Work on Progress

Do roku 2040 budeme klimaticky neutrální. Ruku na to!

Naše cesta do budoucnosti začala.

Na stavbách se mluví otevřeně, řekněme si to tedy na rovinu: máme problém. Stavebnictví je zodpovědné za 38 % celosvětových emisí CO2. Naše odvětví musí být součástí řešení. Máme totiž v rukách silnou páku k cestě za lepší budoucností. A když touto pákou pohneme, mnohé se změní. Společnost STRABAG přemýšlí o stavebnictví novým způsobem. Náš cíl je jasný a možná také nejdůležitější v historii naší společnosti: do roku 2040 budeme klimaticky neutrální.

Tohoto cíle nedosáhneme ze dne na den. Je to proces, který se bude opírat o technologie, z nichž některé musíme nejprve vyvinout. Budeme také muset hledat nové způsoby práce, které šetří zdroje a omezí naši závislost na fosilních surovinách. Je zapotřebí, abychom po této cestě šli všichni společně. Pro naše společné poslání: Work On Progress.

Náhled obrázku STRABAG Manifest 2023

Vedle stavebnictví je jen málo odvětví, která nesou tak velkou odpovědnost za vývoj řešení, které nám umožní fungovat klimaticky neutrálním, sociálně a environmentálně odpovědným způsobem. STRABAG považuje za svou povinnost postavit se k této odpovědnosti čelem - pro své zaměstnance, pro celou společnost a především pro budoucí generace.

Stavebnictví musí projít skutečnou změnou a bude třeba, abychom se do ní zapojili všichni. Naším cílem je rozhýbat náš obor v příštích letech a desetiletích mnoha inovacemi - malými krůčky i velkými kroky.

WORK ON PROGRESS

Když hledáme inovativní odpovědi pro budoucnost, musíme si již dnes pokládat správné otázky.
Chceme i nadále udávat tempo celému odvětví a stát se tak nejinovativnější, ale také nejudržitelnější stavební skupinou v Evropě.

 • Může být beton zelenější?
  Beton, jehož součástí je cementový slínek, hraje jako nejpoužívanější průmyslový stavební materiál v tématu udržitelnosti zásadní roli. Použitím pojiv se sníženým obsahem slínku dokážeme v porovnání s původními recepturami snížit emise CO2 až o 50 %. Naše Inovační centrum v areálu společnosti ZÜBLIN ve Stuttgartu jsme postavili právě z tohoto udržitelnějšího betonu.
  Fotografie stromu
 • Asfalt, který zlepšuje ovzduší?
  Výsledek tři a půl roku trvajícího intenzivního výzkumu: asfalt ClAir® rozkládá za pomoci přirozeného UV záření oxidy dusíku obsažené ve vzduchu a přeměňuje je na neškodné dusičnany. Je to díky použití kameniva, které se skládá z betonu smíchaného s oxidem titaničitým. Toto kamenivo je zabudováno do povrchu horké asfaltové směsi pomocí inovativního postupu pokládky, který pomáhá snížit koncentraci oxidu dusičitého v ovzduší až o 26 %. Tento asfalt čistící vzduch vyvinulo kompetenční centrum STRABAG TPA GmbH společně s devíti partnery z oblasti vědy a průmyslu.
  Fotografie žárovky
 • Recyklujeme prázdné lahve. Tak proč ne i ulice?
  Recyklaci plastových lahví vnímá většina z nás již mnoho let za samozřejmost. Ve STRABAGu si myslíme, že recyklace by se měla stát stejně běžnou normou i při stavbě silnic. Jen v Rakousku použijeme na stavbách každý rok 385 000 tun recyklovaného asfaltu ročně a pracujeme na řešeních, jak tento podíl ještě zvýšit. Tímto způsobem budujeme cestu k udržitelnější budoucnosti. Věříme totiž, že je možné udělat ještě mnohem víc!
  Fotografie PET lahve

Tři velká témata. Jeden ještě větší cíl.

Bude to maraton, ne sprint.

K dosažení klimatické neutrality v roce 2040 vede dlouhá cesta. Máme však jasný a ambiciózní plán, který nás k tomuto cíli krok za krokem přiblíží.

2025
Klimaticky neutrální administrativa
2030
Klimaticky neutrální stavební projekty
2035
Klimaticky neutrální provoz budov
2040
Klimaticky neutrální stavební materiály a infrastruktura
2050
Evropa se stává prvním klimaticky neutrálním kontinentem.