Budujemy oszczędnie, wykorzystując beton z recyklingu

R-beton: klucz do planowania i budowy w obiegu zamkniętym
Zdjęcie żwiru z kamieniołomu, będącego podstawą betonu z recyklingu

Polegamy na materiałach budowlanych oszczędzających zasoby, aby realizować zrównoważone projekty budowlane

Dla Grupy STRABAG i jej niemieckiej spółki zależnej ZÜBLIN beton z recyklingu (beton R) jest ważnym elementem zrównoważonej realizacji projektów budowlanych. Biorąc pod uwagę rosnący niedobór surowców pierwotnych, systematyczny recykling i ponowne wykorzystanie odpadów budowlanych jest kluczowym czynnikiem do realizacji naszego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w całym łańcuchu wartości w budownictwie do 2040 roku.

Beton z recyklingu (znany również jako beton oszczędzający zasoby) jest produkowany ze znacznym udziałem kruszywa betonowego pochodzącego z recyklingu. Produkcja betonu z recyklingu, oszczędzającego zasoby, polega na wykorzystaniu kruszyw budowlanych pochodzących z recyklingu, na przykład z odpadów betonowych i gruzu budowlanego, zamiast standardowych surowców, takich jak żwir, piasek i pokruszona skała. Taki beton przyczynia się do systematycznego zmniejszania zużycia wcześniej intensywnie eksploatowanych zasobów pierwotnych. Wykorzystanie betonu z recyklingu w budownictwie jest również decydującym krokiem w kierunku projektowania i budowy w obiegu zamkniętym - najlepiej z zamkniętym cyklem materiałowym.

Grafika cyklu procesu: jak beton może być poddany recyklingowi
Beton pochodzący z recyklingu jest ważnym krokiem w kierunku zamkniętych cykli materiałowych w branży budowlanej.

Krótkie odległości transportowe dla lepszej jakości środowiska

Długość tras transportowych ma decydujące znaczenie dla śladu węglowego betonu R. Oznacza to, że im krótsze są odległości między rozbiórką, przetwarzaniem i ponownym wykorzystaniem, tym większa jest oszczędność CO2, a tym samym bardziej zrównoważone jest wykorzystanie betonu z recyklingu. Krótki dystans jest zatem decydującym czynnikiem wpływającym na ekologiczną jakość betonu. Odpowiednią infrastrukturę do tego celu można znaleźć przede wszystkim w centrach miast. Dzięki powstającemu w byłym porcie naftowym w Bremie Circular Construction & Technology Centre (C3), STRABAG Umwelttechnik rozpocznie systematyczne przetwarzanie odpadów budowlanych do produkcji betonu R dla całego regionu. W przyszłości w innych lokalizacjach STRABAG powstaną kolejne takie centra o obiegu zamkniętym.

Może być również stosowany do elementów nośnych w budownictwie

Potencjał betonu z recyklingu w budownictwie jest ogromny: technicznie rzecz biorąc, może on być również stosowany do elementów nośnych. Kruszywo z recyklingu nadaje się do produkcji dużej części standardowych rodzajów betonu stosowanych na przykład w Niemczech. Ich specyficzne właściwości można uwzględnić w produkcji poprzez dostosowanie technologii betonu. W związku z tym nie ma żadnych ograniczeń w odniesieniu do jakości betonu architektonicznego lub przydatności do instalacji i przetwarzania betonu R na placu budowy.

Kruszywo z recyklingu powinno zawierać jak największą ilość pokruszonego betonu, aby zapewnić wystarczająco wysoką wytrzymałość na ściskanie betonu z recyklingu. Istnieją różne krajowe specyfikacje w tym zakresie. Na przykład w Niemczech powszechnie stosowane są dwa różne rodzaje kruszywa betonowego z recyklingu: kruszywo betonowe (typ 1) musi składać się w co najmniej 90% z czystego gruzu betonowego i może zawierać nie więcej niż 10% cegieł lub piaskowca wapiennego. W przypadku kruszywa z gruzu budowlanego (typ 2), z drugiej strony, zawartość muru może wynosić do 30%.

Zdjęcie wizualizacji STRABAG Center C3 © STRABAG Umwelttechnik GmbH
Wizualizacja STRABAG Circular Construction & Technology Center C3 w Bremie: W powstającym centrum gospodarki o obiegu zamkniętym STRABAG Umwelttechnik będzie między innymi przetwarzać odpady budowlane na kruszywo RC do betonu z recyklingu.

Odpady budowlane: recykling kontra downcykling

Duża część mineralnych odpadów budowlanych jest już poddawana recyklingowi do różnych celów, choć głównie na niższym poziomie jakości, w budownictwie drogowym, np. w niezwiązanych warstwach chroniących przed mrozem i warstwach nośnych (downcycling). Wykorzystanie odpadów z recyklingu jako kruszywa do produkcji betonu w budownictwie (recykling) jest nadal wyjątkiem w niektórych krajach, w tym w Niemczech. Jednak rosnąca liczba projektów pilotażowych z wykorzystaniem betonu z recyklingu, które firma ZÜBLIN wdrożyła ostatnio z różnymi klientami (np. Mercedes-Benz Factory 56 w Sindelfingen i Stadtquartier Henriettengarten w Kirchheim unter Teck) lub jest obecnie w trakcie realizacji  (np. urząd dzielnicy Esslingen), wskazuje na odwrócenie trendu.

Opierając się na swoim doświadczeniu z betonem R, Grupa STRABAG doradza swoim klientom w sposób ukierunkowany i oparty na potrzebach w zakresie możliwości zwiększonego wykorzystania w praktyce, aby pomóc w napędzaniu zmian w kierunku zrównoważonego i cyrkularnego budownictwa.

Tak jest również w przypadku szkoły średniej w Kolonii Deutz i sąsiedniego kompleksu sportowo-biurowego, gdzie na powierzchni brutto ponad 40 000 m2 budowane są nowe sale lekcyjne i sportowe dla 1 000 uczniów, a także powierzchnie biurowe. W projekcie wykorzystanych zostanie 18 000 m3 betonu pochodzącego z recyklingu. Recyklingowi poddajemy około 9 000 ton pokruszonego betonu; wskaźnik recyklingu wynosi około 45%. Ważny jest również wygląd zewnętrzny. Beton będzie widoczny na prawie trzech czwartych ścian wewnętrznych (odsłonięty beton klasy 3). Stawia to wyższe wymagania w zakresie kolorystyki, które spełniamy poprzez dodawanie kruszyw. To projekt, z którego można być dumnym - zarówno pod względem wizualnym, jak i pod względem zrównoważonej, oszczędzającej zasoby konstrukcji.

Zdjęcie zrównoważonego urzędu dzielnicy Esslingen © Entwurf BFK Architekten
Zrównoważona i oszczędzająca zasoby realizacja nowego urzędu dzielnicy Esslingen jest zgodna z koncepcją budownictwa o obiegu zamkniętym.
Zdjęcie neutralnej pod względem emisji CO2 Fabryki 56 © Mercedes-Benz Group AG
Neutralny pod względem emisji CO2 zakład produkcyjny Factory 56 firmy Mercedes-Benz w Sindelfingen został zbudowany przez firmę ZÜBLIN w ramach projektu "pod klucz". Fasada głównego budynku została wykonana z betonu pochodzącego z recyklingu.