Strategie 2030


Již dnes utváříme budoucnost stavebnictví s cílem optimalizovat přidanou hodnotu pro lidi a minimalizovat dopad na životní prostředí.
Priority nové strategie skupiny STRABAG: Lidé, planeta, pokrok

Naše inovativní týmy realizují úspěšné projekty po celém světě. Opírají se o znalost lokálních podmínek a rozhodují se na základě dat.
Sázíme na nejnovější technologie a šetříme zdroje. Jak nám ukázala zkušenost, úspěch nezávisí pouze na jednom faktoru.

Lidé. Planeta. Pokrok.

Chceme být úspěšní a zároveň vytvářet přidanou hodnotu pro lidi a životní prostředí. V naší strategii se píše velkými písmeny: Lidé. Planeta. Pokrok. To jsou ukazatele, které nás vedou správným směrem.

 • Foto: Klemens Haselsteiner, předseda představenstva společnosti STRABAG SE

  Úspěšné a udržitelné podnikání neznamená dívat se do budoucnosti jednorozměrně. Chceme dokázat víc.

  Klemens Haselsteiner
  předseda představenstva STRABAG SE

STRABAG je hybnou silou, která dokáže vybudovat lepší budoucnost. Chceme totiž víc:

 • Víc pro lidi!
  Ilustrace stavební helmy, která symbolizuje aspekt
  Stavíme pro lidi a s lidmi. V rámci každého projektu vytváříme přidanou hodnotu pro své kolegyně a kolegy i pro celou společnost.
 • Víc pro planetu!
  Ilustrace stromu, který v nové firemní strategii symbolizuje hlavní aspekt
  Bojujeme proti klimatickým změnám. Zavázali jsme se, že do roku 2040 budou naše projekty klimaticky neutrální a budeme intenzivněji realizovat projekty v oblasti energetiky.
 • Víc pro pokrok!
  Ilustrace jeřábu, který v nové strategii symbolizuje hlavní aspekt
  Jsme technologickým průkopníkem ve stavebnictví. Myslíme na budoucnost, rozhodujeme se na základě dat a neustále rozvíjíme nové odborné znalosti.

Na základě toho jsme definovali šest hlavních strategických témat:

Ikona podání ruky s nadpisem

Zaměření na zaměstnance

Vážíme si našich zaměstnanců a věnujeme se jejich dalšímu odbornému rozvoji. Intenzivně se soustřeďujeme na získávání nových kolegyň a  kolegů. Jsme přesvědčeni o tom, že nejlepších výsledků dosahují rozmanité týmy. Budujeme zastřešující kulturu učení a podporujeme efektivní využívání interních vědomostí.

Ikona zeměkoule s nadpisem

Globálně-lokální působnost

Expanzi na mezinárodní trhy a konsolidaci považujeme za hnací sílu růstu. Proto podporujeme rozhodovací kompetence na lokální úrovni, abychom mohli přesně porozumět podmínkám jednotlivých trhů a byli na nich úspěšní.

Ikona pro oběhové hospodářství s nadpisem

Cirkulární ekonomika

Rozšiřujeme své kompetence v oblasti nákupu a nakládání se stavebními materiály, jakož i při jejich odstraňování a recyklaci. Tímto způsobem neustále zvyšujeme efektivitu využívání zdrojů.

Ikona žárovky s nadpisem

Odborné znalosti v oblasti energetiky

Snižováním emisí zmírňujeme negativní dopad stavebních procesů, materiálů i mechanizace. Realizujeme i projekty v oblasti energetiky s cílem rentabilně se podílet na transformaci energetiky a rozšiřovat naše kompetence.

Ikona sítě s nadpisem

Vedoucí postavení v technologiích

Prostřednictvím nových technologií formujeme budoucnost stavebnictví. Vyvíjíme vlastní inovace až do jejich uvedení na trh, usilujeme o partnerství a akvizice a posilujeme odborné znalosti napříč skupinou, zejména v oblasti dat.

Ikona procesu s nadpisem

Tvorba přidané hodnoty

Posilujeme naše kompetence napříč celým životním cyklem staveb, od projektu a výstavby přes správu a provoz objektu až po jeho demolici nebo rekonstrukci. Díky včasnému a dlouhodobějšímu zapojení do projektu a širší nabídce prohlubujeme vlastní tvorbu hodnot.

 • Je třeba zdůraznit, že realizace naší strategie je maraton, nikoli sprint. V roce 2030 bude STRABAG jinou společností než dnes. Cestu do budoucnosti si stavíme sami. Je to v našich rukách a záleží jen na nás, jak bude STRABAG v roce 2030 vypadat! Chceme toho dosáhnout hodně, ale ne všechno najednou - proto Work On Progress. Uspět můžeme jen tehdy, pokud do toho pustíme společně.

  Klemens Haselsteiner
  předseda představenstva STRABAG SE

Kontakt

Foto: Marianne Jakl
Marianne Jakl
STRABAG SE, Donau-City-Str. 9, 1220 Vídeň