LEAN.Construction: Štíhlý způsob výstavby

Udržitelnost díky efektivním procesům
Fotografie stavebních dělníků při práci pomocí metody LEAN.Construction na staveništi

V našich projektech důsledně uplatňujeme způsob myšlení a práce podle principů LEAN.Construction. To nám nejen šetří čas a peníze, ale také činí naši práci udržitelnější. Protože emise nesnižujeme jen díky novým materiálům nebo velmi inovativním řešením, ale také díky inovacím po malých krocích. Velký efekt přináší zabránění plýtvání.

Fotografie dvou zaměstnanců, kteří plánují projekt pomocí LEAN.Construction © STRABAG AG - Rudi Froese
Informační tabule LEAN slouží k plánování a kontrole činností, ale také k výměně informací.

Cílem metody LEAN.Construction je nastavit procesy a pracovní postupy co nejefektivněji, nejpřesněji a nejúsporněji. Lidé, stroje a metody optimálně spolupracují, aby nedocházelo k narušení procesů a plýtvání v jejich průběhu.

Tímto způsobem se nám daří nejen optimalizovat časový průběh stavby a vývoj nákladů a detailně koordinovat pracovní kroky, ale také snižovat zbytečnou spotřebu zdrojů - aniž by to bylo na úkor kvality. To je ekonomické i ekologické!

Čtyři zásady LEAN pro udržitelné stavební projekty

Ještě před zahájením stavby používáme metodu LEAN.Construction, abychom určili směr úspěšného a udržitelného stavebního projektu. Abychom toho dosáhli, nahlížíme na naše stavební projekty komplexně - od plánování až po realizaci - a navrhujeme pracovní procesy podle čtyř principů LEAN:

Schéma čtyř principů metody LEAN.Construction

Princip toku: Plynulé zapojení všech potřebných zdrojů a informací.

Princip taktu: Identifikace opakujících se pracovních kroků a jejich optimální koordinace.

Princip tahu: Stroje, materiály, informace a lidé jsou v procesu k dispozici podle skutečné potřeby.

Princip nulových chyb: K chybám může dojít, ale měly by být v týmu následně prodiskutovány a analyzovány, aby se předešlo vadám, dodatečným pracím a problémům v dlouhodobém horizontu.

Štíhlé procesy od plánování po realizaci

STRABAG přesně plánuje, kdy, kde a v jakém rozsahu budou konkrétní zdroje, zařízení nebo pracovní kroky potřeba. Zjišťujeme také, jak lze staveniště navrhnout a řídit efektivněji. Na základě toho přijímáme vhodná opatření pro zvýšení efektivity a využíváme systémy LEAN pro řízení stavebních procesů, například aby se předešlo zjištěnému plýtvání nebo aby nedocházelo k prostojům. To platí i pro využívání zařízení a stavebních strojů.

Synchronizace činností svědčí i životnímu prostředí!

Naši logističtí partneři jsou důležití. Pokud jsou totiž výrobci a dopravci optimálně zkoordinovaní se stavbou, zkracují se tím nejen čekací doby a  redukují potřebné skladovací plochy, ale také se omezí zbytečné přesuny materiálu. Tím dochází i ke snížení emisí. Díky přesnému plánování a načasování také zabráníme tomu, aby se například obalovny asfaltových směsí musely znovu a znovu spouštět. To se stává tehdy, pokud není logistika optimálně koordinovaná a způsobuje to zbytečnou spotřebu energie. Při realizaci projektu bytového domu Kennedy Garden ve Vídni mohli dodavatelé a subdodavatelé oznámit dodávku prostřednictvím aplikace, takže přepravy byly optimálně plánovány podle aktuální dopravní situace. Prostoje se tak zkrátily na nulu.

Fotografie lidí používajících LEAN.Construction

Logistika na samotném staveništi z LEANu také profituje. Například plánování výstavby může zajistit, že materiály, vybavení a lidé budou ve správný čas na správném místě. Svou roli hrají i aspekty, které se na první pohled mohou zdát nepodstatné: Správné rozmístění materiálu na staveništi výrazně eliminuje nutné pohyby jeřábů, což v součtu všech staveb koncernu STRABAG výrazně omezuje zbytečné emise.

Fotografie zaměstnanců společnosti STRABAG, kteří optimalizují výstavbu pomocí LEAN.Construction. t.philippi@tomphilippi.com
Z výsledků analýzy procesů těží celý projektový tým, protože odhalují optimalizační potenciál a možná řešení.

Díky LEAN.Construction se učíme společně.

V rámci LEAN.Construction důsledně přemýšlíme o procesech a procesních krocích. Ze získaných znalosti a dosažených zlepšení neprofituje pouze jeden projekt, ale jsou aplikovány i na dalších stavbách. Tyto postupy jsou přenosné, škálovatelné  - a v nejlepším slova smyslu: udržitelné.

Mohlo by vás zajímat také toto.