Mischek Systembau: Snižování emisí je otázkou systému

Obrázek montáže betonových prefabrikátů

Snížení emisí CO2 díky prefabrikaci

Nedostatek kvalifikované pracovní síly, vysoké standardy udržitelnosti, stále napjatější harmonogramy, problémy s dodávkami materiálů a složitější stavby - to jsou jen některé z výzev, kterým náš průmysl čelí. Jedním z řešení všech těchto problémů je modulární výstavba.

Naše dceřiná společnost Mischek Systembau je díky svému inovativnímu portfoliu produktů inteligentních prefabrikovaných železobetonových prvků jedním z průkopníků v tomto segmentu. Jedno je jisté: díky prefabrikaci bude výstavba v budoucnosti efektivnější a udržitelnější!

Společnost Mischek Systembau je díky inovativnímu portofliu výrobků jedním z průkopníků modulární výstavby.

Stavebnictví budoucnosti je efektivnější, chytřejší a udržitelnější.

Jak díky Mischek Systembau snižujeme emise se dozvíte ve videu.

  • Zejména v městských aglomeracích dokážeme prostřednictvím Mischek Systembau realizovat stavby, které ve vyšší míře šetří zdroje. Na postup výstavby a skladovací kapacity můžeme reagovat hospodárněji. Díky tomu, že práce probíhají v tovární hale a ne venku ve větru a za nepříznivého počasí, zvyšuje se i samotná kvalita výstavby.

    Markus Engerth
    vedoucí Podnikatelské oblasti Rakousko

Výhody prefabrikace

Nejenže se prefabrikáty částečně vyrábějí vysoce efektivními roboty, ale jsou také vybaveny vodovodními a elektrickými instalacemi již před dodáním na staveniště. Díky tomu postačí menší skladovací prostor a objem prací, které se vykonávají na staveništi, se sníží až o 50 %. Vzhledem k tomu, že stěny, stropy, výtahové šachty a lodžie jsou vyráběny předem v kontrolovaném výrobním závodě, je zaručena optimální kvalita železobetonové konstrukce.

S našimi výrobky čelíme současným výzvám a jako průkopníci v našem oboru vyvíjíme a vyrábíme inteligentní a inovativní železobetonové prefabrikáty. Protože čím více úkonů můžeme přesunout ze staveniště do továrny, tím lépe.

Systematické snižování emisí CO2

Do roku 2025 přestavíme celý závod Mischek na zelenou energii, která se bude vyrábět přímo v areálu závodu. Fotovoltaický systém na střechách hal již nyní zajišťuje elektřinu z obnovitelných zdrojů. V budoucnu bude ekologické teplo vyrábět kotel na biomasu. Tímto způsobem chce Mischek již v roce 2025 vyrábět prefabrikované zcela klimaticky neutrálně. To je další způsob, jakým se ujímáme průkopnické role v oboru.

Prefabrikace versus výroba in-situ

Prefabrikace jako taková také pomáhá snižovat emise skleníkových plynů. Především snížením přepravy materiálu na staveniště má pro snížení emisí zásadní význam. Používání výrobků Mischek snižuje počet přeprav stavebního materiálu na staveniště až o 40 %*. Co tyto faktory konkrétně znamenají? Příklad: V porovnání s běžnou technologií výstavby z monolitického betonu ušetří prefabrikáty při výstavbě bytového domu, který se skládá ze 100 bytů s průměrnou obytnou plochou 65 m2, přibližně 65 000 kg ekvivalentu CO2! To odpovídá emisím z téměř 21 000 litrů nafty.

*Všechny údaje vyjadřují porovnání výstavby z monolitického betonu a z prefabrikátů Mischek

Robotika při výrobě prefabrikátů

Fotografie bednicího robota ve společnosti Mischek Systembau
Bednicí robot umístí bednění s milimetrovou přesností, přesně podle výkresu.
Fotografie svařovacího stroje na výztuž ve společnosti Mischek Systembau
Svařovací stroj vyrábí plně automaticky ocelovou výztuž, která se osazuje do správné polohy v prefabrikátu.
Fotografie robota pro pokládku hadic ve společnosti Mischek Systembau
Robot pro pokládku hadic ohýbá hadice pro aktivaci komponentů prefabrikovaného prvku Mischek strong & active.

Mohlo by vás také zajímat.