Méně odpadu, maximální recyklace

Fotografie pokládky udržitelného asfaltu

Výstavba asfaltových silnic, která šetří zdroje

Naším cílem je používat co nejvíce recyklovaného asfaltu při stavbě nových a rekonstrukci starých silnic. Čím více odstraněného asfaltu znovu použijeme, tím méně se ho vyhodí. Tímto způsobem šetříme zdroje a snižujeme množství škodlivin při zachování kvality. Technické normy ovšem zatím většinou povolují použití recyklovaného materiálu v jen velmi omezeném množství.

Maximální recyklace v Bádensku-Württembersku

Naši kolegové v Bádensku-Württembersku si však mohou dovolit trochu více, a to v rámci procesu tzv. "maximální recyklace". Tato německá spolková země totiž povoluje přidávání výrazně měkčího pojiva, což umožňuje použít vyšší podíl recyklátů při výrobě nových asfaltových směsí. V Bádensku-Württembersku může podíl asfaltového granulátu, tj. odstraněného asfaltu, dosahovat až 80 % v tzv. ložné a podkladní vrstvě a až 50 % v obrusné asfaltobetonové vrstvě. To je přibližně o třetinu více, než je celostátní průměr.
 
Složení asfaltového granulátu hraje důležitou roli při dosahování maximální míry recyklace. Ten musí být svým složením homogenní, protože výkyvy mají negativní vliv na kvalitu asfaltu. V případě dobrého složení je kvalita vozovky z recyklovaného asfaltu stejná jako u nového asfaltu.
 
Výroba asfaltových směsí v Německu činí přibližně 38 milionů tun ročně. Pokud bychom plošně využívali maximální recyklaci s průměrnou mírou opětovného použití 50 %, bylo by možné při stavbě asfaltových silnic ušetřit více než 6 milionů tun horniny a 220 000 tun asfaltu (od roku 2022).

Obrázek asfaltérů přivážejících recyklovaný asfalt na staveniště © STRABAG
Vozovka silnice u Göppingenu obsahuje 2 500 tun recyklovaného asfaltu.

"Maximální recyklace" je možná na všech veřejných komunikacích v Bádensku-Württembersku. Například na silnici L 1147 v okrese Göppingen u Stuttgartu jsme při sanaci 2,3 km dlouhého úseku položili přibližně 4 500 tun asfaltu, z čehož více než polovinu tvoří recyklovaný asfalt. Podíl recyklovaného asfaltu v podkladní vrstvě činil 60 % a v obrusné vrstvě 50 %. Díky tomuto a mnoha dalším projektům jsme letos (od října 2023) v Bádensku-Württembersku prostřednictvím "maximální recyklace" znovu využili již 65 000 tun asfaltu. To odpovídá přibližně 2 600 nákladním automobilům, které jsme ušetřili tím, že jsme se vyhnuli takzvané "downcyklaci", tedy méně plnohodnotnému opětovnému použití vysoce kvalitního asfaltu.

Dá se udělat ještě více

Co je v jedné spolkové zemi standardem, je v jiné neprozkoumanou možností. Každá spolková země v Německu má své vlastní předpisy a povolené kvóty pro použití recyklovaného asfaltu. Celková situace je proto nepřehledná.

Fotografie silničního finišeru, který pokládá udržitelnou asfaltovou směs ©mitifoto – stock.adobe.com

V každé spolkové zemi se po dohodě s našimi klienty snažíme využít co nejvíce odstraněného materiálu při stavbě silnic. Proces "Maximální recyklace" se ve stavební praxi na státních silnicích v Bádensku-Württembersku dostatečně osvědčil. Snadno by se mohl uplatnit i v jiných spolkových zemích na státních silnicích a dálnicích. Současné technické normy pro výstavbu asfaltových silnic to však v současné době neumožňují. Právě zde musí dojít ke změně, a o to se snažíme.

Kreativní přístupy v Hamburku

Také v Hamburku sází na nejvyšší možný podíl recyklovaného asfaltu. Hamburk je lídrem v používání asfaltových směsí SMA (Stone Mastix Asphalt), které se používají k výrobě extrémně odolných asfaltových povrchů. Toto město čelí obrovskému náporu těžké nákladní dopravy, takže potřebuje silnice, které vydrží dlouhodobé zatížení. A ty lze velmi dobře vyrobit z recyklovaného asfaltu.
 
Jsme také kreativní v používání neobvyklých surovin. V jednom projektu hamburské průmyslové zóny dáváme do výplňové zeminy škváru ze spalování odpadu. Tato struska vzniká při spalování zbytkového odpadu a je často likvidována. Přitom se jedná o přírodní recyklovaný stavební materiál, který lze použít buď jako výplňový materiál, nebo dokonce do nezpevněné podkladní vrstvy vozovky.
 

Mohlo by vás také zajímat: