Udržitelné stavební materiály: materiály budoucnosti

Pohled na Behrens-Ufer v Berlíně z ptačí perspektivy ©Aicandy – stock.adobe.com

Cesta ke klimaticky neutrální výrobě stavebních materiálů

Stanovili jsme si ambiciózní cíl: Do roku 2040 by měly být všechny stavební materiály používané společností STRABAG klimaticky neutrální. To se týká nejen naší vlastní výroby, ale i materiálů nakupovaných od dodavatelů a subdodavatelů.

Stavebnictví je zodpovědné za více než třetinu celosvětových emisí CO2, které jsou z velké části způsobeny výrobou a dopravou stavebních materiálů a těžbou surovin. Udržitelné stavební materiály jsou klíčem k modernímu stavebnictví šetrnému ke klimatu.

Co jsou udržitelné stavební materiály?

Jedná se o materiály, které šetří zdroje, snižují emise a zvyšují udržitelnost budov po celou dobu jejich životního cyklu. Stavební materiál je udržitelný především tehdy, když se u něj kromě výroby a využití zohledňuje také jeho likvidace a recyklace.

V ideálním případě má udržitelný stavební materiál většinu z těchto vlastností:

  • Regionální dostupnost
  • Zdravotní nezávadnost
  • Rychlá obnovitelnost
  • Energeticky efektivní výroba
  • Dlouhá životnost
  • Recyklovatelnost

Ve společnosti STRABAG již máme mnoho projektů, v nichž se zaměřujeme na využití stavebních materiálů šetrných ke klimatu - například použitím betonu se sníženým obsahem CO2 nebo recyklovaného asfaltu či betonu. Tímto způsobem stále zlepšujeme aspekty udržitelnosti našeho portfolia stavebních materiálů, když se v současné době většinou využívají neobnovitelné suroviny.

©mitifoto – stock.adobe.com

Obnovitelné suroviny - oživení stavebních materiálů

V porovnání s neobnovitelnými surovinami mají obnovitelné suroviny jednoznačnou výhodu. Během růstu vážou CO₂ a v průběhu výroby uvolňují méně skleníkových plynů. „Vedlejší“ zemědělské a lesnické produkty se totiž dají využít i jinak než pouze v potravinářském průmyslu nebo jako krmivo. Nový život lze často poskytnout i odpadním produktům.
 
Obnovitelné suroviny mají ve stavebnictví dlouhou tradici. Vzpomeňme si například na hrázděné domy ze dřeva, hlíny a slámy. V současné době se opět stávají objektem zájmu a díky své trvalé udržitelnosti tvoří základní kámen stavebnictví šetrného ke klimatu.

Seznam obnovitelných surovin je dlouhý. Kromě dřeva se jako alternativní stavební materiál dají využít sláma, kukuřice, rákos, cukrová řepa, konopí nebo rostlinné uhlí.  
 
Ve společnosti STRABAG vnímáme obnovitelné suroviny jako samostatnou oblast podnikání.
V současné době využíváme naše odborné znalosti, inovativní technologie a spolupráci s externími partnery k hledání produktů a řešení, které lze v budoucnu vyrábět z obnovitelných surovin.

©Miguel Cabezon – stock.adobe.com

Jaké jsou výhody obnovitelných surovin?

Ekologické stavební materiály mohou nahradit syntetické a chemické látky, na jejichž výrobu se spotřebuje mnoho zdrojů a které jsou často zdraví škodlivé. Obnovitelné suroviny minimalizují tvorbu emisí, jsou nákladově efektivní a v neposlední řadě často zabezpečují zdravé klima v interiéru. Díky svým pozitivním vlastnostem se dobře uplatňují například v izolačních materiálech, bednění, pojivech či omítkách.

Mohlo by vás také zajímat: