Mischek Systembau: Redukcja emisji to kwestia systemowa

Zdjęcie prac montażowych na prefabrykowanych elementach betonowych

Redukcja emisji CO2 dzięki prefabrykacji

Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, wysokie standardy zrównoważonego rozwoju, coraz bardziej napięte harmonogramy, problemy z dostawą materiałów i coraz bardziej złożone budynki: to tylko niektóre z wyzwań stojących przed naszą branżą. Jednym z rozwiązań wszystkich tych wyzwań jest prefabrykacja.

Dzięki innowacyjnemu portfolio inteligentnych prefabrykowanych elementów żelbetowych, nasza spółka zależna Mischek Systembau jest jednym z pionierów w tym segmencie. Jedno jest pewne: prefabrykacja sprawi, że budownictwo przyszłości będzie bardziej inteligentne, wydajne i zrównoważone!

Dzięki innowacyjnemu portfolio produktów, Mischek Systembau jest jednym z pionierów prefabrykacji.
  • Zwłaszcza w obszarach miejskich prefabrykacja pozwala nam zarządzać placami budowy w sposób bardziej efektywny pod względem wykorzystania zasobów. Możemy bardziej ekonomicznie reagować na postępy budowy i możliwości magazynowania na miejscu. Jakość samej pracy również wzrasta, gdy jest wykonywana w hali fabrycznej, a nie na zewnątrz, narażona na wiatr i warunki atmosferyczne

    Markus Engerth
    Kierownik Działu Technicznego, Austria

Przewaga dzięki prefabrykacji

Niektóre z naszych elementów są nie tylko bardzo wydajnie prefabrykowane przez roboty w naszej fabryce, ale są już wyposażone w instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne, gdy są dostarczane na plac budowy. Pozwala nam to ograniczyć wymaganą przestrzeń magazynową i do 50% prac, które należy wykonać na miejscu. Ponieważ ściany, stropy, szyby windowe i loggie są produkowane z wyprzedzeniem w kontrolowanym zakładzie produkcyjnym, gwarantowana jest optymalna jakość konstrukcji żelbetowej.

Dzięki naszym produktom stawiamy czoła aktualnym wyzwaniom i jako pionierzy w naszej branży opracowujemy i produkujemy inteligentne i innowacyjne prefabrykowane elementy żelbetowe. Ponieważ im więcej zadań możemy przenieść z placu budowy do fabryki, tym lepiej.

Systematyczne zmniejszanie emisji CO2

Już teraz, do 2025 roku, przestawiamy całą fabrykę Mischek na zasilanie zieloną energią, która będzie produkowana bezpośrednio na terenie zakładu. System fotowoltaiczny na dachach hal już teraz dostarcza odnawialną energię elektryczną. W przyszłości kocioł na biomasę będzie również dostarczał przyjazne dla środowiska ciepło. Mischek zamierza produkować swoje prefabrykaty w sposób całkowicie neutralny dla klimatu do 2025 roku. Oznacza to również, że przyjmujemy pionierską rolę w branży.

Metoda konstrukcji systemowej, a metoda konstrukcji betonowej in-situ

Ale prefabrykacja sama w sobie pomaga również zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Redukcja niezbędnego transportu materiałów na plac budowy ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia emisji. Zastosowanie produktów Mischek zmniejsza liczbę przejazdów koniecznych do dostarczenia materiałów budowlanych na plac budowy nawet o 40%*. Co te czynniki oznaczają w praktyce? Jeden przykład: w porównaniu z konwencjonalną konstrukcją betonową na miejscu, konstrukcja systemowa pozwala zaoszczędzić około 65 000 kg ekwiwalentu CO2* dla budynku mieszkalnego składającego się ze 100 mieszkań o średniej powierzchni mieszkalnej 65 m2 każde*! Odpowiada to emisji prawie 21 000 litrów oleju napędowego.

*Wszystkie dane odnoszą się do porównania metod budowy betonu in-situ i systemu Mischek

Robotyka w fabryce prefabrykatów

Zdjęcie robota szalunkowego w Mischek Systembau
Robot szalunkowy umieszcza szalunek na stole z milimetrową precyzją w miejscu zaznaczonym na planie.
Zdjęcie systemu zgrzewania siatki w Mischek Systembau
System zgrzewania siatki w pełni automatycznie wytwarza precyzyjnie dopasowane stalowe wzmocnienie, które jest automatycznie podnoszone do właściwej pozycji w gotowej części.
Zdjęcie robota układającego węże w Mischek Systembau
Robot do układania węży wygina węże w celu aktywacji komponentów prefabrykowanej części Mischek strong & active.

Może Cię to również zainteresować