Lom Eigenrieden: Jak těžíme suroviny klimaticky neutrálním způsobem

Fotografie lomu Eigenrieden

Pilotní projekt STRABAG společnosti Mineral Baustoff GmbH na dekarbonizaci v Durynsku

Ve vápencovém lomu Eigenrieden je naším cílem postupně snižovat emise CO2 při těžbě surovin a výrobě směsí stavebních materiálů a štěpky. Od roku 2030 tak hodláme provozovat první klimaticky neutrální lom v Německu. Díky tomuto pilotnímu projektu dekarbonizace je durynský závod naší dceřiné společnosti Mineral Baustoff GmbH průkopníkem v oblasti udržitelnosti, ochrany životního prostředí a inovací v celém odvětví. Má jít příkladem a sloužit jako vzor pro klimaticky šetrnou přeměnu dalších výrobních závodů skupiny STRABAG.

Pohled na vápencový lom Eigenrieden z ptačí perspektivy © Mineral Baustoff GmbH
Pohled z ptačí perspektivy: Ve vápencovém lomu v Eigenriedenu postupně snižujeme emise CO2, abychom dosáhli klimaticky neutrální těžby surovin.

Ve vápencovém lomu Eigenrieden se v současné době nachází ve vrstvách spodní Muschelkalk asi 6 milionů tun horniny; společnost Mineral Baustoff GmbH zde ročně vyrobí asi 220 000 tun směsí stavebních materiálů a štěpky. Doposud byly technologie zařízení a stavební stroje v lomu poháněny konvenčním způsobem na naftu. V důsledku toho se v závodě ročně vypustí asi 490 tun CO2. Do konce tohoto desetiletí mají být tyto emise oxidu uhličitého postupně sníženy na téměř nulovou hodnotu prostřednictvím několika dílčích projektů. Při dekarbonizaci sází společnost Mineral Baustoff GmbH na konverzi dosud dieselových technologií na elektřinu nebo elektrické pohony a klimaticky neutrální paliva - postupně a ve všech třech fázích výrobního procesu: těžbě, zpracování a nakládce.

Časová osa klimaticky neutrální těžby surovin

Nový zpracovatelský závod: fotovoltaické moduly pro udržitelnou solární energii

Na konci roku 2023 nahradí dosud používané mobilní zařízení poháněné naftou vysoce účinný stacionární zpracovatelský závod poháněný elektřinou. Nové drticí a třídicí zařízení je již ve výstavbě, jeho dokončení je naplánováno na podzim a zpočátku bude - stejně jako všechna pracoviště a stavby společnosti STRABAG v Německu - napájeno ekologickou elektřinou z vodních elektráren. Vysoce výkonný systém odprášení a protihlukové zapouzdření drtičů, třídicích strojů a pásů rovněž minimalizují emise prachu a hluku.

Nejpozději do roku 2030 má být energetická potřeba závodu na zpracování surovin zcela pokryta vlastní solární energií z vlastního fotovoltaického systému. Pro autonomní provoz závodu plánuje společnost Mineral Baustoff GmbH nechat na plochách přiléhajících k lomu postavit dvě fotovoltaické elektrárny (2+2 ha) s akumulací elektrické energie.

Zpracovatelský závod s ekologickou elektřinou © Mineral Baustoff GmbH 
Mobilní drtiče a třídicí stroje poháněné naftou budou na konci roku 2023 nahrazeny novým stacionárním zpracovatelským závodem, jehož energetické potřeby budou zpočátku pokryty ekologickou elektřinou z vodních elektráren a ve střednědobém horizontu vlastní solární energií z plánovaného fotovoltaického systému.

Elektrické a autonomní dampry pro přepravu v lomu

V oblasti těžby surovin se zaměřujeme především na postupné zavádění elektricky a autonomně řízených damprů, abychom v Eigenriedenu systematicky snižovali emise CO2.


Za tímto účelem se společnost Mineral Baustoff GmbH účastní jako jeden ze sedmi partnerů probíhajícího výzkumného projektu ELMAR (8/2022-7/2025), jehož cílem je integrace elektrických těžkých strojů pro dekarbonizaci v surovinovém průmyslu. Projekt, který vede univerzita RWTH Aachen, je financován částkou 6 milionů eur německým Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu (BMKW); společnost Volvo se na něm podílí jako výrobce vozidel.

Zahájení zkušebního provozu prvního elektrického a samohybného pevného dampra Volvo v Eigenriedenu je plánováno na léto 2024. V budoucnu budou v lomu používány tři tyto bezemisní dampry k přepravě vytěženého vápence do zpracovatelského závodu. Snižují nejen emisní stopu CO2, ale také trvale zlepšují bezpečnost práce a ochranu zdraví při těžbě surovin.

  • Jako Mineral Group stojíme na začátku hodnotového řetězce stavebnictví, a proto považujeme za svou povinnost přispět k životnímu cyklu budov, který je šetrnější ke zdrojům a klimatu.

    Wolfgang Wagner
    Vedoucí oddělení plánování těžby ve společnosti Mineral Baustoff GmbH a referent pro udržitelný rozvoj společnosti STRABAG Construction Materials / Recycling

Bionafta HVO a hybridní pohonné jednotky

Velké kolové nakladače používané k nakládání a rypadla při těžbě mají být od roku 2025 poháněny syntetickou bionaftou (HVO nafta z hydrogenovaného rostlinného oleje). Za tímto účelem se v lomu plánuje v roce 2024 výstavba speciální čerpací stanice HVO nafty. Biopalivo nejenže snižuje emise CO2 o více než 80 %, ale také výrazně snižuje emise pevných částic a oxidů dusíku. Jakmile budou na trhu k dispozici těžební stroje vhodné velikosti, bude v lomu nahrazeno také konvenční rypadlo moderním, úsporným hybridním modelem s rekuperací energie, což dále zlepší bilanci CO2.

Kolový nakladač a rypadlo s naftou HVO © Mineral Baustoff GmbH 
Kolové nakladače a rypadla v lomu Eigenrieden budou v budoucnu poháněny naftou HVO vyrobenou z hydrogenovaného rostlinného oleje.

Mohlo by vás zajímat také toto.