Dřevostavby: šetrné ke klimatu a spotřebě energie

Fotografie dřeva s certifikací PEFC © PEFC Deutschland

Použití dřeva ve výstavbě má tisíciletou tradici. Dřevo není pouze jedním z nejstarších stavebních materiálů. Je také klíčovým materiálem budoucnosti, pokud tedy chceme stavět udržitelně. Tato obnovitelná přírodní surovina má díky schopnosti vázat CO₂ výrazně lepší klimatickou bilanci ve srovnání s ostatními stavebními materiály. K dalším výhodám dřeva patří konstrukční variabilita, univerzálnost použití a dlouhá životnost.

Pro STRABAG je intenzivnější využití dřeva důležitým směrem k dosažení klimatické neutrality v celém hodnotovém řetězci do roku 204. V této oblasti spoléháme na odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti našich odborníků ze společností ZÜBLIN Timber a Obermayr Group, které se etablovaly jako přední hráči na trhu s dřevostavbami a hybridními stavbami. Jedná se o velmi perspektivní a rostoucí trh. Například v Německu se v současné době staví každá pátá bytová nebo nebytová budova převážně ze dřeva.

Proč je použití dřeva ve výstavbě udržitelné?

Zaprvé, dřevo je obnovitelná přírodní surovina a dá se těžit a zpracovat na stavební materiál s relativně malou spotřebou energie a nízkými emisemi CO₂. Navíc dokáže nahradit jiné stavební materiály, jejichž energeticky náročná výroba je často spojena s vysokými emisemi CO₂.
 
Zadruhé, stavební prvky ze dřeva přirozeně vážou CO₂. Stromy odebírají CO₂ z atmosféry a využívají jej na fotosyntézu. Při tomto procesu se opět uvolňuje kyslík (O₂), a uhlík (C) se naváže se dřevem. Až když dřevo shnije nebo shoří, CO₂ se opět dostává do oběhu. Pokud se dřevo použije na stavbu, CO₂ v něm zůstává uložené ve formě uhlíku. Zjednodušeně se dá říct, že jeden kubický metr dřeva váže cca jednu tunu CO₂.  

Grafika vysvětlující proces využití dřeva jako stavebního materiálu

Kromě toho se dá dřevo demontovat s nízkou spotřebou energie, recyklovat a likvidovat o hodně šetrněji k životnímu prostředí, než je to u jiných stavebních materiálů (např. ocel nebo beton). Díky tomu má v budoucnosti ideální předpoklady k maximálnímu využití ve stavebnictví s nízkými emisemi CO₂. Aby dřevo dokázalo tento potenciál skutečně využít, musí pocházet z trvale udržitelných lesů v daném regionu (certifikované lesní hospodářství). Je rovněž potřeba se vyhnout dlouhým dopravním trasám ze zpracovatelského závodu na stavbu.
 

Na dřevo jako stavební materiál spoléhají i politici, kteří chtějí dosáhnout svých klimatických cílů: německá vláda chce např. prostřednictvím své iniciativy pro dřevostavby vytvořit cílené pobídky pro "klimaticky šetrné stavby ze dřeva" a stát se "průkopníkem v oblasti výstavby šetrné ke klimatu a zdrojům".

Jaké další vlastnosti má dřevo jako stavební materiál?

  • Dřevo jako stavební materiál má poměrně nízkou tepelnou vodivost. Díky tomu je vhodné pro energeticky úsporné stavby. Potřebná energie na vytopení dřevostavby je nižší, nebo je možné použít tenčí stěny než v případě betonových budov (šetří se materiál).  
     
Fotografie výroby dřevěných konstrukcí v akci © ZÜBLIN Timber GmbH
  • Dřevo jako stavební materiál má při relativně nízké hmotnosti (je lehčí než beton, ocel nebo cihla) vysokou pevnost v tahu a tlaku. Dřevo unese až 14násobek své vlastní hmotnosti. Tato stabilita a vysoká nosnost umožňuje jeho použití i u materiálově úsporných konstrukcí.
     
  • Stavební prvky ze dřeva (stropy, stěny, trámy nebo části fasády) se obvykle vyrábějí jako průmyslové prefabrikáty. Ty potom stačí smontovat přímo na stavbě a na rozdíl od betonu nemusí schnout, takže doba výstavby může být relativně krátká. Stavební projekty s vysokým podílem dřeva umožňují realizovat výstavbu relativně nezávisle na povětrnostních podmínkách, což šetří čas i náklady. Díky těmto vlastnostem je dřevo předurčené pro sériovou a modulovou výstavbu s vysoce standardizovanými, prefabrikovanými komponenty. Například ZÜBLIN Timber už ve výrobě přidává k modulům stěn z lepeného dřeva také izolaci a fasádu (LENO®-ADD) a kombinuje dřevo a beton ve svém modulárním systému hybridní dřevostavby MOLENO.
Fotografie výroby dřevěných konstrukcí © ZÜBLIN Timber GmbH
  • Další výhodou dřevostaveb je fakt, že dřevo jako přírodní materiál vytváří příjemnou a útulnou atmosféru v obývaném prostoru a přirozeně regulované klima v místnosti. Dřevo nejen akumuluje teplo po delší dobu, ale i odebírá vlhkost ze vzduchu v místnosti a v případě suchého vzduchu ji zase uvolňuje.
  • Dřevostavby vyžadují před začátkem výstavby pečlivé plánování, aby se eliminovaly možné nevýhody dřevěných konstrukcí. Moderní dřevěné konstrukce zaručují vzduchotěsný plášť budovy a dostatečnou ochranu proti vlhkosti, stejně jako dobrou zvukovou a tepelnou izolaci.
  • Dřevo je hořlavý materiál. Hoří však velmi pomalu a kontrolovaným způsobem, protože v případě požáru se vytvoří ochranná zuhelnatělá vrstva. Díky tomu zůstává poměrně dlouho zachována nosnost dřevěné konstrukce a dá se předvídat vývoj požáru. Vzhledem ke své hořlavosti podléhá také přísným zákonným požadavkům na protipožární ochranu, které jsou předpokladem k udělení stavebního povolení.

Kde se dřevo používá jako stavební materiál?

Využití dřeva ve stavebnictví je univerzální. Jako stavební materiál nemá prakticky žádné konstrukční omezení. Masivní dřevo nebo lepené lamelové prvky se používají jako podpěry a nosníky, moduly z lepeného dřeva do kříže se požívají na stěny a stropy, ze dřeva se dají zhotovit i fasády, podlahy, terasy, dveře nebo okenní rámy. Stavební dřevo musí být suché a trvanlivé, jako stavební materiál se používají zejména dřeviny jako smrk, modřín, jedle, borovice nebo douglaska.
 

Mohlo by vás také zajímat