DEN INOVACÍ STRABAGU

Jak nabízíme inovacím jejich vlastní jeviště v rámci skupiny
Fotografie ze Dne inovací

Dnem STRABAG INNOVATION DAY vytváříme v rámci společnosti STRABAG vlastní formát akce pro výměnu myšlenek a znalostí v oblasti inovací a digitalizace. Tato akce byla zahájena v roce 2014 a od té doby se koná každé dva roky v jiné zemi společnosti STRABAG. Pomocí tohoto formátu informujeme naše zaměstnance o nejnovějších inovacích ve skupině a dáváme jim příležitost navázat kontakty napříč zeměmi.

Poslední INNOVATION DAY, INNOVATION DAY 22 (zkráceně ID22), se konal 28. a 29. září 2022 v polském Pruszkowě a přilákal 1 400 návštěvníků s přibližně 70 inovačními projekty. Kromě výstavy se konaly četné prezentace, interaktivní workshopy a osobní diskuse se členy představenstva společnosti STRABAG, díky nimž se inovační síla naší společnosti stala pro návštěvníky hmatatelnou.

Foto: Strabag Robot

Prostor pro nápady jako základ pro inovace

Sloganem "Work On Progress" dáváme najevo, že chceme aktivně čelit ekologickým a ekonomickým výzvám naší doby. Aby "Work On Progress" nezůstalo jen prázdným slibem, potřebujeme - více než kdy jindy - perspektivní nápady, s nimiž tyto výzvy úspěšně zvládneme.

Dobrá zpráva: zaměstnanci společnosti STRABAG přesně takové nápady mají. Nápady, které usnadňují každodenní práci, zefektivňují procesy a pomáhají nám utvářet budoucnost udržitelnějším způsobem, který šetří zdroje. Aby se tyto nápady daly využít, potřebujeme nejprve prostor, ve kterém lze o vizích diskutovat a vyzkoušet jejich proveditelnost. Společnost STRABAG prostřednictvím DNE INOVACÍ jeden takový prostor nabízí: na akci lze nápady, prototypy a inovace diskutovat v rámci společné výměny názorů nebo je dokonce vylepšit díky novým perspektivám a odborné zpětné vazbě.

Důležitým cílem formátu je představit obsah DNE INOVACÍ všem návštěvníkům tak, aby byl co nejpestřejší a nejvíce zážitkový. Každý si tak může efektivně osvojit a předat znalosti o vystavených inovacích. Vystavovatelé i organizační tým se pokaždé snaží představit všechny projekty maximálně interaktivním, moderním a vzrušujícím způsobem - všichni tak přispívají k šíření ducha inovací na veletrhu STRABAG.

Náhledová fotografie k videu ke Dni inovací STRABAG

Znalosti jsou, aby se sdílely: DEN INOVACÍ rozšířen na DEN INOVACÍ DIGITAL

Protože fyzické akce jsou prostorově omezené a přesto jsme chtěli umožnit co největšímu počtu zaměstnanců přístup ke znalostem o inovacích skupiny, byl DEN INOVACÍ v roce 2022 poprvé rozšířen o digitální formát: DEN INOVACÍ DIGITAL (zkráceně IDD). Konkrétně to znamená, že obsah ID22 byl přenesen na virtuální nejmodernější veletržní platformu s 360° prostředím. Nezapomnělo se ani na interaktivní charakter. V úvodní den IDD byl připraven pestrý program, v jehož rámci mohli návštěvníci navázat kontakt přímo s vystavovateli, zúčastnit se kreativních workshopů nebo si vyměnit nápady s ostatními kolegy v networkingové zóně. Kromě toho byla k dispozici široká nabídka on-demand s obrazovým a video obsahem z fyzické akce v Pruszkowě. Virtuální veletržní platforma byla přístupná celkem téměř tři týdny, takže návštěvníci měli dostatek času zabývat se obsahem INNOVATION DAY.

Dojmy z předchozích akcí

INNOVATION DAY 22 v Pruszkowě byl již čtvrtým dílem úspěšné série akcí, která začala v roce 2015 ve Vídni a následně pokračovala v Bratislavě (2017) a Stuttgartu (2019). Přehled jednotlivých akcí naleznete zde:

2022 v Pruszkówě

Po poněkud delší přestávce se v sídle společnosti STRABAG v Polsku konal čtvrtý ročník DNE INOVACÍ 22, který přivítal přibližně 1 500 návštěvníků. Kromě mnoha inovačních projektů program doplnil hlavní projev futuristky Aleksandry Przegalinské, rozhovory společnosti STRABAG se členy představenstva SE a různé živé ukázky a pitch prezentace vystavovatelů.

2019 ve Stuttgartu

Více než 1 000 zájemců o inovace zažilo na třetím ročníku Dne inovací ve Stuttgartu koncentrovanou firemní sílu. Na 39 stáncích bylo možné obdivovat novinky, stavební materiály, postupy a zařízení, které budou hrát na stavbách budoucnosti větší roli. Zvláště hojně byl zastoupen vývoj v oblasti digitálních stavebních procesů a stavebních materiálů, které jsou odolnější, udržitelnější nebo je lze zpracovávat přesněji.

2017 v Bratislavě

Pod záštitou člena představenstva společnosti STRABAG SE Siegfrieda Wankera se 18.10.2017 sešli nadšenci pro inovace, aby se seznámili s jiskřivými nápady jiných odvětví. Koncepce akce v Bratislavě: Téměř 40 týmů představilo sebe a svůj vývoj na výstavních stáncích a v tříminutových vstupech, v nichž byl kladen důraz na přidanou hodnotu inovací.

2015 ve Vídni

Dne 23. listopadu 2015 se v sídle koncernu ve Vídni konal 1. den inovací společnosti STRABAG. Zaměstnanci ze 40 oblastí koncernu živě diskutovali na téma: Jak se můžeme v budoucnu prosadit jako technologická skupina pro stavební služby?