Měníme koloběh věcí.

Foto pokládky recyklovaného asfaltu jako příklad úspěšné cirkulární ekonomiky ve stavebnictví

Naším cílem je přistupovat k cirkulární ekonomice chytře -  prostřednictvím inovací a efektivním využitím zdrojů. Vyvíjíme a používáme nejmodernější technologie, které šetří a recyklují suroviny a stavební materiály. Důležitým tématem je v této oblasti nakládání se stavebním a demoličním odpadem, vytěženou zeminou a kamenivem. Eliminovat vznik odpadu nebo ho rovnou efektivně využít - to je jediná rozumná odpověď jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak i z hlediska ekonomického.

 • O výstavbě důsledně přemýšlíme jako o cyklu: od vývoje a plánování přes výstavbu a provoz až po demolice a opětovné využití materiálů. Jen tak může být naše práce ekonomicky a ekologicky smysluplná.

  Dr. Marcus Ehrenberger
  Sustainability management

Již ve fázi plánování řešíme celý životní cyklus každé stavby, a to včetně nákladů na demolici, likvidaci a recyklaci. Posuzování životního cyklu stavebního projektu nám pomáhá efektivněji využít potenciál pro minimalizaci dopadů stavby na životní prostředí. Různé certifikace a ekoznačky tuto přidanou hodnotu prokazují.

Hledáte pokrok? Přímo tudy!

Vybrané projekty, které názorně ukazují, jak může cirkulární ekonomika fungovat v praxi.

 • Pokládka asfaltu ClAir®

  Jak naše silnice přispívají k čistšímu ovzduší

  © STRABAG AG
 • Nákladní auto přiváží na stavbu asfalt s vysokým obsahem recyklátu, konkrétní příklad toho, jak může vypadat cirkulární ekonomika ve stavebnictví

  Recyklace asfaltu! Příklad z praxe

  © STRABAG AG

Mohlo by vás také zajímat.

 • Využití rozšířené reality v dopravním stavitelství

  Digitalizace, procesy a inovace

  © STRABAG AG
  Vždy to jde lépe, inovativněji a digitálně
  Poznejte naše projekty
 • Fotografie z instalace fotovoltaického zařízení

  Emise CO2

  © STRABAG AG
  Podpora inovací. Snižování emisí.
  Na čem pracujeme