Podnikatelský program adASTRA koncernu STRABAG

Jak přetváříme podnikatelské nápady zaměstnanců na startupy.
adASTRA

Společnost STRABAG si dala za cíl aktivně utvářet budoucnost stavebnictví udržitelným a inovativním způsobem. Součástí této transformace je podnikatelský program "adASTRA". Jeho prostřednictvím podporujeme podnikatelské myšlení našich zaměstnanců a reagujeme na průmyslové výzvy novými podnikatelskými nápady. Ve společnosti STRABAG utváříme pokrok svěžími a odvážnými nápady.

Tým adASTRA si vyměňuje nápady.
S adASTRA podporujeme podnikatelské myšlení našich zaměstnanců.

adASTRA: Jak se ve společnosti STRABAG uplatňuje startupová mentalita?

V tomto podnikatelském programu se týmy adASTRA chovají jako mladé startupy. V průběhu různých fází projektu ověřují hypotézy, vyvíjejí obchodní modely a analyzují finanční atraktivitu svých nápadů: stejně jako by to dělali mladí podnikatelé, kdyby chtěli vstoupit na trh jako samostatně výdělečně činné osoby s novým podnikatelským nápadem.

Podnikatelský program: Startup v několika krocích

Od podání přihlášky uplyne jen několik měsíců, kdy startupy po úspěchu v interním konkurzu získají potřebné finanční prostředky na pilotní provoz svého nápadu a poté se mohou vydat na cestu k praktickému uplatnění na trhu.

Ceny adASTRA před slavnostním ceremoniálem.
Ocenění adASTRA

Vše začíná výzvou k podávání přihlášek z celého koncernu: Hledáme nápady začínajících podnikatelů a zaměstnanců, kteří jsou ochotni tyto nápady uvést do praxe. Prostřednictvím procesů budování týmu a fáze vytváření prototypů se podnikatelé dostanou k "Demo Day". Zde porota rozhodne o rozpočtech pilotních projektů. Během následné fáze MVP (minimální životaschopný produkt) jsou obchodní modely testovány s prvními zákazníky v tržních podmínkách. Pokud start-upy splní požadavky trhu, STRABAG se na nich bude podílet a start-up začne fungovat jako samostatná firma.

Video adASTRA - Podnikatelský program STRABAG
adASTRA - Podnikatelský program STRABAG

STRABAG: Rozvoj zaměstnanců díky inovativnímu duchu

Tento podnikatelský program vytváří rámec pro radost z inovací a aktivní přístup. Prostřednictvím programu adASTRA přispíváme k rozvoji našich zaměstnanců a otevíráme jim prostor pro kreativní rozvoj. Mohou navíc využít různé poznatky o metodách a nástrojích kreativní práce. Cílem projektu adASTRA je podporovat podnikatelské nápady našich zaměstnanců v rámci skupiny a zároveň podnikatelsky řešit výzvy budoucnosti: společně v týmu STRABAG.

Mohlo by vás zajímat.