Recyklace asfaltových směsí na vzestupu!

Při pokládce byla použita asfaltová směs s nejvyšším možným obsahem recyklátu 70 %.

Konkrétní způsob ochrany životního prostředí: Technický vedoucí podnikatelské oblasti Reinhard Kerschner použil při opravách příjezdové cesty do dvora směs se 70 % recyklátu.

Reinhard Kerschner je jako technický vedoucí oblasti společnosti STRABAG zodpovědný za projekty dopravního stavitelství. Recyklace asfaltových směsí je téma, které ho zaměstnává již dlouho, protože ačkoli se v této oblasti již hodně udělalo, je zde stále co zlepšovat. Aby Reinhard Kerschner prakticky ukázal, co všechno je již dnes možné, rozhodl se při zadání rekonstrukce vlastní příjezdové cesty položit asfaltovou směs se 70% podílem recyklátu. Asfaltovou směs vyrobila nejmodernější obalovna STRABAG v Rakousku.

Reinhard Kerschner (vlevo) kontroluje spolu s mistrem Fabianem Kuntschem (vpravo) materiál se 70 % podílem recyklátu.

Pane Kerschnere, jak došlo k tomu, že vaše příjezdová cesta rakouským rekordmanem pokud jde o míru recyklace asfaltových směsí?

Reinhard Kerschner: Před několika lety jsme v Hausleitenu postavili nejmodernější rakouskou obalovnu. Toto zařízení umožňuje míchat velmi vysoký podíl R-materiálu bez výrazné ztráty kvality směsi. Na základě požadavků našich zákazníků a vysoutěžených veřejných zakázek jsme ale nikdy nemohli v praxi předvést, čeho je naše zařízení skutečně schopno. Na projektech zákazníci požadují okolo 20 %, v některých případech až 50 %. Tím ale není plně využit potenciál obalovny. Je to dáno především platnými normami a předpisy, ale také specifickými vlastnostmi požadovaných výrobků. V každém případě jsme chtěli vyzkoušet, kam až můžeme s příměsí R-materiálu zajít. Vzhledem k tomu, že v současné době opravuji 500 let starý statek v Dolním Rakousku a musel jsem opravit i příjezdovou cest, byla to ideální příležitost ukázat, co naše zařízení dokážou.

Recyklovaná asfaltová směs se pokládá stejným způsobem jako ta běžná.

Příjezdová cesta je již položená. Jaké míry recyklace jste dosáhli?

Reinhard Kerschner : Nakonec jsme realizovali příjezdovou cestu se 70 % podílem R-materiálu. Teoreticky by bylo možné jít až na 100 %. Společně s kolegy ze společnosti STRABAG TPA však dosažení této míry stále zkoumáme a doufám, že se nakonec dostaneme i na 100 % R-materiálu.

Jste s výsledkem spokojen?

Reinhard Kerschner: Rozhodně ano! Asfaltovou směs, kterou jsem použil na příjezdovou cestu, bych bez obav použil na stavbách pro naše zákazníky. Kvalita materiálu je bezchybná.

Použití asfaltové směsi
Nejen při pokládce asfaltové vrstvy, ale i u všech konstrukčních vrstev vozovky klademe velký důraz na kvalitu.

Kde vy osobně vidíte největší potenciál v recyklaci asfaltových směsí?

Reinhard Kerschner: Kromě nejdůležitějšího aspektu, kterým je úspora fosilních surovin, a tedy snížení emisí a ochrana životního prostředí, považuji za velmi důležitou i ekonomickou složku. V poslední době stále více vnímáme, jak se přírodní suroviny stávají nedostatkovým zbožím, jehož cena roste. Využívání recyklovaných materiálů je tedy nejen ekologickou nutností, ale také ekonomicky zajímavým řešením. Pozorujeme také trend, že naše investice do udržitelnosti jsou stále častěji jedním z kritérií ve výběrových řízeních a mohou nám poskytnout určitou konkurenční výhodu. U některých zakázek můžeme například bodovat oproti konkurenci, protože splňujeme vyšší recyklační kvóty a pracujeme udržitelněji.

V investicích do modernizace našich výrobních závodů budeme pokračovat. Recyklace asfaltových směsí je totiž technologií, kterou již efektivně využíváme, ale zároveň víme, že to lze dělat ještě lépe. Pokud budou naše obalovny napájeny také solární energii nebo jinými obnovitelnými zdroji, jako to děláme v Hausleitenu, uděláme důležitý krok směrem ke klimatické neutralitě naší společnosti.

Zpět na Recyklace asfaltu