Skuteczne, zrównoważone zarządzanie nie oznacza tylko jednowymiarowego spojrzenia na przyszłość. Chcemy osiągnąć więcej.

Klemens Haselsteiner
CEO STRABAG
Back to Strategia

People. Planet. Progress.

Prezes STRABAG Klemens Haselsteiner o nowej Strategii 2030

STRABAG intensywnie pracuje nad przyszłością i odpowiedzią na pytanie, gdzie będzie świat w 2030 roku. CEO Klemens Haselsteiner w wywiadzie na temat rozwoju i wdrażania Strategii 2030 firmy STRABAG SE.

Jaki był punkt wyjścia, gdy zacząłeś pracować nad swoją pierwszą strategią koncernową jako CEO STRABAG?

Klemens Haselsteiner: W ramach "Work On Progress" zobowiązaliśmy się do bycia częścią rozwiązania dla wyzwań naszych czasów. W związku z tym postawiliśmy sobie jasny cel, być może nawet najbardziej ambitny w historii naszej firmy: stać się neutralnym dla klimatu do 2040 r.

W perspektywie średnioterminowej oznacza to, że STRABAG musi stać się inną firmą w 2030 r. niż w 2023 r.! W ciągu ostatnich kilku miesięcy poważnie zastanawialiśmy się nad przyszłością oraz wyzwaniami i trendami, które będą kształtować naszą ścieżkę rozwoju. Rezultatem jest nowa strategia, którą będziemy wdrażać od teraz do 2030 roku. Nasza decyzja o wyjściu poza jedną kadencję zarządu lub tylko jedną kadencję dyrektora generalnego została podjęta z rozmysłem i odzwierciedla naszą determinację, aby dokonać prawdziwej zmiany.

Do jakich wniosków doszedłeś w odniesieniu do czynników i trendów, które będą miały wpływ na STRABAG do 2030 roku?

Klemens Haselsteiner: Czynniki i trendy, które zaobserwujemy w ciągu najbliższych siedmiu lat, określą rodzaj rozwoju gospodarczego, społecznego i technologicznego, który zdecydujemy się traktować priorytetowo w odniesieniu do naszych działań. Świat zmienia się w wyniku zmian klimatycznych, globalnej urbanizacji i zmian demograficznych. Nasz sukces nie zależy zatem tylko od jednego czynnika.


Oznacza to, że musimy stale zwiększać naszą produktywność, czy to poprzez industrializację, modułowe metody budowy czy digitalizację, które zwiększają wydajność naszych procesów. Jeśli chodzi o nasze środowisko, znajdziemy rozwiązania kryzysu klimatycznego obejmujące nowe koncepcje, jednocześnie przyczyniając się do łagodzenia zmian klimatycznych. Ponieważ prowadzenie działalności w sposób skuteczny i zrównoważony nie oznacza patrzenia w przyszłość jednowymiarowo. Chcemy osiągnąć więcej. Więcej dla ludzi, planety i postępu.


Osiągnięcie tych celów sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zyskowni. Dlatego też wyznaczyliśmy sobie ambitny cel osiągnięcia 6% marży EBIT do 2030 roku.

W jaki sposób zrealizować te cele?

Klemens Haselsteiner : Sześć zdefiniowanych kluczowych obszarów, dzięki którym wdrożymy naszą strategię, opiera się na People. Planet. Progress.

Naszym kluczowym obszarem dotyczącym pracowników jest zachęcanie i wspieranie naszego najważniejszego zasobu: ludzi. Wymaga to globalnej i lokalnej obecności, co oznacza utrzymywanie bliskich relacji z ludźmi tam, gdzie pracują oraz poznanie i zrozumienie ich życzeń i potrzeb. 
Jeśli chodzi o środowisko, planujemy walczyć z niedoborem surowców i problemem zanieczyszczenia środowiska wprowadzając gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz poprzez aktywne kształtowanie transformacji energetycznej dzięki naszej wiedzy specjalistycznej w sektorze energetycznym.
Nasza rola lidera technologicznego sprawia, że STRABAG staje się bardziej wydajny, skuteczny i - poprzez proces tworzenia wartości - bardziej odporny na wpływy zewnętrzne. W ten sposób opieramy się na naszych fundamentach, kontynuując strategiczną pracę nad postępem.

Jakie są kolejne kroki we wdrażaniu strategii?

Klemens Haselsteiner: People. Planet. Progress. był pierwszym krokiem. Zdefiniowane główne obszary są podzielone na poszczególne działania, które są strategicznie rozwijane i wdrażane krok po kroku przez grupy zadaniowe w firmie.


Mamy więc przed sobą maraton. Dzięki Strategii 2030 znamy już obrany kurs i wyznaczony cel. Jesteśmy na linii startu razem jako firma. Ale nawet w maratonie mogą czasem zdarzyć się nieprzewidywalne rzeczy. Dlatego potrzebujemy wytrwałości, musimy organizować nasze mocne strony i dostosowywać naszą taktykę do okoliczności.
Możemy to zrobić tylko jako zespół. Gdy wspólnie stawiamy czoła wyzwaniom, wnosimy nasze doświadczenie i kształtujemy przyszłość.

Jak będzie wyglądać STRABAG w 2030 roku?

Klemens Haselsteiner : Planujemy rozwijać się z zyskiem - poprzez ekspansję w istniejących i rozwój nowych obszarów działalności lub poprzez wejście na nowe rynki. Pozwoli to na dalszą dywersyfikację naszej działalności, dzięki czemu nasz model biznesowy będzie bardziej odporny. Największa przeszkoda na tej drodze? Niedobór wykwalifikowanych pracowników. Musimy zmienić nasz sposób myślenia i stać się proaktywni.
Chcemy być pionierem budownictwa o obiegu zamkniętym i aktywnie kształtować transformację energetyczną. Dlatego już dziś zaczynamy rozbudowywać nasze kompetencje w dziedzinie obiegu zamkniętego, a w przyszłości planujemy w coraz większym stopniu polegać na własnej produkcji energii odnawialnej.
Aby móc szybko podejmować właściwe decyzje, zamierzamy skupić się na tematyce danych, przekształcając się w organizację opartą na danych i w ten sposób trwale wzmacniając naszą pozycję lidera technologicznego. Jest to podstawa naszego scenariusza na rok 2030.