERI, realizovala společnost STRABAG přístavbu administrativní budovy obalovny asfaltových směsí o rozloze 125 m2. Použita k tomu byla jedna z největších 3D tiskáren na světě: BOD2.

Fotografie portálové 3D tiskárny v provozu
U portálové tiskárny je možné tiskovou hlavu nastavit do libovolné polohy.

Jak funguje 3D tisk betonu?

Při této technologii se tisková hlava pohybuje ve třech osách na pevně nainstalovaném kovovém rámu a může tak v rámci konstrukce dosáhnout libovolné polohy. Tiskárna nanáší tiskový materiál (betonovou směs) ve vrstvách. Vytvořením dvou paralelních tiskových drah se vytvoří dutá stěna, která se zalije monolitickým betonem. Na vnější straně se prostřednictvím další tiskové dráhy vytvoří další dutý prostor, který se vyplní tepelně izolačním materiálem.

Již během tisku počítá tiskárna s rozvody sítí, které budou instalovány později. Tiskárna BOD2 je certifikována tak, aby se i během tisku mohlo v daném prostoru pracovat. Manuálně prováděné práce, jako je např. instalace potrubí a přípojek, tak lze snadno začlenit do procesu tisku.

Před zahájením tisku se projekt nejprve vytvoří jako BIM 5D model, který se pak pomocí tiskového softwaru pro vrstvení převede pro účely 3D tiskárny.

Náhled obrázku: Jak funguje 3D tisk betonu?

Velký potenciál: neobvyklé tvary s krátkou dobou výstavby

3D tisk nabízí řadu výhod všude tam, kde je možné jeho potenciál z technického a finančního hlediska využít. Maximální rychlost tisku portálové tiskárny použité v Hausleitenu je jeden metr za sekundu, což výrazně zkrátilo dobu výstavby. Hrubá stavba budovy v Hausletinu tak byla dokončená za pouhých 45 hodin! 3D tisk navíc ve srovnání s klasickou betonovou konstrukcí dává podstatně větší možnosti realizace neobvyklých tvarů, například architektonicky náročných oblých křivek.

  • 3D tisk betonu představuje důležitý inovační impuls pro stavebnictví a je zajímavým doplňkem k běžně používaným stavebním metodám. Prostřednictvím tohoto pilotního projektu jsme společně s našimi partnery rozhodujícím způsobem přispěli k dalšímu rozvoji 3D tisku betonu a také k celkovému pokroku ve stavebnictví.

    Klemens Haselsteiner
    Předseda představenstva STRABAG SE

Mohlo by vás zajímat